sanat Yapitlari"nin En İyİ BİÇİmde YerleŞtİrİlmesİ

M

Misafir

Forum Okuru
sanat Yapitlari"nin En İyİ BİÇİmde YerleŞtİrİlmesİ
Gerçek bir sanat yapıtını yerleştirecek iyi bir yer bulmak, kolay iş değildir; ama aslında, bir sanat yapıtı olmasa bile, çeşitli nedenlerle büyük önem verilen bir eşya için de evde iyi bir yer bulmak güç iştir.

Burada, odanın döşenmesi, içinde kaybolup gitmeyecek bir yer bulunması gereken eşyaların ve tabloların yerleştirilmeleri konusunda yardımcı olabilmek amacıyla birkaç genel kuralı hatırlatacağız.

Bir ölçüde, değerli de olsa bir tablo, ilk bakışta görülebilecek uygun bir yüksekliğe asılmışsa, pek sorun çıkarmaz; ancak, duvarda yanlız başına, ya da ona uyacak başka tablolarla birlikte bulunmalıdır. Ayrıca, tablonun, özenle seçilmiş uyumlu bir çerçevesi olması ve tablonun sadece bizim değil, konuklarımızın da gözleri önünde bulunmasını sağlar. Çok değer verilen bir tablo başka tablolarla birlikte asılacaksa, uyumlu ve dengeli bir bütün oluşturacak biçimde düzenlenmeye çalışılmalıdır.

Bir heykelin ya da eskilerden kalma süsleyici eşyaların yerleştirilmeleri daha zordur. Bu tür eşyaları çevreleriyle, yakınlarındaki mobilyalarla uzlaştırmak başarılmazsa, güzelliklerinin ve bütün sanat yapıtlarında bulunan, o kendilerine özgü büyünün büyük bölümünü yitirirler.

Çünkü heykeller ve eski eşyalar, tablolar gibi iki boyutlu değildirler; konumlarını koşullandıran, ortaya yepyeni sorun çıkaran bir üçüncü boyutları, yani hacimleri vardır. Işığın onları her yanlarından "kucaklaması", sarıp sarmalaması gerekir; ışığın yaratacağı gölge oyunları olmadıkça, adeta "ortadan silinir" ler. Işık-gölge oyunları hesaplanırken, eşyanın yapıldığı madde de göz önünde bulundurulmalıdır (alçı, bronz, yaldızlı maden, tahta vb.). Bütün bu maddeler yapılarıyla çelişki yaratmayacak uygun bir fon isterler. Ayrıntılara inmeden, koyu renkli fonun yaldızlı bir eşyayı daha iyi değerlendireceğini, beyaz fonun ise tahta ya da bakır heykelciklere ve eşyalara çok daha uygun olacağını hatırlatırız.

Bir diğer hatırlanması gereken sorun bu tip eşyaların yerden ne kadar yüksekliğe konması gerektiğidir. Kural olarak bir heykelin ancak bütün açılardan, dolayısıyla her yandan görülebildiğinde en iyi biçimde değerlendirilmiş olacağıdır.

Masklar ya da ilkel silahları yerleştirmenin en iyi yolu, yerleştirildikleri odada şayet varsa çıkıntılı duvarlara asmaktır. Çok büyük boyutlu bir heykel, büyüklüğüne göre seçilecek ahşap bir altlığın üzerine, küçük heykelcikler mermer ya da ahşap sehpaların veya özel olarak yaptırılacak nişlerin içine konabilirler.
 
Üst