Su Kız İsimleri

  • Konbuyu başlatan *jellibon*
  • Başlangıç tarihi
Su Kız İsimleri
su isim su isimleri ingilizce kız isimleri ile ilgili isimler ismi
Su: canlıların yaşaması için en gerekli olan kokusu, rengi olmayan sıvı

Suad: mutlulukla, saadetle ilgili, mutlu

Suadiye: yararlı, faydalı

Subh: sabah

Subhiye: sabah vakti

Sudan: berrak, temiz

Sude: hz. peygamberin eşinin adı

sürülmüş, tarla gibi işlenmiş
boyalı, sürmeli
Suğra: daha, pek, en küçük

Sudiye: faydalı, yararlı

Sugat: hediye, armağan

Suhansera: ahenkli söz söyleyen

Sukuşu: sularda yaşayan kuşların genel adı

Sulbiye: birinin soyundan gelme

Suleha: salih, iyi, yarar, selahiyet, günah işlemeyen

Sulhiye: barışla ilgili

Sultan: hükümdar ailesinden, anne, kızkardeş
kuvvet güç sahibi kişi, padişah

Sumer: özel isim

Sumru: bir şeyin yüksek yeri, tepesi
yüksek yer, üst, tepe

Sun: yapma, yapış

Suna: boylu, poslu, yakışıklı

yaban ördeği
sülünün bir çeşidi
Sunar: takdim eder, verir

Sunay: ay sun, ay ışığı sun

adak ayı
Sungur: soğukkanlı, sakin kimse

atmacaya benzeyen bir av kuşu
Sunu: armağan

Suphiye: tan vakti

Supsun: inci

Surperi: peri güzeli

Susus: sular ve seller

Suyunbike: özel isim

Suzan: yakan, yakıcı

aday ayı
Suzen: iğne

Suzende: yakan, yakıcı

Suznak: yakan, yakıcı

dokunaklı
Türk müziğinde basit bir makam
Suzidil: doğu müziği makamlarından

Suzülay: gökte süzülen ay

Suzinak: yakan, yakıcı

doğu müziğinde bir makam
 
Üst