Türban kararı bugün görüşülecek

Türban kararı bugün görüşülecek
Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde başörtüsü serbestliği getiren Anayasa değişikliğinin “iptali veya yok hükmünde kabul edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması” istemiyle açılan davayı bugün görüşecek. Esastan görüşülecek olan başvuruya ilişkin kararın bugün çıkması bekleniyor.

CHP ve
DSP, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren 5735 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un birinci ve ikinci maddelerinin iptali veya yok hükmünde olduklarına karar verilmesi ve dava sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması” istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

16 Mayıs'ta esas hakkındaki raporunu tamamlayan ve Kılıç'a teslim eden Yüksek Mahkeme'nin raportörü Osman Can, davanın reddi yönünde görüş bildirmişti. Can, davanın esastan görüşülmesi halinde yapılan anayasa değişikliğinin Anayasa’nın 2. maddesine aykırılık yönünden değerlendirilmesi gerektiği görüşünü de raporunda dile getirmişti. Osman Can, Anayasa değişikliğinin yok hükmünde sayılması için mahkemenin başvuruyu esastan incelemesi gerektiğini belirtmişti. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması halinde 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete katılacak.

kaynak:hürriyet.com
 
Üst