Sosyalist Prensiplerin Etkisi altındaki Hukuk Kuralları:

Sosyalist Prensiplerin Etkisi altındaki Hukuk Kuralları:
Marksist Leninist felsefeye dayanır.Özellikle üretim araçları üstünde ferdi mülkiyeti reddetmekte kolektif mülkiyet tesis etmektedir,toplumun menfaati esas alınmakta.Kamu hukuku özel hukuk ayrımı tanınmamakta Medeni Hukuk dahi kamu hukukunda yer almaktadır.


Prusya genel kanunu:1794

Code Civil Napoleon:1804

Avusturya:1811

Almanya:1896

İsviçre:1912KodifikasyonSoyutlama Kazuist

(Genelleme) (olayları tek tek inceleme)


Mecelle: (kazuist sistem)

-Borçlar -Aile

-Eşya -Kişiler ------- Mecellede yok

-Miras
Osmanlı’da farklı kişilere farklı kanunlar var mahkeme birliği yok.

Mahmut Esat Bozkurt Medeni Kanunu kabul eden bakan.Ceza Kanunu:İtalya

Medeni Kanun:İsviçre

Usûl Kanunu:İsviçre Neuchatel

İcra-İflas Kanunu:İsviçre

Ticaret Kanunu :Almanya-İtalya.
 
Üst