Etiketler:
 1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Temel ceza kanunu yeni cezalar

  Konu, 'Hukuk' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  esrar taşımanın cezası kacak silah cezası kaçak silah taşımanın esrar satmanın kaçak bahis Yeni Suçlar Ve Yeni Cezalar

  Ormanı örgüt yakarsa müebbet hapis, işçilere öğle tatili yaptırmayan işverene 100 YTL para cezası... Yerde kitap satmak, posta kutusunu izinsiz açmak, durak dışında yolcu indirmek, grev çadırı açmak gibi çok sayıda suç yeniden tanımlanıp cezası artırıldı.


  ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, temel ceza kanunlarına uyum amacıyla çok sayıda yasada değişiklik öngören tasarı kabul edilerek yasalaştı. 170 kanunda değişiklik düzenleyen tasarı 651 maddeden oluşuyor.

  DİPLOMASIZ SAĞLIK GÖREVLİLERİ
  Uzman olmayıp da laboratuvar açanlar veya izinle açtıkları laboratuvarları uzman olmayan kişilere bırakanlara, bin YTL'den 5 bin YTL'ye kadar idari para cezası,
  Sahte doktor ve diş hekimlerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası,
  Diploma ve belgesi olmadığı halde ebelik yapanlara 250 YTL idari para cezası,
  Ruhsatsız ve izinsiz sünnetçilik yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası,
  Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası,
  Defin ruhsatı olmadan cenaze defneden mezar bekçileri veya ölü sahipleri ile izin almadan bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledenlere 100 YTL idari para cezası,

  ORMAN YAKAN ÖRGÜTE MÜEBBET
  Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına yol açanlara 2 yıldan 7 yıla kadar, kasten orman yakanlara ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis; devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde orman yakanlara da müebbet hapis cezası,
  Fidan ekim sahasını bozan kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası,
  Yasak bir bitkiyi yurda sokanlara 3 aydan 1 yıla kadar hapis,
  İzinsiz olarak çeltik ekenlere, ektikleri her dekar için idari para cezası, ayrıca kazanç sağlanan yerlerdeki çeltiklerin suyu kesilecek.

  ÖZEL HASTANELERİN CEZALARI ARTIYOR

  Kayıt, malzeme, alet, eşya ve binaların sıhhi şartlarında ve hastane hizmetlerindeki noksanlar ile diğer eksiklikleri uyarıya rağmen zamanında yapmayan özel hastanelerin işletenlerine 5 bin YTL idari para cezası,
  Yatan hastalardan, fazla ücret alan özel hastanelere 10 bin YTL idari para cezası,
  Özel hastanelerde, gerekli laboratuvar tetkiklerini yapmadan, karın, göğüs ve beyin ameliyatları yapan doktorlara 5 bin YTL idari para cezası,
  Tedavisini üstlendiği hastaları, yerine vekil bırakmadan izinsiz terk eden uzman doktorlara 2 bin YTL idari para cezası

  KAÇAK İLAÇ SOKANLAR
  İzin belgesi almadan veya izin belgesi almasına rağmen, bilerek izin verilen kısmın dışında fazla ya da farklı yerde kenevir ekimi yapan kişilere 100 günden az olmamak üzere adli para cezası,
  Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişiye ise 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası,
  Yurda kaçak ilaç sokanlar, ilaçların miktarı ve değerine göre 100 günden 5 bin güne kadar adli para cezası,
  Paralı yollardan geçiş ücreti ödemeden geçen araç sahiplerine, geçiş ücretinin 10 katı kadar idari para cezası,
  Akarsular üzerinde izinsiz balık üretim tesisi kuranlar, 250 YTL idari para cezası

  POSTA KUTUSUNU İZİNSİZ AÇMAK
  İzin almadan posta ve abone kutularını, bunları açacak anahtarları yapanlara, kullananlara; taşıtlara da posta aracı şeklini verenlere, 250 YTL idari para cezası,
  Tehlikeli oldukları için kabulü yasak olan maddeleri postayla gönderenlere suç oluşturmadığı takdirde 400 YTL idari para cezası,
  Sınırdışı edildikleri veya Türkiye'yi terk etmesi gerektiği halde ülkeye izinsiz gelen yabancılara 1 yıla kadar hapis cezası

  ESERİ İZİNSİZ ÇOĞALTMAK
  Bir sanat eserini izin almadan çoğaltan, yayan, halka iletenlere rayiç bedelin en çok 3 kat fazlası ceza, kişisel kullanım amacı dışında ticari olarak elinde bulunduran ya da depolayan kişilere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası,
  Başkasına ait esere kendi eseri olarak ad koyanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası,
  Bir eserden kaynak göstermeksizin alıntı yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası,
  Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin içeriği hakkında kamuya açıklamada bulunana 6 aya kadar hapis cezası,
  Yetersiz, yanlış veya aldatıcı nitelikte kaynak gösterenlere 6 ay kadar hapis

