TERAZİ burcunda Kuzey Düğümü İLGİNÇ

handanca

Daimi Üye
Üye
#1
TERAZİ burcunda Kuzey Düğümü İLGİNÇ
kuzey düğümü terazi kuzey dugumu terazi düğümü http://www.meleklermekani.com/burclar/91500-kuzey-dugumu-burcumuzu-bulalim.html#post157879
YUKARDAKİ LİNKTEN KUZEY DÜĞÜMÜ BURCUNUZU BULDUNUZMU?

sonuç TERAZİ ise
Geliştirilecek Nitelikler
Bu alanlarda çalışmak gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • İşbirliği
 • Diplomasi ve davranış inceliği

 • Başkalarının gereksinimlerinin farkındalığını artırmak
 • Bencil olmamak: Karşılık beklemeden destek vermek
 • Her iki tarafın da kazançlı çıktığı durumlar yaratmak
 • Paylaşmak
 • Durumu diğer kişinin gözleriyle görmek
 • Kendi-Kimliğini ifade etmek
Geliştirilecek Nitelikler


Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve daha zevkli kılmaya yardımcı olabilir.
 • nDüşünmeden, fevri davranmak
 • nDüşüncesizce kendini öne sürmek
 • nBaşkalarının destek gereksinimlerinin farkında olmamak
 • nBen-merkezcilik
 • nBencillik
 • nPara konusunda iyi karar verememek
 • nBaşkalarından kendisi gibi olmalarını beklemek
 • nBaşkaları tarafından nasıl görüldüğüne aldırmamak
 • nUzlaşmaya direnmek
 • nÖfke patlamaları
 • nYaşamı sürdürme konusunda aşırı kaygılanmak


AŞİLİ’İN TOPUĞU/KAÇINILACAK TUZAK/SONUÇ


Terazi Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken Aşil’in topuğu bencilliktir. (“Yaşamımı sürdürmem önce kendimi gözetmeme bağlıdır, ve başkaları –kendi kaygıları her ne olursa olsun- benim gereksinimlerimin karşılanmasını sağlamalılar”). Ama bu dipsiz bir kuyudur: Eğer o kendisini güvende hissetmek için başkalarının onun gereksinimlerini sürekli olarak karşılamaları gerektiğini düşünürse, kendisini iyi hissetmek için daima daha çok ilgiye ve enerjiye ihtiyaç duyduğunu görecektir. O, kendisinin ona verebileceği bir partner bulmalıdır, ve o partner buna karşılık kendisini çok güçlenmiş hissedeceğinden, Terazi Kuzey düğümü insanının kabını doğal olarak takdirle dolduracaktır. Doyum, onun kim olduğunu gören, onu takdir eden ve ona karşılık vermek isteyen insanlarla bağ kurmakta yatar.Onun kaçınması gereken tuzak, bitmez tükenmez bir bağımsızlık arayışıdır (“Eğer kendi kendime yeterli olabilirsem, başkalarıyla başarıyla ilişki kuracak güvene sahip olabilirim ve kendimi bu kadar yalnız hissetmem”). Yaşam, Terazi Kuzey düğümü insanına başarıların ve bağımsızlığın onun kendisini tamam, eksiksiz hissetmesini sağlamadığını göstermiştir. Sonuç, onun hiçbir zaman bir takımın parçası olacak kadar yeterince güçlü bir benlik duygusu hissetmeyeceğidir. Belli bir noktada o bir başka kişiyi desteklerken kendisini kaybetmeyi göze almalıdır. İroni şu ki, o bir kez kendini düşünmeden, bencillikten yoksun bir biçimde başka birisini desteklemeye başladığında, içinden doğru parlayan gerçek benliğinin sevincini ve ihtişamını hissetmeye başlar.

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?


