türbeler!

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
türbeler!
eyup32.jpg


Eyyüb Sultan Türbesi’nin dua edilen salonda yer alan ve Kutsal Emanetler'den olan Hz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ayak izini Sultan III. Osman koydurmuştur. Ayak izinin bulunduğu dolabın içinde şu kitabeler vardır;

N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâim
Kadem-i resmi durur Hazret-i Şâh-ı Resûl’un
Gül-ü gülzâr-ı nübüvvet o kadem sahibidir
Bahtiyâr durma yüzün sür kademine o gülün


Sakın taş sanma yâhu gevher-i âlem bahâdır bu
Gel ey biçâre yüz sür nakş-ı pây-i Mustafa’dır bu
Sezâ arş-ı mu’alla zînet ârây-ı makam olsa
Zehi cây-ı mu’azzam mevk-i hâcet revâdır buayakizi.jpg


Peygamberlik ülkesinin şahı (Hz.Muhammed)nın kerem sahibi bayrak taşıyıcısın

Allahü Tealâ Hazretleri'nin hakkı için yardımcım ol

Esinlenmeye ermiş (ilhâmî) Selim, her an bu bahçeye yüz sürer

Şefaat edip ikramda bulun, Ey Ebu Eyyüb Ensari
 
Üst