Taksitli, Kampanyalı, Ön Ödemeli Satışlar

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Taksitli, Kampanyalı, Ön Ödemeli Satışlar
Taksitli, Kampanyalı, Ön Ödemeli Satışlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mal ve hizmetleri teslim almadan peşin ödemelerde bulunduğunuz zaman bazı açılardan risk alıyorsunuz demektir
Ödediğiniz paranın miktarı arttıkça, mal ve hizmeti elde etme süreniz uzadıkça riskiniz de artar. Çünkü firmanın iflas etmesi halinde muhtemelen ödediğiniz miktarı veya istediğiniz malları almaktan vazgeçmeniz gerekecektir.
· Peşin ödeme bir malın ayırtılması için depozit verilmesi şeklinde olabilir. Eğer fikrinizi değiştirirseniz büyük bir olasılıkla paranızı kaybedebilirsiniz.
· Eğer satıcı önceden ödeme yapmanız konusunda ısrarlı davranıyorsa ve böyle davranması için makul bir neden yoksa başka bir satıcıyı tercih etmeniz yararlı olacaktır. Karar vermekte aceleci olmak daha sonra pişmanlıklara neden olabilir.

Peşin Ödeme Yapmaktan Kaçınamayacağınız Durumlarda Şu Hususlara Dikkat Etmeniz Yararlı Olacaktır.
· İmzaladığınız sözleşmenin ayrıntılarına (örn; teslim tarihi, ödeme miktarı vb.) dikkat ediniz ve iş hakkındaki bu ayrıntıları yazılı olarak saklayınız.
· Sözleşmenin dışında özellikle kampanyalı ve kapıdan satışlarda toplam maliyetin sadece bir bölümünü ödeyiniz. Ancak peşin ödeme ile vadeli ödeme arasında büyük bir fark bulunuyorsa peşin ödemeyi tercih edebilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse büyük miktardaki ödemeyi işiniz tamamlanınca yapın. Yapılan ödemeler için makbuz almayı unutmayın.
· Sözleşmeyi imzalamadan önce mutlaka sonuna kadar okuyunuz. Hukuki terimlerin anlamını öğrenmeden sözleşmeyi imzalamayınız.
· Sözleşmeyi siz hazırlıyorsanız, peşin ödeme veya taksitleri vadesinden önce ödeme durumunda faiz indirimi yapılmasını mutlaka belirtiniz.
· Satışlarda ayrıca borç senedi imzalamanız gerekiyorsa ödeme planına uygun tarihleri taşıyan ayrı ayrı borç senetleri imzalayınız. Toplam borcunuz kadar tek bir senet imzalamanız aleyhinize olacaktır.
· Ticari bir birliğe, odaya veya derneğe bağlı bir satıcıdan alışveriş yapmaya çalışınız.
Bu konulara dikkat etmeniz herhangi bir sorunla karşılaştığınızda,sorununuzun daha kolay çözülmesini sağlayabilir.
Taksitli satışlarda, sözleşmede yer alan satış fiyatının hiç bir surette arttırılamayacağını unutmayınız.

Kampanyalı satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin;
· Teslimatının zamanında yapılmaması,
· Fiyat, nitelik veya miktarında sözleşmeye aykırı davranılması,
Durumlarında satıcı, bayi, acente, temsilci, imalatçı-üretici ve ithalatçı birlikte ve zincirleme sorumludur.

Posta veya Telefonla Satın Alma
Yaptığınız alışverişlerin ücretini posta yoluyla gönderiyorsanız şu hususlara dikkat ediniz.
· Sadece posta kutusu numarası veya bir posta kodu olan adrese para göndermeyiniz. Eğer mümkünse telefon rehberinden firmanın varlığını kontrol ediniz.
· Postayla zarf içinde nakit göndermekten kaçınınız.
· Siparişinizin bir kopyasını saklayınız ve gönderdiğiniz tarihi not ediniz.
· Bir ilanda yer alan soruları cevaplayarak veya alternatiflerden birini işaretleyerek mal alıyorsanız, ilanın bir nüshasını saklayınız ya da ilanı verenin adı, adresi, ilanı ne zaman nerede verdiği, posta ücreti, teslim tarihi gibi ayrıntılı bilgileri not alınız.

Şikayette Bulunma
· Bir firmayla sorununuz olduğunda yetkili kişiye şikayetinizi açıklayan ve ne yapılmasını istediğinizi belirten bir yazıyla başvurunuz. Bu yazıyı iadeli taahhütlü olarak gönderiniz ve bir kopyasını saklayınız.
· Satıcıyla yaptığınız görüşmeler sonucunda sorununuz çözüme kavuşmamışsa aşağıda açıklanan kurumlara başvurabilirsiniz.
1- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti : 80 il merkezinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri ve tüm ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde faaliyettedir.
2- T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı : Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
Eskişehir Yolu 7. km ANKARA
Tel : 0 312 286 03 65 Fax : 0 312 285 88 40
3- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri
4- Tüketici Sorunlarına Bakmakla Görevli Asliye Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemeleri
5- Bulunduğunuz yerdeki tüketicinin korunmasına yönelik olarak faaliyet gösteren dernek veya vakıflar
 
Üst