TÖ Erkek İsİmlerİ

TÖ Erkek İsİmlerİ
gündemdeki bebek isimleri gündemdeki erkek isimleri isimler
Tökel: çok

Tör: odalarda en itibarlı oturulacak yer

Töregün: geleneksel, geleneğe uygun, gündemde

Törehan: görgülü er

Törel: ahlaka uygun

Tören: anma, kutlama, karşılama, evlenme vb. için yapılan toplantı

Töz: güç, tahamül

Tözel: tözle ilgili

Tözüm: sabırlı, alçak gönüllü

Töş: ön karşı
 
Üst