Etiketler:
 1. THESECRET

  THESECRET "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"

  Kayıt:
  16 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.146
  Beğenilen Mesajlar:
  225
  Ödül Puanları:
  63
  Şehir:
  İstanbul

  Trablusgarp Savaşı Ve Nedenleri

  Konu, 'Tüm Lise Ders Notları' kısmında THESECRET tarafından paylaşıldı.

  trablusgarp savaşı,trablusgarp savaşının nedenleri,trablusgarp savaşı neden başladıitrablusgarp savaşı ne zaman sona erdi,trablusgarp savaşı hakkında geniş bilgiler

  < Konu Resmi..>  Savaşın Nedenleri

  Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında;

  Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde ve pazar arayışı
  Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı koruyamayacak durumda olması
  Coğrafi konumu itibariyle İtalya’ya yakın olan Trablusgarp’ın ticaret yolları üzerinde bulunması ve zengin petrol kaynaklarına sahip olması
  gibi nedenler etkili olmuştur.

  Osmanlı Devleti, Balkan Savaşlarının başlaması üzerine İtalya ile Ouchy (Uşi) Antlaşması’nı imzaladı (18 Ekim 1912). Bu antlaşma ile Trablusgarp Savaşı sona ermiştir.

  Savaşın Sonuçları

  Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki son toprağını da İtalyanlara bırakarak bu kıtadan tamamen çekilmiştir.
  Rodos ve Oniki Ada’yı ele geçiren İtalya, Ege Denizi’nde etkin bir güç haline gelmiş, Osmanlıların Ege’deki hakimiyeti sarsılmıştır.
  Osmanlı Devleti, Balkan Savaşlarından mağlup çıktığından İtalya’ya bırakılan adaları geri alacak güce sahip değildi. Bu nedenle İtalya adaları geri vermedi. Oniki Ada, II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar İtalya’da kaldı. Savaşta mağlup olan İtalya, adaları Yunanistan’a bırakmıştır (1947).
  Balkan Savaşları

  Balkan Savaşlarının Nedenleri

  Rusya’nın tarihi emellerine ulaşabilmek amacıyla Balkan uluslarını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması
  Balkan uluslarının iyice zayıflayan ve yıkılmakta olan Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarını ele geçirmek istemeleri
  Balkanlarda Panislavizm politikası takip eden Rusya’nın milliyetçilik fikirlerinden yararlanarak Balkan uluslarının aralarında uzlaşma sağlaması
  Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya yaklaşmasından rahatsızlık duyan İngiltere’nin Reval Görüşmesi (1908) sonucunda Rusya’yı Osmanlı toprakları, Boğazlar ve Balkan politikasında serbest bırakması
  Avrupalı büyük devletlerin kendi politikaları doğrultusunda Balkan uluslarını desteklemeleri
  Osmanlı Devleti’nin politik bölünmüşlük içerisinde bulunması ve askeri birliklerinin bir kısmını terhis etmesi
  Birinci Balkan Savaşı

  Karadağlıların saldırısıyla I. Balkan Savaşı başlamıştır (8 Ekim 1912). Bu savaş sırasında Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı aralarında ittifak yapmışlardır.

  I. Balkan Savaşı’nda;

  Balkanlardaki Osmanlı ordusunun düzensiz durumda bulunması ve askerlerinin bir kısmının terhis edilmesi
  Orduda particilik ve ikiliğin çıkmasından dolayısıyla disiplinin bozulması
  gibi nedenler, Osmanlı Devleti’nin mağlubiyetine sebep olmuştur.

  I. Balkan Savaşı’nın Sonuçları

  Osmanlı Devleti, Edirne ve Kırklareli dahil Balkan topraklarından çekilmiştir. Midye - Enez hattının doğusundaki topraklar Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır.
  I. Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Arnavutluk, Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan devletidir (28 Kasım 1912).
  Londra’da görüşmeler devam ederken İttihat ve Terakki Partisi I. Balkan Savaşı’ndaki yenilgiden dolayı yıpranan Kamil Paşa Hükümeti’ni “Babıali Baskını” ile devirerek iktidarı ele geçirmiştir. (23 Ocak 1913).
  I. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan Ege Denizi’ne ulaşmıştır.
  Birinci Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlıcılık fikrinin başarılı olamayacağı görülmüş ve milliyetçilik cereyanı güçlenmiştir. Balkanlarda Türk azınlığı meselesi ortaya çıkmış, Osmanlı Devleti’nin elinden çıkan Balkan topraklarından birçok Türk ve Müslüman Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır.
  İkinci Balkan Savaşı

