Taşinmaz Tahliye Ve Teslimi :

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Taşinmaz Tahliye Ve Teslimi :
taşınmaz tahliyesi tahliye icra emri ilamlı tahliye icradan alınan taşınmazın tahliyesi taşınmazın
BORÇLUNUN ELİNDE İSE:

Madde 26 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)

Bir taşınmaz veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memurunun 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.

Borçlu taşınmazı veya gemiyi işgal etmekte iken bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra olunur.

Alacaklıya teslim olunan taşınmaza veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır.

Bunların içinde bulunup da ilamda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunamazsa meskur eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse icra memuru icra mahkemesinin *1* karariyle bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. (Değişik cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./8. md.) Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatırılır.
 

Benzer İçerikler

*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
758
*jellibon*
*jellibon*
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
*jellibon*
*jellibon*
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
717
*jellibon*
*jellibon*
Üst