1. *GüMüŞ*

  *GüMüŞ* Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Şubat 2008
  Mesajlar:
  3.094
  Beğenilen Mesajlar:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Bulundukları Ekosistemlerin

  Konu, 'Biyoloji bilimi' kısmında *GüMüŞ* tarafından paylaşıldı.

  Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Bulundukları Ekosistemlerin Korunması Ve Yönetimi Projesi
  Türkiye’nin taraf olduğu “Avrupa’nın Yaban Hayatının ve Yaşama Ortamlarının Korunması” diğer adıyla Bern Sözleşmesi, sözleşme ekinde listelenen ve nesli tehlikede olan bitki türlerinin ve bunların yaşama ortamlarının korunmasını öngörmektedir. Sözleşme amaçlarına ulaşılmasına bir katkı olarak Sözleşme altında “Zümrüt Ağı” adı altında bir ekolojik ağ oluşturulmaktadır. Bu ağa dahil edilebilecek alanların sözleşme ekinde yer alan türleri barındırması istenmekte ve endemik türlerin yaşama ortamları özellikle ele alınmaktadır.

  Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, diğer taraftan bu çok özel zenginliğin korunması amacıyla Avrupa Komisyonu 2000 yılı LIFE programına “Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Ekosistemlerinin Korunması ve Yönetimi” adı ile proje teklif edilmiş ve Avrupa Komisyonunun hibe desteği ile 2000 yılında başlatılmıştır. Proje mülga Çevre Bakanlığı (şimdiki Çevre ve Orman Bakanlığı), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Derneğimiz ile ortaklaşa yürütülmüştür.

  Proje hazırlama sürecinde Bern Sözleşmesi ekindeki Türkiye endemiği bitki türleri ve bu türlerin yaşama ortamları belirlenmiş, 25 türün kayıtları bulunan Orta Anadolu ve geçiş zonu proje alanı olarak seçilmiştir. Türkiye’de koruma çalışmalarının genellikle orman ve sulak alanlara odaklanması, endemik ve otsu bitkilerin bulunduğu bozkır ekosistemlerinin göz ardı edilmesi, diğer taraftan bozkır ekosistemlerinde insan baskısının yoğun olması, 25 hedef türün kayıtlarına rastlanan bu alanın ülkede hem tarımsal faaliyetlerin en yoğun olduğu alanlardan birisi olması, hem de %19.2 ile en yüksek endemizme sahip bölgelerden birisi olması, proje alanının seçiminde temel alınan faktörlerdir.

  Proje ekibi tarafından alan belirlemesi yapıldıktan sonra literatür bilgilerine ve tecrübelere dayanılarak proje amaçları, faaliyetleri, beklenen çıktıları ve maliyetine ilişkin proje önerisi hazırlanmış ve Avrupa Komisyonu LIFE Programına teklif edilmiştir. Proje LIFE 2000 programında TCY/99/065 kodu ile onaylanarak 14 Şubat 2000’de uygulanmaya başlanmış ve 14 Ağustos 2003’de tamamlanmıştır. PROJE ADI: Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Bulundukları Ekosistemlerin Korunması Ve Yönetimi Projesi

  Türkiye’nin taraf olduğu “Avrupa’nın Yaban Hayatının ve Yaşama Ortamlarının Korunması” diğer adıyla Bern Sözleşmesi, sözleşme ekinde listelenen ve nesli tehlikede olan bitki türlerinin ve bunların yaşama ortamlarının korunmasını öngörmektedir. Sözleşme amaçlarına ulaşılmasına bir katkı olarak Sözleşme altında “Zümrüt Ağı” adı altında bir ekolojik ağ oluşturulmaktadır. Bu ağa dahil edilebilecek alanların sözleşme ekinde yer alan türleri barındırması istenmekte ve endemik türlerin yaşama ortamları özellikle ele alınmaktadır.

  Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, diğer taraftan bu çok özel zenginliğin korunması amacıyla Avrupa Komisyonu 2000 yılı LIFE programına “Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Ekosistemlerinin Korunması ve Yönetimi” adı ile proje teklif edilmiş ve Avrupa Komisyonunun hibe desteği ile 2000 yılında başlatılmıştır. Proje mülga Çevre Bakanlığı (şimdiki Çevre ve Orman Bakanlığı), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Derneğimiz ile ortaklaşa yürütülmüştür.

  Proje hazırlama sürecinde Bern Sözleşmesi ekindeki Türkiye endemiği bitki türleri ve bu türlerin yaşama ortamları belirlenmiş, 25 türün kayıtları bulunan Orta Anadolu ve geçiş zonu proje alanı olarak seçilmiştir. Türkiye’de koruma çalışmalarının genellikle orman ve sulak alanlara odaklanması, endemik ve otsu bitkilerin bulunduğu bozkır ekosistemlerinin göz ardı edilmesi, diğer taraftan bozkır ekosistemlerinde insan baskısının yoğun olması, 25 hedef türün kayıtlarına rastlanan bu alanın ülkede hem tarımsal faaliyetlerin en yoğun olduğu alanlardan birisi olması, hem de %19.2 ile en yüksek endemizme sahip bölgelerden birisi olması, proje alanının seçiminde temel alınan faktörlerdir.

  Proje ekibi tarafından alan belirlemesi yapıldıktan sonra literatür bilgilerine ve tecrübelere dayanılarak proje amaçları, faaliyetleri, beklenen çıktıları ve maliyetine ilişkin proje önerisi hazırlanmış ve Avrupa Komisyonu LIFE Programına teklif edilmiştir. Proje LIFE 2000 programında TCY/99/065 kodu ile onaylanarak 14 Şubat 2000’de uygulanmaya başlanmış ve 14 Ağustos 2003’de tamamlanmıştır.
  TEHDİT ALTINDAKİ BİTKİ TÜRLERİNİN BULUNDUKLARI EKOSİSTEMLERİN
  KORUNMASI VE YÖNETİMİ PROJESİ
  Projenin amacı Bern Sözleşmesi ekindeki 25 Türkiye endemiği bitki türünün bulunduğu ekosistemlerin korunması, yönetimi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasıdır. Bu amaca yönelik olarak Önemli Bitki Alanlarının tesis edilmesi, bu alanlara ilişkin verilerin bir veri tabanında toplanarak çalışmaların tekrarlanmasını önlemek üzere bir veri yönetimi sisteminin kurulması, alanların korunması ve sürdürülebilir kullanılmasına yönelik kamu bilinci oluşturulması, bu alanlar için yönetim planları hazırlanması ve uzun vadede izlemenin sağlanması için bir temel oluşturulması hedeflenmiştir.
  Hedef Türler


  < Konu Resmi..>

  Anacyclus latealatus




  < Konu Resmi..>







  Onosma halophilum
  Onosma halophilum
  Silene salsuginae
  Kalidiopsis wagenitzii

  Anacyclus latealatus
  Anthemis halophila
  Stipa syreistschikowii

  Salvia crassifolia
  Sphaerophysa kotschyana
  Trigonella halophila
  Allium vuralii
  Ophrys argolica
  Limonium anatolicum

  Microcnemum coralloides

  Silene pompeiopolitana
  Beta adanensis
  Kalidiopsis wagenitzii

  Suaeda cucullata
  Anacyclus latealatus
  Ferula halophila
  Bromus psammophilus
  Hypericum salsugineum
  Glycyrrhizea iconica
  Thermopsis turcica
  Pinguicula crystalline
  Asparagus lycaonicus
  Ophrys isaura
  Limonium tamaricoides

  Proje kapsamında yürütülen faaliyetler
  < Konu Resmi..>







  Thermopsis
  1. Hedef türlerin yaşadığı alanlar ve habitat özellikleri belirlenmesi,
  2. Ex-situ koruma materyalleri toplanması,
  3. Aday önemli bitki alanları belirlenmesi,
  4. Temsil, çeşitlilik, doğallık ve yönetim değerlendirmesi yapılarak aday alanlar arasında seçim yapılması,
  5. Seçilen ÖBA’larda sosyo-ekonomik değerlendirme yapılması,
  6. Survey-envanter çalışmaları ile toplanan nitel ve nicel veriler veri tabanında toplanması,
  Önemli Bitki Alanları

