Tazminat

Tazminat
tazminat çeşitleri trafik kazası hesaplama
7. TAZMİNAT
Bir zarar doğmuşsa sorumlu kişi tazminatı ödemelidir. Sorumlu kişi verdiği zararı giderir.
7.1 Tazminatın Hesaplanması: Yargıç önce zararı hesaplatır. Maddi zararı bilir kişilere sorar. Ev için mütehaite ya da mühendise sorar. Manevi zarar ise yargıcın taktir yetkisine bağlıdır.

Zararı aşan tazminat olmaz. Zarar 10 milyar ise tazminat en fazla 10 milyar olabilir. Tazminat 10 milyardan çok olamaz ama az olabilir. Buna tazminatın gideriminin belirlenmesi denir.
7.2 Tazminatta indirim Yapılması

İndirim nedenleri
 1. Sorumlu Kişinin Kusurunun ağırlığı; Ağrı kusur, orta kusur, hafif kusur olmak üzere 3 kusur türü vardır. HAfif kusurda yargıç tazminatta indirim yapabilir. Ama kişi bilerek zarar vermiş ise durum farklıdır. İndirim olabilmesi için kişinin kusur sorumluluğu olmalıdır. Kusursuz sorumlulukta kusur aranmadığı için indirim olmaz.
 2. Zarar görenin kusuru her zaman indirilir. Trafik kazası kişinin kusuru var ya da yok ayağı ezilmiş doktora gitmemiş, kocakarı iacına başvurmuş ve sonunda ayağı kesilmiş zararın artmasında kişinin kusuru var o halde zarar görenin kusuru tazminatta her zaman indirim sebebidir.
 3. Zarar Görenin ve sorumlu kişinin ekonomik durumlarına bakılır: Hakkaniyete bakılır. Zararı ödeyenin hiç parası yoksa indirim yapılabilinir. ya da zarar görenin ekonomik durumu çok iyi ise indirim yapılabilinir. Bunun için kusurun hafif olması gerekir.
 4. Diğer Durumlar: HAkkaniyetten kaynaklanır; İyilik yaptım ama zarar verdim. Bu durumda tazminatta indirim uygulanır. HAkkaniyetin dayandığı her durumda yargıç indirim yapabilir.
7.3 Zarar
Yasada 2 zarar türü vardır.

Kişiye ilişkin zazrarlarda hangi zararların giderilmesi istenebilir?
 1. İnsanın yaralanması
 2. İnsanın ömesi ile ilgili zararlar
İnsanın Yaralanması: Yaralanma yüzünden ortaya çıkan zararlardır.
 • İyileştirme-tadavi (olağan masraflar) kişi türkiyede tedavi olabilecekken yurt dışına giderse tedavi masrafları ödenmez. Normal şartlardaki tedavi masrafları istenir.
 • Kişi eskisi gibi çalışamaz, haksız eylem sonucu iş gücünü kaybetmişse buna tüm ömür boyu tazminat ödenir.
 • ÇAlışma gücünde azalma yok ama geliriri azalmıştır. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zarar. Örneğin bir satıcının yüzünün çizilmesi ile gelirinin azalması
 • MAnevi ZArarlar: Yaralanma nedeni ile ortaya çıkan zararın giderilmesini ancak zarara uğrayan ister.
Kişinin Ölmesi:
 • Cenaze giderleri; olağan olan tüm masraflar istenebilir
 • Ölüm aniden meydana gelmemiş ise tadavi giderleri istenebilir.
 • Ölüm anına kadar çalışma gücünden doğan zararın giderilmesi istenebilir.
 • Manevi zararların giderilmesi istenebilir.
 • Destekten (yardımdan) yokd-sun kalma zararı: bunu isteyecek kişiler yakınları haricinde olan başkalarından isteyebilirler.Destek: Bir başkasının yaşamını kolaylaştıran davranış. Örneğin kişiye aylık para veren kişi veya kişinin evini temizleyen kişi.
Destek Ne zaman Sayılır: 2 koşul vardır
 1. Yardımın sürekli olması gereklidir.
 2. Yardımın düzenli olması gereklidir.
A kişisi B'e destek oluyorsa A öldüğünde TAzminat isteyebilir. Eşler anne ve baba destek verir (parasak veya manevi). Destekçinin akraba olması gerekmez. Örneğin sabancının verdiği burs. Bugün olan yardıma fiili destek, eylemi derstek. İlerideki desteğe varsayımsal destek denir. Bir kişinin ileride başkasını destekleyeceğidir. Örneğin çocoğun anne baba için varsayımsal destek olması. Nişanlıkta varsayımsal destek söz konusudur. Anne baba çocuk için fiili destektir. İmam nikahlı evlilikte eşer resmi olmasa bile destektir. Birinin yokluğunda diğeri destek isteyebilir. Destekten yoksun kalma tazminatını destekten yoksun kalan ister.
8. Birden Çok Kişinin Sorumluluğu:
Bir zarardan dolayı birden çok kişi sorumlu olabilir. Örneğin iki kişinin birisini öldürmesi. Veya Trafik kazası 1 yaralı var. İşleten kusursuz sorumlu süren sorumlu..
Bu sorumluluk ilişkisine müteessil (zincirleme) sorumluluk denir. Zararı gçreni korur. Alacaklı sorumlululardan herhangibirine dava açabilir tazminatının hepsini birinden isteyebilir. Karşı tarafın ekonomik durumu göz önünde bulundurulur.