Bu insanın aslında istediği şey kendisi olmak, dikkat merkezi olmak, değişik yaşam durumlarında kendisini keşfetmek, ve çevresini onu enerjiyle besleyen insanlarla kuşatmaktır. Bunu başarmak için Terazi Kuzey Düğümü insanı kendisine odaklanmayı bırakmalı ve ona çekilmiş olan insanların doğasını keşfetmelidir. Bir kez o hangi insanların onu gerçekten takdir ettiklerini ve desteklemek istediklerini ayırt ettiğinde, ve o insanları enerjiyle beslemeye başladığında, ona geri gelen enerji onun istediği durumu yaratacaktır.


YETENEKLER/MESLEK


Bu insan harika bir danışman, diplomat ve uzlaştırıcıdır. O, A kişisinin kimliğini ve kaygılarını açıkça görme ve bunu başarıyla -karşılıklı anlayışa, ve adil, uyumlu uzlaşmaya sevk edecek biçimde- B kişisine iletme yeteneğine sahiptir. Terazi Kuzey Düğümü insanı güzellik ve sanat içeren alanlarda da üstünlük
gösterir ve hedefi izleyicilerini yükseltmek, enerjilendirmek ve kendilerine güvenmelerini sağlamak olduğunda, o büyük bir eğlendirici ya da hatip olabilir. O son derece yeteneklidir ve destekleyici bir rol içeren herhangi bir meslekte – hem maddi, hem de kişisel olarak- başarılı olabilir. Terazi Kuzey Düğümü insanı, kendisinin ayrı bir varlık olarak farkında olmasından dolayı, doğuştan bağımsızlık ve liderlik yeteneğine sahiptir. O geçmiş yaşamlardan gelen özgüvenini başkalarını uzlaştırmak ve onlar için adalet sağlamak amacıyla kullandığında, doğuştan gelen yetenekleri olumlu sonuçlar yaratır. Ancak, eğer o kendi bağımsızlığını amaç olarak alan mesleklerin peşine düşerse, doyumsuz hale gelebilir ve hedefine asla ulaşamamış olduğunu hissedebilir. Güçlü kimliğini başkalarını desteklemek için kullandığında, bu insan içsel doyum ve tamamlanma duygusu kazanır.TERAZİ KUZEY DÜĞÜMÜ İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR


 • “Başkalarını desteklemeye odaklandığımda, kendimi gevenli hissederim.”
 • “Başkasının özgüveni kazanmasına yardımcı olduğumda, her ikimiz de kazanırız.”
 • “Takım başarılı olduğunda, ben de kazanırım.”
 • “Başkalarıyla paylaştığımda, ben daha fazla şeye sahip olurum.”
KİŞİLİK/SAVAŞÇI NİTELİKLERİ


Kişisel başarı, kendi kendine yeterlilik, ve bağımsızlık hareketle geçen enkarnasyonlar,
takım çabasının ve partnerliğin farkında olmayan bir bilinçle sonuçlanır.Terazi Kuzey Düğümü insanı bir çok enkarnasyonda savaşçı rolünü oynamıştır.Savaş meydanındaki bir savaşçı başka kişilerle ilgilenmez, yalnızca hayatta kalmayı ve düşmanı öldürmeyi düşünür. O bir yoldaşına, bir silah arkadaşına bir göz attığında bile gafil avlanıp öldürülebilir. Bu yüzden, onun tüm bilinci kendisine yönelmiştir: Kendi bedenine, savaşma yeteneğine, kendisinin hayatta kalmasına odaklanmıştır. Bu insan şimdi abartılı bir hayatta-kalma dürtüsüne ve “sana karşı ben” zihniyetine sahiptir. Onun tüm bildiği şey budur. O rekabetçidir, hedef yönelimlidir, taktikçidir,kendi yaptıklarından ya da olup bitenlerden nasıl etkileneceğinin daima farkındadır.SERT DİSİPLİN