  Projede ele alınan hedef türlerin populasyonlarının belirlenmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından oluşturulan iki ekip tarafından 2000-2002 yıllarında toplan 8 arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Projede belirtilen 25 Türkiye endemiği bitki türünden 18 bitki türü proje alanında bulunmuş ve bu türlerin populasyonlarını barındıran alanlar belirlenmiştir. Zümrüt ağı kapsamında bu alanlara “Önemli Bitki Alanı -ÖBA” adı verilmektedir. Proje kapsamında seçilen alanlar:

  • Tuz Gölü’nün Güney-Güneybatısı,
  • Akşehir ve Eber gölleri,
  • Muğla Sandras dağı,
  • Taşkent-Gevne vadisi,
  • Karataş Deltası (Akyatan Gölü).



   
Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin Bulundukları Ekosistemlerin konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. geleceğimiz tehdit altında

  geleceğimiz tehdit altında

  http://www.hurriyet.com.tr/astroloji/7133109.asp?gid=219&a=969056 Geleceğimiz tehdit altında! 69 ulusa mensup binlerce bilim adamı, 12 süper gücü ve ekonomisi güçlü 19 devleti uyardılar. Aralarında Nobel ödüllü uzmanların da bulunduğu 1700 önde gelen bilimci, 1992 yılının Kasım ayında bir Uyarı yayınladılar. Uyarı, Uluslararası Bilim Adamları Kuruluşu´nun Başkanı Henry Kendall...
 2. Bilgisayarlar tehdit altında

  Bilgisayarlar tehdit altında

  Bilgisayarlar tehdit altında2008 yılında bilgisayarlar internetten gelecek bu saldırılarla savaşacak... İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla artan ve bilgisayarlarımızı tehdit eden 10 saldırı. Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber bilgisayarlarımıza zarar vermeye çalışan kötü niyetli saldırılar da artıyor. İşte 2008'de bilgisayar kullanıcılarını tehdit edebilecek 10...
 3. Bitki Türleri 2

  Bitki Türleri 2

  Bitki Türleri 2 Anubias barteri Coffeefolia Habitat: Batı Afrika Uzunluk: 15-25 cm Yüzeyde Kapladığı Alan: 10-15 cm² Sıcaklık: 20 - 30 °C Işık Toleransı: Düşük - Yüksek Doğal Işık İhtiyacı: Orta düzey Su Sertliği Toleransı: 0 - 20 Uygun Su Sertliği: 11 - 13 pH Toleransı: 5.5 - 9.0 Uygun pH Seviyesi: 7 Gelişim Hızı: Orta Bakım İhtiyacı: Az Genel Bilgiler: Gelişim...
 4. Ekosİstem

  Ekosİstem

  TANIMLAR: Ekoloji, bugün çok sayıda bilim dalının çekirdeğini oluşturmaktadır. Çevre şartları içinde tek bir canlının incelenmesine “otekoloji”, farklı canlı türlerinin oluşturduğu toplulukların incelenmesine “sinekoloji ” denmektedir. 1935 yılından itibaren, bir bölgede bulunan bütün canlılar ve bunların cansız çevrelerini ifade etmek için “Ekosistem” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır....
 5. K Vitamininin Bulunduğu Bitkiler

  K Vitamininin Bulunduğu Bitkiler

  K Vitamini içeren bitkiler K Vitamini nelerde bulunur Kanın pıhtılaşmasında önemli bir görev alan K vitamininin bulunduğu bitkiler ise şöyle melekler :) Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, bürüksel lahanası, soya fasulyesi, yeşilçay, yaban mersini, havuç, maydanoz, şalgam, pancar yaprağı, bamya, marul, brokoli, kuşkonmaz

Sayfayı Paylaş