ZAman Aşımı: Haksız eylemlerden doğan olaylarda zaman aşımı süresi (tazminat alacağının alınması için öngörülen süre) 3 türlüdür
 • En Kısa Süre
 • Kısa Süre: Genel olarak 1 yıldır
 • Uzun süre 10 yıldır
1 ve 10 yıllık sürelerin başlangıcı farklıdır. Zarar ve sorumlu kişi bilindiği andan itibaren 1 yıllık süre başlar. Birini bilmez ise bu süre işlemez.
1 nisanda ahmet evimi yaktı. Ben 10 nisanda öğrendim. Zaman aşımı süresi 10 nisanda başlar. 1 sene sonraya kadar dava açılmalıdır.
10 yıllık süre haksız eylemin olduğu tarihten itibaren başlar. Ahmet evimi yaktı. 9,5 yıl sonra öğrendim 9,5 yıl sonra dava açılır. Ama davayı 6 ay içinde açmalıyız. En geç olay anından itibaren 10 yıl içinde dava açılmış olmalıdır.
Haksız eylemden doğan davalarsorumlu kişinin ve zararın öğrenildiği andan başlayarak 1 yıl içersinde, en geç olay anından itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır.
Uzatılmış Süre: Haksız eylem bir suç oluşturuyorsa; ceza kanunu bu eylem için daha uzun süre zaman aşımı süresi ön görmüş ise bu süre halsız eylem için de geçerlidir.
 
S

SerdarBaLık

Forum Okuru
Trafik kazası sonucu TAzminat davası ,Tazminat Hakkı , KAlıcı SakatLanmaLar

MerhabaLar Öncelıkle ... Bız Trafık kazalarında İnsanLarımızın Tazmınat HakLarını HakLarıyLa Almak İÇin , KAlıcı sakatLanmalarda Gerek olan tıppı Mazemenın En Son Teknolojik olarak Yaptırılması için Biz Burdayız... İNsanlarımız kaza sonrasında açtıkları tazmınat davalarıyla sigortanın verdigi cüzi bi rakama razı oluyorlar . HaLbu ki insanlarımız hakları Tam teşekkurlu hastanelerde tedavisini görmek Ve hakları olan Tazmınat haklarını Fazlasıyla Almakdır ... Bunun Bız Bu hakLarınıza Bilgi sahıbı olabılmenız Icın Varız ...

- ÖLümLÜ kazaLardaki Tüm HakLarınızı ,

-SakatLıkLardaki Tüm Tazminat Haklarınızı ,

-Medikal ve ORtopedik Tüm İhtiyaçlarını ,

-Tüm Hastane GiderLerinizi ,

- Cebinizden Hiç Bir ÜCret Cıkmadan Bİz Takip EdiYoruz ....

Bize ulasabileceginiz ...
Millet Caddesi .Mİllet Apartmanı . NO-12/3 Yusufpaşa -Fatih /İstanbuL
TeL - 0212 521 07 00 -0533 372 11 77 -0533 591 60 66
Serdar BaLık
 
Üst