Tutanaklar ve sicil

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Tutanaklar ve sicil
Madde 24 - Bu Kanun gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne gönderilen tutanak ve yazılar alındığı tarihten başlayarak üç işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Bir nüshası da dosyasında saklanır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplu iş sözleşmeleri için bir sicil tutar. Toplu iş sözleşmesinin metni üzerinde anlaşmazlık çıktığı takdirde, esas, bu sicilde saklanan metindir. Bu sicilin nasıl tutulacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikte belirtilir.


 
  Görüşmelere Ait Tutanak : hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Adli Sicil Arşiv Kaydından Silinmeyen Suçlar Hangileridir? Adli Sicil Arşiv Kaydından Silinmeyen Suçlar Hangileridir?
hangi suçlar adli sicil arşivinden silinmez,ceza infaz kurulu adli sicil arşiv kaydı nedir,adli sicil arşiv kaydından silinmeyen suç varmıdır,adli sicil arşiv kaydından silinmeyecek suçlar,adli sicil arşiv kaydı silinmesi dilekçesi,...
Adalet Sarayı 1
İşe geç gelme halinde düzenlenecek tutanak İşe geç gelme halinde düzenlenecek tutanak
tutanak çeşitleri işe geç kalma tutanağı işe geç kalma tutanağı örneği tutanak örneği gelen işçi için ...
Yeni Ssk Yasaları 1
Fesih Bildirimi alınmadığında düzenlenecek tutanak Fesih Bildirimi alınmadığında düzenlenecek tutanak
hizmet akdi fesih bildirimi örneği fesih bildirimi örneği iş akti iş sözleşme ...
Yeni Ssk Yasaları 0
Tutanaklar: Tutanaklar:
Madde 8 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/4 md.) İcra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vaki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra memuru veya...
İcra ve İflas Hukuku 0
Görüşmelere Ait Tutanak : Görüşmelere Ait Tutanak :
Madde 53 - Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden gerekli saydıklarını bir tutanakla tespit eder. Tutanağın altı, görüşmede bulunanlar tarafından imzalanır.
Avukatlık Hukuku 0

Benzer Konular