Sarp Apak biyografisi

M

Misafir

Forum Okuru
Sarp Apak biyografisi
sarp apak biyografisi
sarp apak kimdir
sarp apak hayat?


Avrupa Yakas? adl? dizide tan?d?k onu, ayr?ca daha bir çok film ve dizide ba?ar?l? performans?yla gönüllere taht kurdu Sarp Apak... Biz de bu yaz?m?zda Sarp Apak kimdir diyenler için Sarp Apak biyografi bilgilerine yer veriyoruz Melek'ler.


sarp%20apak-17d.jpg


Sarp Apak, 11 Kas?m 1981 tarihi Diyarbak?r do?umludur. Apak, be? ya??ndayken, ailesi ile birlikte Bursa’ya yerle?ti. Üniversite e?itimini i?letme alan?nda tamamlamak isterken, ailesinin yönlendirmesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü’e kay?t oldu. Bölümü bitirmesinin ard?ndan, okuldaki hocas? Bar?? Erdenk’in yönlendirmesi ile ?stanbul Kanatlar?m?n Alt?nda’a gitti ve bu ?ehirde oyunculuk kariyerine ba?lad?.

Sarp Apak’?n ilk oyunculuk deneyimleri tiyatro alan?nda gerçekle?ti. 2005 y?l?nda, Sadri Al???k Tiyatrosu’nda gerçekle?en A??r Roman adl? oyununda rol ald? ve sergiledi?i ba?ar?l? performans ile alk?? ald?. Ayn? y?l?n sonlar?na do?ru, Y?lmaz Erdo?an’?n yönetimindeki BKM Grubu’nda kendisine yer bulamay? ba?ard? ve BKM oyuncular?yla beraber Organize ??ler adl? filmde rol alarak sinema dünyas?na ad?m att?. En Son Babalar Duyar, Anadolu Kaplan? gibi çe?itli dizilerde ufak rollerde kendisini gösteren Apak, Sizinkiler; Dünya Kaç Bucak adl? çocuk oyununda ba?rol oynad? ve bu ekiple beraber bir Türkiye turnesi düzenledi.

BKM Mutfak kadrosundayken sergiledi?i stand up gösterileri ile oyunculuk dünyas? d???nda da yer alabilece?ini gösteren Sarp Apak, 2007 y?l?nda Beyaz Melek adl? sinema yap?m?nda Re?at karakterini canland?rarak ba?ar?l? bir performans sergiledi. Ayn? y?l ba?lad??? ve iki y?l süreyle devam etti?i, Avrulpa Yakas? adl? dizideki Tanr?verdi karakteri, genç oyuncunun ülke çap?nda büyük bir üne kavu?mas?nda etkili oldu.

2008 y?l?nda Plajda ve O… Çocuklar?, 2009 y?l?nda ise Güne?i Gördüm adl? sinema yap?mlar?nda rol alan Apak, Avrulpa Yakas?’n?n yay?n hayat?n?n bitmesinin ard?ndan sevilen gençlik dizisi Kavak Yelleri kadrosunda, Güven karakteri ile kendisine yer buldu.
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
790
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Misafir
M
Üst