Talak (Boşanma) Nedir?

İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Talak (Boşanma) Nedir?
Nikah, Şeriat Kanununun erkek ve kadını bağladığı güçlü bir ilişkidir. Bu ilişki sosyal hayatta derin izlenimler bırakır. Bu nedenle İslam, bu ilişkinin giderek daha güçlü olmasını istiyor. Evliliğin bu önemi (nikah) göz önüne alındığında bu ilişkinin kalıcı olması için gayret gösterilmesi ve evlilik ilişkilerinin sağlam temellerde sürdürülmesi zorunluluktur.IMG_0133.JPGBoşanma ile ilgili konularda insanların çok dikkatsiz ve ihtiyatsız hale geldiği bir gerçektir. Sebepsiz olarak boşamak veya boşanmak haramdır. İnsan sosyal bir varlıktır. Toplumun en küçük temel taşını ise aile oluşturur. Aile düzeninin sağlam temeller üzerinde sonuna kadar sürmesi her toplumun arzu ettiği bir durumdur. İslamın ideal aile kavramı bir evliliğin ömür boyu sürmesi ve neslin korunmasıdır. Zaruret olmadıkça, sebepsiz olarak evliliğe son verilmesi tavsiye edilmez.

Alınan önlemlere ve gösterilen çabalara rağmen evliliğin sürdürülmesinin imkansız olduğu zamanda ayrılık gündeme gelebilir.Evlilik farklı biçimlerde bitebilir.Eşlerden birinin ölümü, taraflardan birinin boşanmak istemesi, nikah akdinin yetkili kişi tarafından feshi, bu nedenleri oluşturuyor.

Talakın tanımı:

Talak sözlükte serbest kalmak, serbest bırakmak, bağı gevşetmek, terk etmek gibi anlamlara gelir. Talak erkeğin boşanma hakkıdır (kadının boşanma hakkı ise iftidadır). Erkek hanımını belli şartlarla ve farklı şekillerde boşar ki, bunun da belli yasaları var. Kur'ana göre talak erkeğin hakkıdır. Talakla ilgili ayetlerden de bunun şahidi oluyoruz. Talak erkeğe tek taraflı olarak tanınan bir hak olsa da erkek onu kişisel arzularına göre dilediği şekilde, istediği gibi yapmak hakkına sahip değildir.

Yükümlü olduğu mali sorumluluklar nedeniyle, İslamda boşanma hakkı esas olarak kocaya verilir. Bu nedenle, karısından boşanmak isteyen bir Müslüman, ilk önce, çiftin büyükleri tarafından bir uzlaşma sağlanabilmesi için düzenlenen bir tahkim toplantısını talep etmeleri önerilir. Bu tür çabalar başarısız olursa ve adam karısıyla eş zamanlı yaşayamayacağını düşünürse, onu sözlü olarak boşayabilir.

Kişi eşinden boşanmak için belli sözler kullanıyor. Yani belli ifadelerle eşini boşadığını ifade edince boşanma gerçekleşiyor.Bir erkek eşine seni boşadım, artık karım değilsin, baba evine git, senden ayrılıyorum ve benzeri ifadeler derse, boşanmış sayılır. Bu yüzden de ağızdan çıkan sözlere dikkat etmek gerekir. Şakayla bile olsa bu tür ifadeleri sarf etmek olmaz. Yani bir kişi eşini boşadıktan sonra pişman olsa bile bu sonucu değiştirmez. Bu nedenle kişi ağzından çıkacaklara hakim olmalıdır..

Boşanma kelimesine Arapça da talak denir. Talak düğümü açmak demektir. Terim olarak ise, kadın ve erkek arasında ortak kararla alınan nikahın belli sözlerle sona ermesine boşanma denir. Talakın özel okunma şekli yoktur.Talak boşanmanın arapça ifadesidir. Boşanmak için talak kelimesini kullanmaya gerek yoktur. Erkek sarhoş halde, espriyle karısına seni boşadım dese talak gerçekleşir. Kadın iddetini tamamladıktan sonra kocasından tam boşanmış sayılır.