Geçmiş yaşamlardaki savaşçı deneyimlerden ötürü, TKD insanı, diğer düğümsel gruplardaki kişilere yabancı olan “soru sormak yok-saçmalık yok” disiplini geliştirmiştir. Onun orduda geçirmiş olduğu yaşamlar kılık kıyafetin ve kişisel eşyanın düzenli olmasını vurgulardı, bu yüzden bu enkarnasyona çevresinde ve yaşamında düzene değer vererek geldi.O disipline ve katı sınırlamalara güçlü bir biçimde dayanabilir ve başkalarının da aynı cezaya ve yoksun bırakılmaya gönüllü olmaları gerektiğini düşünür. Kendisinin yüklenmeye hazır olduğu kısıtlamaları ve özverileri başkaları kabul etmediklerinde, onun için bunu anlamak zordur-bu onun ilişkilerini bozan bir etkendir. Aslında TKD insanı kötü koşullar altında hayatta kalma mücadelesiyle gelişir. Bu onun için “çok heyecan verici” bir durumdur! Bir hedefe kişisel
özveriyle erişmenin, kendi kaynaklarını kullanmanın, sınanmanın ve muzaffer olarak çıkmanın yoğun dramı ona onaylanma duygusu verir.Bu insan öylesine güçlü bir benlik duygusuna sahiptir ki, herkesin onun gibi olduğunu imgeler, ve bilinçaltı olarak, tıpkı kendisi gibi bir partner arar. Diğer kişi aynı nitelikleri sergilemediğinde ise çok düş kırıklığına uğrayabilir ve kendisini aldatılmış hisseder. Terazi Kd insanının bu enkarnasyonda öğrendiği derslerden biri, bireysel farklılıkların güzelliğidir. Onun kimliği ve bir ilişkiye sunabileceği şey, bireysel diğer kişinin kimliğinden ve ilişkiye sunabileceği şeyden çok farklı olabilir. Onun başarması gerek şey, bireysel farklılıklara dikkat etmek ve diğer kişinin ilişkiye getirdiği güçleri takdir etmektir. Bunun olabilmesi için, önce kendi güç tanımını yeniden incelemelidir. Savaşçı tarzında geçirilen bir çok enkarnasyondan ötürü, onun güç tanımı genelde yalnızca şunu içerir: Cesaret, yoğun çaba, özveride bulunmaya ve yoksunluğa katlanmaya gönüllü olma, hedefe yüzde yüz odaklanm hemen sonuç almakta ısrar etme, dürtüsel inisiyatif (kahraman zihniyeti), yüksek-enerji halleri ve kişisel riskler almaya gönüllü olma.


Oysa bu insanda olmayan, partnerin onun yaşamına getirebileceği başka güçler de vardır. Bunlar, hedefe ulaşma sürecini takdir etme yeteneğini (bu, TKD insanını yavaşlatabilir ve ona daha çok dayanma gücü verebilir); iletişim becerilerini (bu uyum ve anlayış yaratabilir); empatiyi (bu TKD insanının en nihayet kendisini insanlara aitmiş gibi hissetmesini sağlayabilir); neşe ve oyunbazlığı (bu bir hedefe erişme sürecini zevkli ve eğlenceli kılabilir) ; analitik
yetenekleri ve ayrıntılarla çalışma kapasitesini; diplomasiyi; başkalarının gereksinimlerine karşı duyarlılığı; sinerji yaratma yeteneğini (bu her iki tarafı da güçlendirebilir) ;bir serüven duygusunu; yöneticilik becerilerini; yaratıcılığı; şefkat kapasitesini (bu TKD insanını iyileştirebilir) içerir. Bu enkarnasyonda, bu insan başarı ve doyum için başkalarıyla partnerlik yapmalıdır. Onun partnerliğin yararlarını görmek için yapması gereken şey,başkalarının ondan farklı olan yanlarını takdir etmektir.