  BİLGİSAYAR PROGRAMI VE KİTAP SATIŞI
  Program veya teknik donanımları üreten, satışa sunan, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası,
  Bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak bir eseri çoğaltıp satışa sunan, satan, dağıtan veya ticari amaçla satın alanlara 1-5 yıl hapis, 5 bin güne kadar adli para cezası,
  Sahte bandrol üretenlere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası,
  İzinsiz elektronik imza oluşturanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezası,
  Sahte elektronik sertifika oluşturan veya bu sertifikaları bilerek kullananlara 2-5 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası

  SİLAH SABIKASINA RUHSAT YOK
  Silahlar Kanuna aykırı olarak yurda silah sokan, satan, satmaya aracılık edenlere 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası,
  Kurusıkı tabir edilen ses ve gaz fişeğiyle benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştürenlere 1-3 yıla kadar ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası,
  Yivli ve yivsiz silahlar ile kama, hançer, şişli baston, pala, kılıç, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar ve benzeri aletleri saldırıda kullanmak üzere taşıyanlara 3 aya kadar hapis veya adli para cezası,
  İzinsiz tüfek ve tabanca imal edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis,
  Ruhsatsız eczane açanlara 3 aydan 1 yıla kadar, diplomasız kimyagerlik veya kimya mühendisliği yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis; yetkisi olmadığı halde hemşirelik yapanlara 100 YTL idari para cezası,
  Veteriner olmadığı halde hayvan tedavi edenlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası

  ÖĞLE TATİLİ YAPTIRMAYAN İŞVEREN
  İşçilerine öğle dinlenmesi yaptırmayan işverene 100 YTL para cezası,
  Futbol karşılaşmalarında müşterek bahis düzenleyen, bunlara ait biletleri bilerek satan ve dağıtanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası

  STADA SUÇ ALETİ SOKMA CEZASI
  Spor karşılaşmalarının yapıldığı kapalı veya açık alanlara, her türlü silah, kesici ve delici alet, sis veya ses bombası sokanlara 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası; ayrıca 6 aydan 1 yıla kadar karşılaşmaları seyirden men,
  Yasaklı olmasına rağmen spor alanına girenlere, bu kişilerin girmesine yardımcı olanlara ve önlem almayanlara 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası; bu konuda kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu görevlilerine "görevi kötüye kullanma" cezası,
  At yarışlarıyla ilgili kanun hükümlerine aykırı müşterek bahis veya yarış piyangosu düzenleyenlere 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası,
  Suçun; at sahibi, antrenör, jokey, jokey yamağı, seyis ve yarış hizmetlileriyle işlenmesi durumunda 6 aydan az olmamak üzere hapis cezası

  REDDİ HAKİM TALEBİ RİSKLİ
  Hakimin reddi isteğinin kabul edilmemesi halinde, istemde bulunanların her birine 500 YTL'den 5 bin YTL'ye kadar idari para cezası,
  İhtiyati tedbir kararına uymayanlar, 6 aya kadar hapis cezası,
  Geçerli bir sebep olmaksızın, tanıklıktan veya yeminden çekinenlere, bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, ayrıca, 15 güne kadar disiplin hapsi,
  Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına sebebiyet verenler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.


  ARA DURAKLAR DIŞINDA YOLCU İNDİRENE 300 YTL
  Sürücü mesleki yeterlilik belgesi almadan, karayolu yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan işletmecilere 500 YTL, şoförlere 200 YTL idari para cezası,
  Yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyet gösterenlere 5 bin YTL, sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara 1000 YTL para cezası,
  Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara 300 YTL para cezası

  ÖZEL GÜVENLİK ŞARTLARI
  Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam edenlere 3 aydan 1 yıla kadar hapis,
  Özel güvenlik alanında İçişleri Bakanlığı'ndan izin almadan faaliyette bulunanlarla izin almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine 3 aydan 1 yıla kadar hapis,
  Çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edenlere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası

  İZİNSİZ YARDIM TOPLAYANLAR
  Önceden bildirimde bulunmadan yurtdışından yardım alan derneklerin yöneticilerine 3 aya kadar hapis,
  İzinsiz yardım toplayanlara 700 YTL idari para cezası

  İZİNSİZ GÖSTERİCİYE 3 YILA KADAR HAPİS
  Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanlara, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis,
  Toplantıya ilişkin kanunda belirtilen görevleri yerine getirmeyen düzenleme kurulu üyelerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis

  ŞİDDET KULLANAN POLİSE 5 YILA KADAR HAPİS
  Toplantı ve gösteri yürüyüşüne, cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir kuvvetle engel olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis,
  Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'ndaki şartlar gerçekleşmeden grev veya lokavt kararı verenlerle, bunu teşvik edenler, zorlayanlar veya propagandasını yapanlara 3 aya kadar, kanundışı greve katılanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis,
  Grev ve lokavt kararını şart ve usulleri dışında uygulayanlar, uygulanmasına zorlayanlar, teşvik edenler ve propaganda yapanlara 3 aya kadar hapis,
  Grev veya lokavt kararı verenler, bu karara zorlar ya da propaganda yaparsa, 6 aydan 3 yıla kadar hapis