Boşanan kadın adet olup temizlenene kadar; üçüncü adetin sonuna kadar beklemelidir. Bu süre ardından kadının tüm ihtiyaçlarını ve nafakasını kocası temin etmelidir. Eğer pişman olup barışmak isterlerse, yeniden aile yaşamına devam edebilirler.Kur'an-ı Kerim'de boşanma ile ilgili hükümler kesin olarak bildirilmiştir. "Bakara" suresindeki ayetleri inceleyebilirsiniz. Talak, evlilik kadar ciddi bir konudur. Evlenmek kadar boşanmak da düşünülerek verilmesi gereken bir konudur. Selam ve dua ile..
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
İslamda boşanma çok hassas bir konu. İnsanlar bu konunun ehemmiyetini bilmeden davranabiliyorlar. Sinir anın da sanki söyleyecek bir şey yokmuş gibi talak sözcüğü kullanılıyor.Hemde defalarca .. Kimisi için bu durum o kadar alışkanlık olmuşki her tartışmada sarf ediliyor.. Ondan sonra çık çıkabilirseniz işin içinden. Böyleleri ya islam dininden çıksın yada adam olsun. Böylelerine fetva bile verilmesin.
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Sorularımla sizi bunaltıyorum ama merak ettiğim çok şey var. Bir dizi vardı muhteşem yüzyıl diye. Orda sultanlar 3 talakla erkeği boşayabiliyordu. Buna çok şaşırmıştım. Kadınlar üç talakla erkeği boşayabilirmi hocam ?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Merhaba. Maalesef ki günümüz insanı tarihimizi ve dinimizi gerçek kaynaklarından değilde, dizilerden ve ona benzer şeylerden öğreniyoruz, sonrasında da din ve tarihi bu zannederek ecdadımıza düşman olmaya, dinimize de farklı bakmaya başlıyoruz. Sorunuza gelince melis hanım, boşanma konusuna gelince, Yukarda belittiğimiz gibi talak erkeğe ait bir meseledir. Ancak nikah akdi esnasında bunu şarta bağlayarak, kadına bu hak verilebilir. böyle durumlarda boşama hakkı kadında olur. bunun harici hiç bir şekilde kadınlar erkeği boşayamazlar.
 

HemDeliHemAsik

Daimi Üye
Üye
Merhaba. Maalesef ki günümüz insanı tarihimizi ve dinimizi gerçek kaynaklarından değilde, dizilerden ve ona benzer şeylerden öğreniyoruz, sonrasında da din ve tarihi bu zannederek ecdadımıza düşman olmaya, dinimize de farklı bakmaya başlıyoruz. Sorunuza gelince melis hanım, boşanma konusuna gelince, Yukarda belittiğimiz gibi talak erkeğe ait bir meseledir. Ancak nikah akdi esnasında bunu şarta bağlayarak, kadına bu hak verilebilir. böyle durumlarda boşama hakkı kadında olur. bunun harici hiç bir şekilde kadınlar erkeği boşayamazlar.
Ama bu hak asaleten yine erkegindir kadına verildi diye erkekten boşama hakkı düşmez sadece kadın da boşama hakkı kazanır :)
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Evlilik, Allahın öngördüğü gibi, karşılıklı rızaya dayalı bir erkeğin ve bir kadının yasal birliğidir. İdeal olarak, evliliğin amacı İslamda neslin devamı huzur, sevgi ve merhamet durumunu teşvik etmektir. Bazı Müslüman ülkelerde boşanma ile ilgili yasaların çoğu konuyla ilgili Kuran referanslarına dayanmaktadır. Tüm insan yasalarında olduğu gibi, dinamik koşullara uyum sağlamalıdırlar.Evliliğe devam edilmesi mümkün değilse, boşanma son çare olarak İslamda kabul edilir. Tüm seçenekler tükendiğinden ve her iki tarafın da saygı ve adaletle karşılandığından emin olmak için belirli adımlar atılmalıdır.

Evlilik büyük bir nimettir. Evlilikteki her bir partnerin, ailenin çıkarları doğrultusunda sevgi dolu bir şekilde yerine getirmesi gereken belirli hak ve sorumlulukları vardır.Bir evlilik tehlikede olduğunda, çiftler ilişkiyi yeniden inşa etmek için tüm olası çareleri sürdürmeleri tavsiye edilir. Boşanma son bir seçenek olarak kabul edilir. Bir evlilik ve olası bir boşanma sadece iki eşten daha fazla insanı içerir. Çocukları, ebeveynleri ve tüm aileleri etkiler. Boşanma konusunda bir karar vermeden önce Aile büyüklerinizle istişare edin. Bazı çiftler, aile üyelerini zorluklarına dahil etmek konusunda isteksizdir. Yine de unutulmamalıdır ki, bir boşanma onları da etkileyecektir .
 
Üst