Toplu iş sözleşmesine konulamayacak hükümler

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Toplu iş sözleşmesine konulamayacak hükümler
Madde 5 - Toplu iş sözleşmelerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, millî egemenliğe, Cumhuriyete, millî güvenliğe, kamu düzenine, genel asayişe, genel ahlâka ve genel sağlığa aykırı hükümler ile kanunlarda suç sayılan fiilleri teşvik, tahrik ve himaye eden veya kanun veya tüzüklerin emredici hükümlerine aykırı hükümler konulamaz.
 
  İşverenin toplu iş sözleşmesiyle bağlılığı hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi
Madde 3 - Bir toplu sözleşmesi aynı kolunda bir veya birden çok yerini kapsayabilir. (Değik: 3/6/1986 - 3299/1 md.) Bir gerçek ve...
Toplu İş Hukuku 0
Yüksek Hakem Kurulu ve yeniden yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu ve yeniden yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmeleri
Geçici Madde 1 - Bu Kanunla Yüksek Hakem Kuruluna verilm olan görevler, Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve başlayıncaya kadar 2364 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Yüksek Hakem Kurulunca yerine getirilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra...
Toplu İş Hukuku 0
Toplu iş sözleşmesine yasak hükümler konulması Toplu iş sözleşmesine yasak hükümler konulması
Madde 68 - 5 inci maddeye aykırı olarak toplu sözleşmelerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, millî egemenliğe, Cumhuriyete, millî güvenliğe aykırı hükümler ile kanunlarda suç sayılan fiilleri teşvik, tahrik ve himaye eden...
Toplu İş Hukuku 0
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve tevdi edilmesi Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve tevdi edilmesi
Madde 20 - Toplu görüşmenin sonunda bir anlaşmaya varılırsa, beş nüsha olarak düzenlenecek olan toplu sözleşmesi taraf temsilcilerince imzalanır. Sözleşmenin birer nüshasını taraflar alırlar. Üç nüsha da, toplu görüşme için çağrıyı yapmış olan...
Toplu İş Hukuku 0
İşverenin toplu iş sözleşmesiyle bağlılığı İşverenin toplu iş sözleşmesiyle bağlılığı
Madde 10 - Toplu sözleşmesine taraf olan veren sendikasının toplu görüşmeye çağrı tarihinde üyesi bulunan verenin o sendika ile ilgisinin daha sonra herhangi bir suretle kesilmesi halinde dahi, söz konusu veren, o çağrı ile bağlı kalır...
Toplu İş Hukuku 0