Spermde kan neden olur ?

Uzman SühaN

Administrator
Spermde kan neden olur ?
Sperm içinde kan görmek , bir erkeği endişeli hale getirebilir. Neyseki durum geçicidir nadiren ciddidir. . Sperm de kan varlığı (ejakülat) hematospermi olarak da adlandırılır. Hematospermi her zaman fark edilemeybilir.Meni de kan olması erkek ürogenital sistemini etkileyen birçok koşullarından kaynaklanabilir. Etkilenen alanlar, mesane, üretra, testisler..Spermdeki kan en sık bir prostat bezi biyopsisinin bir sonucudur. Prostat biyopsisi geçiren erkeklerin çoğunluğunda semende 3-4 hafta süreyle kan bulunabilir.kanlı sperm.jpg
Çoğu zaman, sperm de kan için herhangi bir neden bulunamaz. Bazı durumlarda, özellikle 40 yaşın altındaki erkekler arasında enfeksiyon olası bir nedendir. Enfeksiyona genellikle ağrılı idrara çıkma gibi başka belirtiler ve semptomlar eşlik eder.Sperma kan lekeli, kahverengi-kırmızı renkte veya pembe renkte olabilir.Birçok durumda, semende kan için açık bir neden bulunamaz ve kendiliğinden geçebilir.Hematospermi veya semen içindeki kan, insan vücudunun idrar yolları sistemini etkileyen çok sayıda tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir


Tanım

Semen de kan, mesane, üretra, testisler, seminal veziküler ve prostat bezi bulunan erkek genitoüriner sistemini etkileyen birçok koşuldan kaynaklanabilir. Vakaların çoğunluğunda hematospermi olarak da bilinen semen kanının varlığı genellikle kendiliğinden çözülür, özellikle de ilişkili bir belirti yoksa. Bununla birlikte, kalıcı hematospermi bulunan ve 40 yaşın üstünde olan veya kasık bölgesinde şişme veya hassasiyet gibi ilişkili semptomlar yaşayan erkekler daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç duyabilir.

Spermde kan olmasının nedenleri

Semende kan hematospermi olarak adlandırılır. Mikroskop dışında görülemeyecek kadar küçük olabilir veya boşalma sıvısında görünebilir.Çoğu zaman, semende kan prostat veya seminal veziküllerin şişmesi veya enfeksiyonundan kaynaklanır . Sorun bir prostat biyopsisinden sonra ortaya çıkabilir .Semen, spermi taşıyan ve seminal veziküllerde, prostat bezinde ve üretral bezlerde üretilen organik bir sıvıdır. Hematospermi, en yaygın olarak, bu organların spesifik olmayan iltihaplanmasından kaynaklanır. Bazıları için spermdeki kan nedeni asla ortaya çıkmaz.


Semende bazen kana eşlik edebilecek semptomlar nedene bağlı olarak aşağıdakilerden herhangi biri olabilir .

Ağrılı idrara çıkma
Ağrılı boşalma
İdrarda kan
Bel ağrısı
Ateş
Testislerde yumuşaklık
Kasık bölgesinde şişme veya hassasiyet
Testislerde şişme

Vasküler anomaliler

Vasküler kistler gibi erkek cinsel organlarındaki damarsal anormallikler, semende gördüğünüz kanı açıklayabilir. polipler veya tümörler semende kan görülmesine neden olabilir. Klamidya, gonore veya uçuklar gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar spermin kanlı olmasına neden olabilir.Tüm vücudunuzu etkileyen koşullar semende kan oluşturabilir. Bunlar arasında hipertansiyon (yüksek tansiyon), hemofili (kolay ve aşırı kanamaya neden olan hastalık), lösemi ve kronik karaciğer hastalığı bulunur. Prostat muayenesi, biyopsi veya vazektomi gibi tıbbi bir prosedür semende kan oluşturabilir.Çoğu zaman, spermada kan için herhangi bir neden bulunamaz. Bazı durumlarda, özellikle 40 yaşın altındaki erkekler arasında enfeksiyon olası bir nedendir. Enfeksiyona genellikle ağrılı idrara çıkma gibi başka belirtiler ve semptomlar eşlik eder.40 yaş ve üzeri erkeklerde veya semendeki kan şiddetli veya tekrarlayan ise, nadir durumlarda bu kanser gibi durumlar için bir uyarı işareti olabilir. Sonuç olarak, daha dikkatli bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulabilir.Spermdeki kan nasıl değerlendirilir?

Klinik öykü değerlendirildikten ve fiziki muayene yapıldıktan sonra birtakım tanı testleri yapılabilir. En sık uygulanan tanısal testlerden bazıları, herhangi bir cinsel yolla bulaşan veya diğer enfeksiyonları tanımlamak için bir idrar tetkiki ve kültürüdür.Ultrason veya MR gibi görüntüleme çalışmaları tümörleri veya diğer anormallikleri ortaya çıkarabilir. Bazı durumlarda, semenin mikroskopta analiz edildiği bir sperm analizi önerilebilir.

