Teröre karşı yeni kararlar alındı

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Teröre karşı yeni kararlar alındı
Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinden çok önemli bir karar çıktı. Terörle mücadelenin bundan böyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir Güvenlik Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülmesi ve zaman içinde yeni sistemde başarı sağlanması durumunda Genelkurmay'da olan yönetimin sivil inisiyatife bırakılması kararlaştırıldı. Aktütün Karakolu ve Diyarbakır'daki terör saldırılarının ardından ilki çarşamba günü yapılan Güvenlik Zirvesi'nin ikinci ayağı dün Başbakanlık'ta yapıldı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak ve kurumsal yapısı daha sonra şekillenecek bir koordinasyon birimi üzerinde mutabakata varıldı. Bu birimin Güvenlik Müsteşarlığı olacağı öğrenildi. Üst düzey bir yetkili, "Bu karar ile terörle mücadele eksen değiştiriyor, asıl sahibine bırakılıyor" tespitini yaptı.

ÖZEL HAREKÂT DÖNÜYOR
Güvenlik Müsteşarlığı'nın kurulması ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanı sıra, Özel Harekât Birlikleri de yeniden aktive edilecek. Bu birliklerin sevk ve idaresi, koordinasyonundan Güvenlik Müsteşarlığı sorumlu olacak. Sistem başarıyla yürürse 4-5 yıllık bir sürede Genelkurmay'ın yetkileri Müsteşarlığa devredilecek. Genelkurmay, sınırların güvenliği ve dış tehditlerden sorumlu olacak.

İNGİLİZ MODELİNE RET
Toplantıda, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Kenan Özdemir ile Genelkurmay Hukuk Müşavirliği'nden yetkililer de hazır bulundu. Toplantıda, askerin; gözaltı süresinin uzatılması ve kolluk arama yetkisi konusundaki talepleri de ayrıntılı olarak müzakere edildi. Hükümet, hâkim kararıyla 7'şer günlük periyotlar halinde 28 gün gözaltı süresi olan İngiliz modeline karşı çıktı. Hükümet, İngiltere'de uygulanan sistemin Türkiye'ye uymayacağını ortaya koydu. Ayrıca gözaltı süresinin 4 gün olarak anayasada güvence altına alındığı, anayasa değişikliğinin söz konusu olamayacağı belirtildi. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun 4'üncü maddesiyle ilgili kolluk arama yetki talebi de hükümet kanadından kabul görmedi. Bunun yerine yönetmelik değişiklikleriyle bazı düzenlemeler yapılması benimsendi.* Terörle mücadelenin koordinasyonu İçişleri Bakanlığı'na geçecek.

* Yeni kurulacak Güvenlik Müsteşarlığı, terörle mücadelede yetkili merkez olacak.

* Önümüzdeki dönemde terörle mücadelenin yönetimi tümüyle sivil inisiyatife bırakılacak.

* Asker sınır güvenliği ve dış tehdide, profesyonel güvenlik güçleri ise terör tehdidine karşı sorumlu tutulacak.

* Terör bölgesinde, gözaltı süresinin uzatılması ve arama yetkisinin genişletilmesi istemi anayasaya takıldı. Askere yönetmelik değişikliği ile kolaylık sağlanacak.


sabah
 
Üst