1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0

  Spor'un Dünü ve Bugünü

  Konu, 'Spor' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  SPORUN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

  Günümüzde spor çeşitli özellikleri ile en önemli toplumsal kurumlardan biri olmuştur. Gerek sporcuların performans sınırlarının son derece genişlemesi, gerekse sporun, toplumsal, ekonomik ve po¬litik açıdan büyük önem kazanması sporun niteliğinde ve niceliğin¬de büyük değişikliklere yol açtı.  Spor çeşitli meslek grupları arasına yeni bir meslek, sporcu da yeni tip bir "işçi" olarak girdi. Oysa, da¬ha yirminci yüzyılın ilk yarısına kadar, spor, "boş zamanlan değer¬lendirme ve bedensel gelişme" aracı, yarışma ise bir "eğlence" idi. Günümüzde ise ekonomik açıdan büyük bir üretim ve tüketim alanı ve uluslararası düzeyde İse bir savaş nedeni olabilecek kadar etkili bîr propaganda aracı olmuştur.


  Sporda amaç da değişmiş, sportmen¬ce bir yarışmanın yerini, kazanmak için her yolun denendiği bir sa¬vaş almıştır. Endüstri devrimini tamamlamış ülkelerde bütün ahlâk ve toplum değerlerini ikinci plana iten performans kavramı, etkisini sporda da göstermiş, yarışma İle kazanma eş anlamlı olmuştur.  Bu gelişmeyi daha iyi kavramak için, önce, sporun bir tanımını yapmak gereklidir. Spor sözcüğü latince kökenli olup OF: Delport ve ME dis-port sözcüklerinin kısaltılmış şeklidir (52 J.Oyun, oyalanma, işten uzaklaşma anlamlarını taşımaktadır. Ancak bu anlam ile yetinmek is¬temeyen spor düşünürleri, daha çok sporun amacını ya da bazı özel¬liklerini ön planda tutan çeşitli tanımlar yaptılar (52 ). Kısaca bu ta¬nımlar verilecek olursa:


  "Sporun, bugünkü en önemli işlevi, saldırganlık dürtüsü için ba¬rışçı ve arındırıcı bir boşalma olanağı sağlamaktır… Bir ülkenin Ulu¬sal Marşı çalınırken düşmanlık duygularının uyanmadığı tek yer Olimpiyat Oyunlarıdır/’


  "Spor, bireyin toplumsal uyumunu sağlamakta, bireylerin ruhsal ve bedensel sağlıklarını güvence altına almaktır."


  "Sporun gerçek görevi, genç insanları savaşa hazırlamaktır."


  "Spor kitlelerin afyonu, Olimpiyat Oyunları da, bir tür susponsuvarlı milliyetçiliktir."


  "Spor başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelmek ve kazan¬mak amacı ile harcanan bir çabadır." :


  Ancak, görüldüğü gibi, bu tanımların hiç birisi sporun özünü kavrayamamakta ve bu yüzden, sporun günümüzde gösterdiği gelişmenin ve kazandığı önemin nedenlerini ortaya çıkarabilecek ipuçlarını vermemektedir. Kanımıza göre ilk uygun spor tanımı şöyle olmalıdır.


  "Spor; bireyin, biyolojik kökenli içgüdülerin neden olduğu dürtülerin amaca ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda temel gereksinmelerini de karşılayan bir davranış biçimidir. Amacı ise, bireysel, toplumsal ya da ekonomik olabilir."


  Bireyin, içgüdülerini doyuma ulaştırırken, aynı zamanda temel içgüdülerin bu derece geniş ve kapsamlı bir şekilde karşılayabilen, başka bir davranış biçimi yoktur. Spor, bu nedenle günümüzde ev¬rensel ve toplumsal bir kurum olmuştur.


  Ancak sporun bu derece evrenselleşmesi için, bireyin içgüdü ve gereksinmelerini karşılaması yeterli değildir. Sporun bu evrensel boyutlara ulaşması için, diğer bazı koşullar da yirminci yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştiler.

  İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda başlayan teknolojik patlama, dünyanın görüşünü değiştirdi. Üretim araçlarındaki gelişmeler, bir yandan üretimi ve buna koşut olarak, çalışanların artan üretimden aldıkları paylarını artırıp, onların zenginlik düzeylerini yükseltirken, diğer yandan çalışma saatlerini azaltıp, boş zamanlarının çoğalmasını sağladı. Artık, çalışan kesim daha az çalışıp, daha çok kazanıyordu. Bu ise, daha çok sayıda insanın gerek sporcu, gerekse seyirci olarak spor ile ilgilenmesini sağladı. Bu gelişmeye ek olarak, kitle iletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişmeler de, insanlara dünyanın çeşitli yerlerindeki spor karşılaşma ve yarışmalarını kolayca İzleme olanağı verdi.

  Bugün artık dünyanın herhangi bir yerindeki bir yarışma için, binlerce insan şehirden şehre, ülkeden ülkeye dolaşmakta, bunu yapamayan yüz milyonlarca insan da aynı yarışmayı evinde rahat bir şekilde oturarak anında televizyondan izleyebilmektedir. İnşaat teknolojisindeki gelişmeler, daha büyük ve daha konforlu stadyumlar yaparak, daha çok sayıda seyircinin, daha konforlu bir şekilde yarışmaları ve karşılaşmaları izlemelerine olanak verdi.

  Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak spor, politik alanda etkili bir propaganda, ekonomik alanda ise yeni bir tüketim aracı olarak büyük önem kazandı ve çağımızın en önemli kurumlarından biri oldu. Bugün, uluslar arası spor örgütlerinin yaptırım gücü uluslararası politik örgütlerin yaptırım gücünden çok daha fazladır. Örneğin, bugün uluslararası politik örgütler iki devletin savaşmasını önleyemez ama uluslararası spor örgütleri, savaşan iki devletin ulusal spor takımlarını yarıştırabilirler ve her ikisi de bunu olağan karşılar.


   
 2. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Ce: Spor'un Dünü ve Bugünü
  İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda başlayan teknolojik patlama, dünyanın görüşünü değiştirdi. Üretim araçlarındaki gelişmeler, bir yandan üretimi ve buna koşut olarak, çalışanların artan üretimden aldıkları paylarını artırıp, onların zenginlik düzeylerini yükseltirken, diğer yandan çalışma saatlerini azaltıp, boş zamanlarının çoğalmasını sağladı.

  Artık, çalışan kesim daha az çalışıp, daha çok kazanıyordu. Bu ise, daha çok sayıda insanın gerek sporcu, gerekse seyirci olarak spor ile ilgilenmesini sağladı. Bu gelişmeye ek olarak, kitle iletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişmeler de, insanlara dünyanın çeşitli yerlerindeki spor karşılaşma ve yarışmalarını kolayca İzleme olanağı verdi.

  Bugün artık dünyanın herhangi bir yerindeki bir yarışma için, binlerce insan şehirden şehre, ülkeden ülkeye dolaşmakta, bunu yapamayan yüz milyonlarca insan da aynı yarışmayı evinde rahat bir şekilde oturarak anında televizyondan izleyebilmektedir.

  İnşaat teknolojisindeki gelişmeler, daha büyük ve daha konforlu stadyumlar yaparak, daha çok sayıda seyircinin, daha konforlu bir şekilde yarışmaları ve karşılaşmaları izlemelerine olanak verdi.

  Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak spor, politik alanda etkili bir propaganda, eko¬nomik alanda ise yeni bir tüketim aracı olarak büyük önem kazandı ve çağımızın en önemli kurumlarından biri oldu. Bugün, uluslar arası spor örgütlerinin yaptırım gücü uluslararası politik örgütlerin yaptırım gücünden çok daha fazladır. Örneğin, bugün uluslararası politik örgütler iki devletin savaşmasını önleyemez ama uluslararası spor örgütleri, savaşan iki devletin ulusal spor takımlarını yarıştırabilirler ve her ikisi de bunu olağan karşılar.

  Ancak, bütün bu olumsuz gelişmelere karşın, sporun pek göze çarpmayan bir özelliği varlığını sürdürüyordu. O da "Sporun bir uygarlık öğesi" oluşu. Evet, spor bir uygarlık öğesidir. Çünkü uygarlık, çağın kültürel ve teknolojik değerlerini yakalamak ve onlarla iç içe yaşamaktır.

  Uygar toplumlar tek tip düşünmeye karşı olan toplumlardır. Birlik ve bütünlüklerini, karşıt ve farklı görüşleri bir arada yaşayarak korurlar. Karşıt fikirlere saygı ile katlanırlar. Çünkü, fikre saygı değil fikirleri savunma hakkına saygıları vardır.

