Söz veriyorum...

melegim

melegim

Yeni Üye
Üye
Söz veriyorum...

Yüce Allah (CC)'ın

«Mü'minler ancak kardeştirler.

Öyle ise kardeşlerinizin arasını düzeltin

ve Allah'tan korkun ki;

merhamet olunasınız»

(Hucurat Suresi: 10)

ayet-i kerimesini

hayatıma tatbik etmek,

ve de

Rasulullah (SAV)

efendimizin;

«İman etmedikçe cennete

giremezsiniz,

birbirinizi de sevmedikçe

gerçekten iman etmiş

olamazsınız»

(Buhari -Müslim)

buyruğuna uymak için;
Ağağıdaki şartları

Allah (CC)'ın

huzurunda kabul ediyor

ve canla başla bu uğurda

gayret göstereceğime

SÖZ VERİYORUM.

1.) Bütün Müslümanları;

renk, dil, ırk, mezhep,

tarikat, görüş, fırka

ve düşünce farkı gözetmeksizin,

Allah (CC) için

SEVİYOR ve KARDEŞ OLARAK

KABUL EDİYORUM.

2.) Allah (CC)'ın

Rahmetinin;

birlikte, beraberlikte,

birbirini sevip kardeş olmakta

olduğu düstürundan hareketle;

metod, yol, çalışma

şekilleri farklı olsa da,

benim gibi düşünmeyen

müslüman kardeşlerime

ENSAR ve MUHACİR

KARDEŞLİĞİ SICAKLIĞIYLA

davranacağımı

TAAHHÜT EDİYORUM.

3) Hiçbir menfaat gözetmeksizin,

sırf ALLAH RIZASI İÇİN,

bu vesikayi ulaşabileceğim

herkese göndermeyi

bir görev kabul ediyor,

bu GÜZEL DÜŞÜNCEDEN

hayırlı neticeler çıkarmasi için

Mevladan mağfiret

niyaz ediyorum...
 
Üst