İLİŞKİLER/DENEYİMSİZLİK


Onun yaşam amacı başkalarıyla partnerlik yaparak geçmiş yaşamlarımdengelemek olduğundan, daima bir çok insan ona çekilecektir.
Bu enkarnasyonda onların ilk girişimleri başarısız olabilir, çünkü onlar sevgiyi nasıl alıp vereceklerini öğrenmemişlerdir. Buna bir tepki olarak, bu insanlar kendilerini duygusal olarak kapatırlar. Ancak, onlar bazı insanların onları bireysel ruhlarından ötürü seveceklerini, bazılarının da sevmeyeceklerini öğreniyorlar. Başkalarının onlara nasıl karşılık vereceklerini yalnızca onların kendilerini nasıl sundukları belirlemez, bu ayrıca diğer kişinin doğasına bağlıdır. Dolayısı ile onlar açık olmalı ve başkalarının onların kim olduklarını görmelerine izin vermelidirler. O zaman kimlerin onları oldukları gibi sevdiklerini bilerek kendilerini güvende hissedebilir ve onları kabul etmeyenlere karşı (kendilerini yüzde yüz verme konusunda) ihtiyatlı davranabilir.

KARMİK PARTNERLER

TKD insanı, çoğunlukla muazzam bir potansiyele sahip olan, ama bu potansiyeli gerçekleştirip hedefine erişecek özgüveninden yoksun olan bir partneri çeker. Çoğunlukla bu onun geçmiş yaşamdan “borçlu” olduğu bir insandır. Belki diğer kişi kendi kimliğini feda etmiş ve onun kazanmasına yardımcı olmuştur, ve şimdi bu iyiliğe karşılık vermek ona bağlıdır. Bir düzeyde bu insan bunun bir “partnerlik” enkarnasyonu olduğunu bilir, ve bir eşi aktif biçimde arar. Ama o sürekli olarak kendisinden daha zayıf kişileri çeker, bu da kızıp içerlemesine neden olabilir. Ayrıca o bir eş olarak bir savaşçıyı çektiği takdirde, bunun dindin bir paylaşım yaşamından çok, bir başka rekabet yaşamı olacağını anlamalıdır.
TKD insanının aurasında öylesine güçlü bir öz-kimlik vardır ki, bu diğer insanlara karşı bir bariyer oluşturur. O bu enerji alanını dağıtmaya çalışmalıdır, ve bunu en verimli biçimde o enerjiyi ona gerçekten muhtaç olanlara vererek yapabilir. Diğer kişi özgüveniyle dolar ve TKD insanı boşalıp rahatlar. Her iki taraf ta kazanır. Sonuç, bu insanın aurasında bir açılıştır, ki böylece o daha çok sevgi ve enerji alabilir.

DİNLEME VE DUYARLILIK

Eğer bu insan başarılı bir ilişki istiyorsa, onun diğer kişinin farkında olmayan ve onu hesaba katmaya öncelik vermesi gerekir. Duyarlı olmayı ve partnerinin gereksinimlerine kulak vermeyi öğrenmelidir. O diğer kişiyi (fiziksel, psikolojik, duygusal olarak) yaralamamaya da dikkat etmelidir. Partneri birçok talepte bulunmayabilir, böylece TKD insanı onu ihmal edebilir. Görünüşte uysal olan partneri çekip gittiğinde, bu insan şoke olur. O diğerinin kimliğini -özelliklerini ve gereksinimlerini hesaba katmamıştır.

YOLDAŞLAR MI SEVGİLİLER Mİ?