  Uygar toplumlarda yaşayan uygar insan da karşısındakine, kendisinden farklı olma hakkı, farklı düşünme hak ve özgürlüğünü veren insandır. Uygar insan, renk, ırk, din ve kültür farkı gözetmeden, bütün insanları sayan, seven ve insan olmaktan onur duyan insandır. Bu tanıma göre, spor ve sporcuda bu özellikler vardır.

  Sporcu itaatli değildir, disiplinlidir. İtaat etmek, boyun eğmektir. Disiplin ise, bir benimseme ve karar verme sürecinden sonra gösterilen davranıştır. Sporcu çalışkandır. Özveri sahibidir. Sporcu için, renk, ırk, din, kültür ya da düşünce farkı yoktur. Karşıtlarının ya da takım arkadaşlarının, politik düşünceleri, ırkı, rengi, ulusu, dinsel inançları, toplumsal konum ve düzeyi ya da geldiği toplum onu ilgilendirmez.

  Karşı takım ya da takım arkadaşlarının kişisel ve toplumsal özellikleri ne olursa olsun, sahaya çıkar, yarışmayı ya da karşılaşmayı kazanmak için elinden geleni yapar. Kazanır ya da kaybeder. Bu önemli değildir. Onun asıl görevi yarışmak, en büyük amacı kazanmaktır. Bunun en güzel örneğini, İranlı ve Iraklı voleybolcular verdiler. İki ülke arasındaki savaşın en sıcak günlerinde, bir uluslararası turnuvada sportmence karşılaştılar. Konu şöyle özetlenebilir. Sporda ileri ülkeler, uygarlıkta da ileridirler ya da uygarlıkta ileri ülkeler sporda da ileridirler.

  alıntı
   
 3. esena

  esena Aktif Üye Üye

  Kayıt:
  14 Ocak 2008
  Mesajlar:
  3.498
  Beğenilen Mesajlar:
  4
  Ödül Puanları:
  38
  Şehir:
  TRABZON
  Ce: Spor'un Dünü ve Bugünü
  emeğine sağlık paylaşım için saol canım
   
Spor'un Dünü ve Bugünü konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Dünden Bugüne Özürlülerin Yaşama Hakkı

  Dünden Bugüne Özürlülerin Yaşama Hakkı

  almanyada özürlü haklari almanya özürlü hakları almanyada hakları engelli haklari Özürlülerin hayat mücadelesi diğer sosyal gruplara nazaran her asırda güç olmuştur. Bazı dönemlerde ve bilhassa bazı katı ve ırkçı ideolojilerin pençesi altında idare edilen ülkelerde özellikle zihinsel özürlülere yaşama hakkı bile çok görülmüştür. Tarihte bunun ilk örneklerini Ortaçağın karanlıklarına gömülen...
 2. Yıldız Tilbe - Dünden Bugüne

  Yıldız Tilbe - Dünden Bugüne

  yıldız tilbe diline dişine yıldız tilbe kurban olduğum hayran olduğum tepeden tırnağa Dünden bugüne yarından öte Sevmiştim severim seveceğim Senin dışında ne var ne yoksa Silmiştim silerim sileceğim Dünya durmadan bir son bulmadan Seninle yıllarca uyumadan Bu canı kimseye vermeyeceğim Diline dişine kurban olduğum Terinde teninde huzur bulduğum Tepeden tırnağa hayran olduğum Gönlünce sev beni...
 3. “Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını”

  “Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını”

  Yeni Sayfa 1 “Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını” Uluslar Arası Bilgi Şöleni Üzerine Görüşler Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ 7-8 Ocak 2002 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığının girişimi ve Öger Turizmin katkıları ile düzenlenmiş olan bilgi şöleni yapılmıştır. Türk dili ile doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlar dışında, Yargıtay ve Danıştay Başkanlarının, bazı eski,...
 4. Dünden bugüne özcan deniz

  Dünden bugüne özcan deniz

  özcan deniz ozcan deniz
 5. dünden bugüne don:)

  dünden bugüne don:)

  dünden bugüne donlar ne hale gelmiş 2006 dan sonrasini ne siz sorun ne ben söyliim ........... . . . . . . . . . . . .

Sayfayı Paylaş