  Londra Antlaşması’na göre en fazla toprağı Bulgaristan aldı. Büyük bir Bulgaristan Devleti’nin ortaya çıkması ve topraklarını Ege Denizi’ne kadar genişletmesi, Yunanistan ve Sırbistan’ın tepkisine neden oldu. Sonuç olarak Osmanlı Devleti’nden alınan toprakların paylaşımı Balkan ulusları arasında İkinci Balkan Savaşı’na neden olmuştur.

  Bu durumdan faydalanmak isteyen Osmanlı Devleti harekete geçti. Kurmay Yarbay Enver Bey komutasındaki Türk ordusu Londra Antlaşması’nda belirtilen Midye-Enez sınırını geçerek Kırklareli ve Edirne’yi geri almıştır.

  Birinci Dünya Savaşı (1914 – 1918)

  Savaşın Nedenleri

  Savaşın çıkmasında etkili olan genel nedenler; Fransız İhtilali’nin getirdiği ulusçuluk akımı ve Sanayi İnkılabı’nın getirdiği sömürgecilik yarışıdır. Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeni devletler arasındaki ekonomik yarıştır.

  Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında;

  Almanya ile İngiltere arasındaki hammadde ve pazar rekabeti
  Fransa’nın Almanya’ya kaptırdığı Alsas – Loren kömür havzasını geri almak istemesi
  Rusya’nın dünya ticaretinde pay sahibi olmak amacıyla sıcak denizlere ulaşmak ve Balkanlarda otoritesini artırmak için Slav toplulukları kendi idaresi altında birleştirmek istemesi
  Sömürgecilik yarışına geç katılan İtalya’nın Akdeniz’de etkinliğini artırmak ve yeni sömürgeler elde etmek istemesi
  Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun ülkesindeki ulusçuluk hareketlerini engelleyerek birliğini korumaya ve Balkanlarda gücünü artırmaya çalışması
  Avusturya ile Rusya arasında Balkanlara hakim olma yarışı
  Almanya’nın Osmanlı topraklarındaki emellerine ulaşma konusunda Rusya’yı engel olarak görmesi
  Avusturya – Macaristan veliahtının Saraybosna’da bir Sırp tarafından öldürülmesi
  gibi özel nedenler etkili olmuştur. Avusturya – Macaristan veliahtının öldürülmesi, Birinci Dünya Savaşı’nı fiilen başlatmıştır.

  Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi

  Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinde;

  Devlet adamlarının savaşı Almanların kazanacağına inanmaları
  XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi
  İttihat ve Terakki Fırkası’nın Alman hayranlığı ve askeri ıslahatlarda Almanya’dan faydalanılması
  Ege adalarının geri alınmak istenmesi
  Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye borçlarından kurtulmak istemesi
  Osmanlı Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
  Osmanlı devlet adamlarının Almanya’nın desteğiyle ülkenin kalkınabileceğine inanmaları
  gibi nedenler etkili olmuştur.

  Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi sonucunda;

  – Yeni cepheler açılmış ve savaş alanı genişlemiştir.

  – İngiltere Kıbrıs’ı topraklarına kattığını açıklamıştır.

  – Osmanlı Devleti tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmiştir.

  – Osmanlı Devleti birçok cephede birden savaşmak zorunda kalmıştır.

  – Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalarla paylaşılmıştır.

  Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda Kafkasya, Çanakkale, Irak, Suriye-Filisten, Yemen-Hicaz, Kanal, Galiçya, Romanya ve Makedonya Cephelerinde savaşmıştır.

  Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları

  Osmanlı, Almanya ve Avusturya - Macaristan İmparatorlukları ile Rus Çarlığı parçalanmıştır.
  Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Litvanya, Macaristan ve Türkiye gibi yeni devletler kurulmuştur.
  Dünya barışını korumak amacıyla Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulmuş, sömürgeciliğin yerini manda yönetimi almıştır.
  Sınırların çizilmesinde “milliyetçilik” ilkesine dikkat edilmemesi azınlıklar sorununa neden olmuştur.
  Cumhuriyet rejimleri ağırlık kazanmış bazı ülkelerde rejim değişiklikleri olmuştur. Almanya, Türkiye, Bulgaristan ve Avusturya’da Cumhuriyet Rusya’da ise sosyalist yönetimler kurulmuştur.
  Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması, Almanya, Avusturya - Macaristan ve Rusya’daki değişiklikler Orta Doğu ve Avrupa’da dengelerin bozulmasına ve otorite boşluğuna neden olmuştur.
  İngiltere ve Fransa en önemli rakipleri Almanya’yı safdışı ettiler. Savaştan en kârlı çıkan devlet İngiltere olmuş, Almanya gücünü yitirmiştir.
  Ümmetçilik anlayışı sona ermiş, Araplar Osmanlı Devleti’nden ayrılmıştır.
  İlk kez kimyasal silahlar, denizaltı ve tanklar bu savaşta kullanılmıştır. Kimyasal silahların ve uçakların kullanılması sivil savunma teşkilatının kurulmasında etkili olmuştur.
  Savaş sonunda Almanya’ya çok ağır şartlarda antlaşma imzalatılması ve İtalya’ya savaş içerisinde vaadedilen toprakların verilmemesi İkinci Dünya Savaşı’na neden olmuştur.


   
Trablusgarp Savaşı Ve Nedenleri konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. 1.Dünya Savaşı Nedenleri-Sonuçları

  1.Dünya Savaşı Nedenleri-Sonuçları

  Nedenleri : ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında Pazar ve hammadde arayışından doğan sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet ** Ekonomik yarışın devletler arası bloklaşmalara sebep olması ** Almanya ile Fransa arasında Alsac-e Lorainne (Alsas Loren) bölgesinden doğan çekişme ** Rusya ile Avusturya -Macaristan İmparatorluğu arasında Ruslar�ın panislavizm politikasından doğan...
 2. 1.Dünya Savaşının Genel ve Özel Nedenleri Nelerdir?

  1.Dünya Savaşının Genel ve Özel Nedenleri Nelerdir?

  dünya 1.dünya savaşı, sebepleri, genel nedenler, özel nedenler, tarihi, ile ilgili bilgiler burada melekler 1.Dünya Savaşı 1914 ten 1918 e kadar süren dünya çapında yapılmış iki savaştan ilkidir melekler :) Elbette ki savaşlar durduk yere çıkmaz,ülkelerin çıkarları ve politikaları söz konusudur.Aşağıda ki makalede de 1. dünya savaşının çıkma nedenlerini genel ve özel olarak iki...
 3. 1.Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları

  1.Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları

  1. dünya savaşı, nedenler, sonuçları, genel ve özel nedenleri, nedenleri ve sonuçları, sebepleri, genel nedenleri, gelişimi, başlatan olay, özel nedenleri, başlaması, tarihi, fotoğrafları, fotoları, resimleri, hakkında detaylı tüm bilgiler burada arkadaşlar Merhaba Sevgili Melek'ler... Bu makalemizde tarihi biraz kurcaladık ve 1. Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları hakkında detaylı,...
 4. Çanakkale Savaşının Nedenleri nelerdir

  Çanakkale Savaşının Nedenleri nelerdir

  Çanakkale Savaşının Nedenleri nelerdir Çanakkale Savaşının nedenlerini maddeler halinde sıralayacak olursak; 1. İngiliz ve Fransızların İstanbul’u ele geçirmek istemesi ve İstanbul’a giden yol ise Çanakkale Boğazı’ndan geçer. Bulgar ordularının İstanbul kapılarını zorlaması, İstanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi 2. 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika...
 5. Balkan Savaşları ve Nedenleri

  Balkan Savaşları ve Nedenleri

  balkan savaşları,balkan savaşlarının nedenleri,balkan savaşlarının nedenleri ve sonuçları,balkan savaşları konu anlatımı,balkan savaşları hakkında genel bilgiler BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı’nın Nedenleri; ü Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi, ü Rusya’nın Balkanlarda panislavist politika izlemesi, ü Osmanlı - Almanya yakınlaşması üzerine 1908...

Sayfayı Paylaş