Spermdeki kan nasıl tedavi edilir?

Spermde kan görülmesinin tedavisi bir neden bulunursa altta yatan nedene yönlendirilir.Çoğu durumda, semende kan başka rahatsız edici semptomların herhangi bir bilinen anormalliği ile ilişkili değilse, tedavi uygulanmaz ve durum kendiliğinden geçebilir.Sperminizdeki kan enfeksiyona bağlıysa, muhtemelen doktorunuz antibiyotikleri reçete eder. Yalnız iltihaplanmanın nedeni anti-inflamatuar ilaçlardır. Daha ciddi bir nedene sahipseniz, bir ürolog tarafından tedavi edilmeniz gerekebilir.Spermdeki kan aslında oldukça yaygın bir durumdur. Neredeyse her zaman, bir erkeğin sağlığına tehdit oluşturacak herhangi bir şey olmadığını gösteren iyi huylu bir durumdur.Genitoüriner sistemde tıkanıklığınız veya tümörünüz varsa, ameliyat veya kemoterapi içerebilen uygun tedavi önerilir.

Birçok durumda, semendeki kan üriner sistemdeki herhangi bir semptom veya yapısal anormalliklerle ilişkili değilse, hiçbir tedavi önerilmemektedir ve durum genellikle kendiliğinden çözülecektir.
 

Uzman SühaN

Administrator
Semende ki kana hematospermi denir.Sperm de kan orkutucu bir semptom olabilir, ancak genellikle ciddi bir sorunun işareti değildir. Semende kan genellikle kanser işareti değildir ve cinsel fonksiyonu etkilemez. Seminal sıvının üretimi veya depolanmasına katılan organların, bezlerin veya kanalların iltihaplanması hematospermiye yol açabilir. Bunlara seminal veziküller, vaz deferens, epididimis, prostat ve üretra dahildir . İnflamasyon ve enfeksiyon, tıkanıklık, tümör, vasküler anormallikler, sistemik faktörler, tıbbi işlemler ve travma semende ortaya çıkan kanamaya, hematospermiye neden olabilir.
 

Uzman SühaN

Administrator
Kanlı meni için pek çok olası sebep var. Daha yaygın olanlardan bazıları şunları içerir: Enfeksiyon. Viral, bakteriyel, fungal ve parazitik enfeksiyonlar gonore, klamidya ve herpes gibi bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da dahil olmak üzere semende kana neden olabilir.İltihaplanma. Prostatit (prostat bezinin iltihabı) ve epididimit (epididim, spermi tutan tüp), kanlı spermanın yaygın nedenleridir, ancak ilgili alanların iltihabı da buna neden olabilir.Blokaj. Üreme bölgedeki kanallardan herhangi biri tıkanırsa, kan damarları şişebilir ve çatlayabilir, kanamaya neden olabilir. Tıbbi işlemler. Vazektomiler, prostat biyopsileri, radyasyon terapisi (brakiterapi dahil), bazı genişletilmiş prostat prosedürleri ve hemoroit için enjeksiyon kanamaya neden olabilir. Tümörler. Spermdeki kan prostat veya testis kanseri semptomları olabilir. Tümörler epididimde veya seminal veziküller (spermada sıvının çoğunu oluşturan bezler) de bulunabilir. İyi huylu polipler (doku büyümeleri) kanamaya neden olabilir.
 

Uzman SühaN

Administrator
Erkek üreme sistemi, testislerden, kanallardan ve kanallara açılan diğer bezlerden oluşan bir sistemden oluşur. Sperm testislerde yapılır. Orgazmda, kas kasılmalarının dalgaları, testislerden vas deferense kadar spermleri az miktarda sıvı ile taşır. Seminal veziküller ve prostat, spermleri korumak için ekstra sıvı katkıda bulunur. Bu sperm ve sıvı karışımı (üretilen meni) üretra boyunca penis ucuna doğru boşalır (serbest bırakılır). Kanama yol boyunca herhangi bir yerde olabilir.Semende kan, iltihaplanma, enfeksiyon, tıkanıklık veya erkek üreme sistemi boyunca herhangi bir yere hasar neden olabilir. Kan, semende kendi başına bir semptom olarak (birincil hematospermi) veya başka semptomlarla (sekonder hematospermi) bağlantılı olarak bulunabilir.Spermdeki en yaygın kan nedeni seminal bölgede düşük dereceli enfeksiyon veya inflamasyondur (özellikle prostat bezinde). Farkında olmak önemlidir. Tedavi nedene bağlıdır. Genellikle hematospermi tedavi olmadan tek başına durur. Bir enfeksiyonunuz varsa, antibiyotik kullanmanız gerekebilir. Daha ciddi bir nedene sahipseniz, bir ürolog tarafından tedavi edilmeniz gerekebilir.
 
Üst