  GREV ÇADIRINA 6 AY HAPİS
  Grev uygulanan işyerinde, "Bu işyerinde grev vardır"; lokavt uygulanan işyerinde de "Bu işyerinde lokavt vardır" ibareleri dışında, bu işyerleri çevresinde afiş, pankart gibi ilan araçlarını asan veya yazı yazanlarla işyeri ve çevresinde grev nedeniyle kulübe, baraka, çadır gibi barınma yerleri yapanlar veya yaptıranlara 6 aya kadar hapis,
  İşyerlerinde okuma-yazma bilmeyen işçilerin eğitimlerini yaptırmayan özel kurum ve kuruluş yöneticilerine 200 YTL idari para cezası

  SANDIK ÇALANA 5 YIL

  Seçimlerde oyunu kullandıktan sonra uyarıya rağmen sandık başından ayrılmayan veya herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunanlara 3 aydan 1 yıla kadar; başkasının adına oy vermeye teşebbüs eden veya veren kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis,
  Oy sandığının yerini değiştiren, yerinden kaldıran, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden veya içindeki oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis,
  Seçim sonuçlarına kötü niyetle itiraz edenlere 1000 YTL'den 5 bin YTL'ye kadar idari para cezası

  HAYVANLARA KÖTÜ DAVRANMAYA CEZA
  Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına müdahalelerde bulunan, kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtan, hayvanlarla cinsel ilişkide bulunanlara 300 YTL ceza,
  Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi tehlikeli hayvanların üretimi, sahiplendirilmesi, Türkiye'ye sokulması, satılması ve reklamının yapılması, sergilenmesi gibi suçlar karşılığında, hayvan başına 3 bin YTL idari para cezası,
  Hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmezse 300 YTL ceza.

   
 2. tuqqce

  tuqqce Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  19 Mart 2008
  Mesajlar:
  6.067
  Beğenilen Mesajlar:
  399
  Ödül Puanları:
  83
  Şehir:
  Wuppertal-Germany
  ÖĞLE TATİLİ YAPTIRMAYAN İŞVEREN
  İşçilerine öğle dinlenmesi yaptırmayan işverene 100 YTL para cezası,
  Futbol karşılaşmalarında müşterek bahis düzenleyen, bunlara ait biletleri bilerek satan ve dağıtanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası


  İyi olmuşş:D:D

   
Temel ceza kanunu yeni cezalar konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Ceza

  Ceza

  2001 feat. Sagopa K. & Sahtiyan ceza: Bir kursun kaleme benzer hayat tek eksik silgidir anla insanlar kendileri yazmakta zannetmekte dunyanin gonlunu almak cok zordur oldurmek bir intihardir aldatmaksa intizardir kandirmaksa hep zarardir hep siyahtir fatalrhymer represent; gezegenime sahip olamadim ama yeralti benim olsun yildizlar hep yanimdalar dusmanlar hep yanildilar dusmanlar hep...
 2. ceza hukuku temel kavramları!!!

  ceza hukuku temel kavramları!!!

  ceza hukukunun temel ilkeleri ceza hukuku tanımı kavramı hukukun temel kavramları soruları GİRİŞ Hukuk, insanlar, devletler veya insanlar ile devletler arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallar bütünüdür. Bunlar toplum değer yargılarının sonucu oluşup aynı zamanda toplumdaki menfaat dengelerinin ifadesidirler. Bu dengeyi toplumdaki siyasi ve ekonomik güçler belirler. Ceza hukuku yaptırımları;...
 3. ceza

  ceza

  Ceza, 1977 yilinda ?sk?dar/Istanbul?da dogdu. Rap m?zige olan ilgisi ilkokul yillarinda sira arkadasindan ?d?n? aldigi kasetlerle basladi. Ceza tabii ki ger?ek ismi degil, bu onun hiphop?ta kullanmak i?in se?tigi yada daha dogrusu kazandigi bir lakap! Katildigi hiphop partilerinde, Freestyle rap (yani o an sahneye ?ikip m?zik esliginde, o an yazilan s?zlerle rap yapma) yarismalarinda her...
 4. Ceza

  Ceza

  Ceza borca, borç yüzünden aranmaya delalet eder.Uzun süredir gösterdiğiniz çabalarınız sonucunda işleriniz düzeleceğine ya da çok değer verdiğiniz birisinin hatıralarının hiçbir zaman kalbinizden silinmeyeceğine işarettir. Rüyada cezalandırılmak tam tersi takdir toplayacağı ve sevinç verici söz ve hareketlerle karşılaşacağı anlamına gelir.Rüyada cezaya çarptirilmak, üzüntü ve kederden...
 5. Türk Ceza Kanunu

  Türk Ceza Kanunu

  TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun amacı MADDE 1. - (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir....

Sayfayı Paylaş