Bu insan diğer insanları destekleme ve güçlendirme konusunda öylesine yeteneklidir ki, kalıcı olmayan bir sürü ilişki yaşayabilir. Ona yakın ilişkiler güçlenirler ve sonra, çeşitli nedenlerle, bir yol ayrımı oluşur. O diğer kişinin nerede güvenden yoksun olduğunu görebilir, ve partnerin gücünü destekler. Ve partner kendi kendisine yeterli hale geldiğinde, artık bu insana ihtiyaç duymaz. Ve odak karşılıklı olarak özerklik geliştirmek olduğundan, her iki bireyin kendi yollarında gitmesi doğaldır. Ama TKD insanı kendisini ezilmiş hisseder – partnerin güçlenir güçlenmez onu terk etmesi ona haksızlık gibi görünür. Duygusal olarak birbirine bağlılık –diğer kişiyle ilgili duyarlı farkındalık ve onu mutlu etme arzusu- olmadığında, çoğunlukla, bu insanın partneri onu terk eder. Partner için birliktelik –beklentiler, ödüller, talepler ve “adil davranış” sistemlerine dayanan- yavan ve sevgisiz bir hale gelebilir, böylece o duygusal beslenmeyi başka bir yerde bulmak için ayrılır.
Bu insan için anahtar, partneri desteğe ihtiyaç duyduğunda bunu fark etmek ve harekete geçmektir. O zaman, partner kendisini ona bağlı hissettiği için kalmaktan mutlu olacak, ve TKD insanı tüm o mutlu enerjiyi geri alacaktır. Bu her iki tarafın da kazançlı çıktığı bir durumdur.
Terazi KD insanın diğer yapıcı dönüşümleri
TKD insanı öfke patlamalarına düşkündür, ve bu onun kurtulması gereken bir eğilimdir.
Bu insan, başkalarının onu desteklemelerini sağlamadan kararlar verdiğinde, diğerlerinin enerjilerinden ve fikirlerinden yararlanmış olduğu için, istediği şeyleri elde edemeyebilir. Eyleme geçmeden önce,o karar verme sürecine başkalarını da katmayı hatırlamalıdır.
TKD insanı yaşamı sürdürme (hayatta kalma) konusunda aşırı kaygılanabilir, ama bu enkarnasyonda böyle bir odaklanma uygunsuzdur. O, yaşamı nasıl sürdürebileceğini çoktan öğrenmiştir; şimdi diğer insanlara yardım etmek, enerji ve güven vererek güçlendirmek için burada bulunmaktadır. O böyle vererek, büyük bir özgüveni ve huzuru kazanır.
Bu insan savaşçı olarak öğrendiği her şeyi uygulamalı ve onları başkalarıyla ilişkilerde yapıcı bir biçimde kullanmalıdır. Bu, silahlarını bırakmak ve yoldaşlarının ne durumda olduklarını görmek için çevreye bakmak anlamına gelir.
O barışı seçmeli, kalkanınını bırakmalı, ve savunmasız olabileceği ilişkilere girmelidir.

 
Son düzenleme:
  Terazi Burcuna Göre Diyet hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Terazi Burcuna Aralık Deste Açılımı Terazi Burcuna Aralık Deste Açılımı
...
Tarot Özel Bölümü 3
Terazi Burcuna Kasım ayı Deste Açılımı Terazi Burcuna Kasım ayı Deste Açılımı
https://www.meleklermekani.com/imagehosting/me...
Tarot Özel Bölümü 7
Terazi Burcuna Ağustos'2009 Tarot Açılımı Terazi Burcuna Ağustos'2009 Tarot Açılımı
terazi ağustos ...
Tarot Özel Bölümü 8
Ay Burcunda Terazi Ay Burcunda Terazi
Bir Çocuk Olarak : Balerin. İyi, tatlı, akıllı ve cana yakın çocuk. Koket. Erken yaşlarda flörte başlar. Büyük ilgiye ve hayranlığa ihtiyacı vardır. Ayrı düşme ve yalnız kalma...
Terazi Burcu 0
Terazi Burcuna Göre Diyet Terazi Burcuna Göre Diyet
Terazi böbrekleri, sırtın alt kısmını, temsil eder. Bezelye, mısır, havuç, ıspanak, buğday, yulaf unu, elma, çilek, badem ve kuru üzüm hep elinizin altında olmalıdır. Böbrekleriniz için çok fazla asitli içeceklerden uzak durmalısınız. İncecik...
Terazi Burcu 0

Benzer Konular