Taşinmaz Hakkindaki Hükümden Sonra Yedin Tebeddülü :

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Taşinmaz Hakkindaki Hükümden Sonra Yedin Tebeddülü :
Madde 29 - (Değişik madde: 29/06/1956 - 6763/42 md.)

Hükmün tapu veya gemi sicili dairesine bildirilmesinden sonraki tebeddüllerin icra muamelelerine tesiri olmaz. Hükümde gösterilen şey kimin elinde ise ondan alınıp alacaklıya teslim olunur.

Şu kadar ki, o yer veya gemide bulunan üçüncü şahıs bu malı borçludan teslim almış olmayıp onu doğrudan doğruya işgal etmekte bulunduğunu bildiren bir tapu veya gemi sicili kaydı gösterirse mahkemeye müracaatla dava açması için kendisine yedi gün mühlet verilir. Bu müddet içinde dava açılırsa icra geri bırakılır.
 
Üst