1. *jellibon*

  *jellibon* Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  9 Kasım 2007
  Mesajlar:
  6.137
  Beğenilen Mesajlar:
  37
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  mutluluk ülkesinden

  Taşinir Teslimi:

  Konu, 'İcra ve İflas Hukuku' kısmında *jellibon* tarafından paylaşıldı.

  Madde 24 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/14 md.)
  Bir taşınırın teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder.

  İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümessillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yoliyle ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır.

  Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan taşınır veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir.

  Yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değeri alınır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yoliyle tahsil olunur. Taşınır malın değeri, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur.

  Hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmıyan yerlerde icra memuru tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.

  İlgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet hakları vardır.

  26 ncı maddenin 3 ve 4 üncü fıkraları, gemi siciline kayıtlı olmıyan gemiler hakkında da uygulanır.   
Taşinir Teslimi: konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Taşinir Rehni

  Taşinir Rehni

  menkul rehni sözleşmesi markalar rehin sözleşmesi kapsamında bulunmak zorunda değildir taşınır rehni BİRİNCİ AYIRIM TESLİME BAĞLI REHİN VE HAPİS HAKKI A. Teslime bağlı rehin I. Kurulması 1. Alacaklının zilyetliği Madde 939.- Kanunda öngörülen ayrık durumlar dışında taşınırlar, ancak zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle rehnedilebilir. Rehnedende tasarrufta bulunma yetkisi olmasa bile,...
 2. Taşinir Mallarda Haczin Neticeleri :

  Taşinir Mallarda Haczin Neticeleri :

  Madde 86 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/48 md.) Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz taşınır mallarda tasarruf edemez. Haczi koyan memur hilafına hareketin cezai mesuliyeti müstelzim olduğunu borçluya ihtar eder. Haczedilmiş olan taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi niyetle iktisabettiği haklar saklıdır. İyi...
 3. Taşinir Ve Taşinmaz Mallarin Haczi :

  Taşinir Ve Taşinmaz Mallarin Haczi :

  taşınmaz haczi taşınır malların haczi hasılat taşınır Madde 85 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.) Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallariyle taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur. (Değişik fıkra: 09/11/1988 - 3494/8 md.) Borçlu yahut borçlu ile birlikte...
 4. çocuk Teslimi:

  çocuk Teslimi:

  çocuk teslimi Madde 25 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.) Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur. Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir...
 5. Teslim Olmak Ölümdür, GiT !

  Teslim Olmak Ölümdür, GiT !

  Teslim Olmak Ölümdür GiT ! Korktum bu savastan kactim kalbine saklandim en guvenli yer sandim özür dilerim sevgilim! o kalbin ihanet yuvasi oldugunu farkedemedim kendi cehennemimde yanip kavrulurken serinligin pesinde sigindigim yerden gercek sanip gordugum ruyalardan uyandirdigin icin; Tesekkur ederim sevgilim! Hic gormedin degilmi hic hissetmedin beni sevdam oyle usuldu öyle...

Sayfayı Paylaş