1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Siyasal suç

  Konu, 'Hukuk' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Devletin siyasal düzenine karşı işlenen suç. Yasalarda açık bir biçimde tanımlanmamış olmakla birlikte, öğreti düzeyinde ceza hukukunun en önemli konularından birini oluşturan siyasal suç kavramını ele alan çeşitli görüş ve kuramlar vardır. En yaygın yaklaşım çerçevesinde siyasal suçlar ikiye ayrılır: Tam siyasal suçlar ve nispisiyasal suçlar.

  Tam siyasal suçların tanımı konusunda nesnel ve öznel olmak üzere iki temel kuramdan söz edilebilir. Nesnel kurama göre bir suçun siyasal olup olmadığım saptamak için ihlal edilen hakkın ve çıkann niteliğine bakmak gerekir. Dolayısıyla siyasal suçlar kapsamına devletin varlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve başka devletlerle ilişkilerine yönelik suçlar ile hükümetin biçimini değiştirmek, anayasasını ihlal etmek, kişilerin siyasal haklarına tecavüz etmek gibi suçlar girer. Hakaret, sövme gibi eylemler ayrı tutularak, sırf düşünce ürünü olan basın suçlan da siyasal sayılır. Öznel kurama göre ise bir suçun siyasal olup olmadığını saptamak için failin amacına bakmak gerekir. Failin siyasal bir amaç gütmesi suça da siyasal bir nitelik kazandırır. Dolayısıyla öznel kuram, nesnel kuramdan daha geniş bir kapsam öngörür.

  Nispi siyasal suç karma ve bağlı siyasal suçlardan oluşur. Karma siyasal suç adi bir suçun siyasal bir amaçla işlenmesiyle ortaya çıkar. Örneğin, devlet başkanına suikast karma siyasal suç sayılır. Bağlı siyasal suç ise siyasal bir suçla ilgili adi bir suçtur. Örneğin darbe ya da devrim girişimi sırasında bir silah deposunun soyulması ya da bir araca zorla el konması bağlı siyasal suç niteliğini kazanır. Karma ve bağlı siyasal suçların sınırlarının saptanması ve bu suçların birbirinden aynlması hukukçular arasında tartışma konusudur.

  Siyasal suç, niteliği bakımından adi suçtan farklı bazı sonuçlar doğurur. Başka bir ülkeye kaçan siyasal suçlular kural olarak geri verilmez. Bazı ülkelerde siyasal suçlar için özel mahkemeler kurma yoluna gidilir. (Örneğin Türkiye'de birçok siyasal suçu yargılamakla devlet güvenlik mahkemeleri görevlendirilmiştir.) Bir siyasal suçtan dolayı verilen mahkûmiyet karan başka bir ülkede infaz edilemez


   
Siyasal suç konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Suç

  Suç

  Kişi rüyada suç işlerse kendisiyle ilgili olmayan bir işe karışıp, sıkılacak demektir.Rüyada suç islemek, küfür ve sapikliga tabi olmaya isarettir.
 2. Sucu

  Sucu

  Takva ve iyilik sahibi, ilimiyle göğüslere, hikmetle kalplere etki yapan kimseye yahut zengin olmaya, rızka ve büyüklere yaklaşmaya, Kase ve bardakla su dağıtan kimse, bilgine, vaiz ve nasihat ehline, iyilksever kimseye, Kırba ve teste ile su taşıyan kimmse, her yönüyle emin olan kimseye, Sucunun tulumunun su akıtması onun ishal olmasına delalet eder.Rüyada görülen sucu, takva ve iyilik sahibi...
 3. Suçun Unsurlari

  Suçun Unsurlari

  tefecilik suçunun unsurları tefecilik suçmu suçunda zamanaşımı hakaret suçunun unsurları iftira I FİİLSİZ SUÇ OLMAZ 1. Fiil kavramı, niteliği,unsurları, 2.Hareket, 2.1.İcra hareketi 2.2.İhmal hareketi, 3. Netice, 3.1. Neticenin tabiatçı anlayışı, 3.2.Neticenin hukuki / normatif anlayışı, 4.Nedensellik , 4.1. Genel olarak, 4.2.Nedenselliği açıklayan düşünceler, 4.2.1.Tabii nedensellik...
 4. Antik Yunan'da Siyasal ve Toplumsal Ortam

  Antik Yunan'da Siyasal ve Toplumsal Ortam

  antik yunanda kadın antik yunanda kölelik sosyal yaşam toplumsal yapı yunandaki toplumsal yapı Siyasal ve Toplumsal Ortam - ( İ.Ö. VII.yy.) Aiskhylos’un doğmasından yüz yıl kadar önce Atina’nın soylu aileleri içinden bir kaçı (belki de Tanrı’dan geldiklerine gerçekten inandıklarından) siyasal gücü yalnız kendi ellerinde tutmak istiyorlardı. Ama yapamadılar; günün birinde, iki tekerlekli...
 5. bendemi suç

  bendemi suç

  arkadaşlar en dayanıklı ince çorap hangisi?bana en fazla 3 gün dayanıyor.normalmi bu süre.daha fazla kullanan varmı?yırtılınca napmalıyım.yardımlarınız için teşekkürler......:grev:

Sayfayı Paylaş