Tutukevi Veya Cezaevinden Kaçmak Veya Kaçmaya Araci Olmak:

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Tutukevi Veya Cezaevinden Kaçmak Veya Kaçmaya Araci Olmak:
rüyada cezaevinden kaçmak cezaevinden kaçmanın cezası rüyada ceza evinden kaçmak askerden kaçmanın cezası askerden
Madde 76 - (Değişik madde: 22/03/2000 - 4551 S.K./17 md.)

Askeri tutukevi veya cezaevinden kaçmak veya kaçmaya aracı olmak suçlarını işleyen asker kişiler hakkında, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Dördüncü Bab Yedinci Faslında yer alan hükümler uygulanır.

Ancak, askeri ceza ve tutukevlerinden altı gün veya daha fazla süre ile kaçan asker kişilere verilecek hapis cezası veya asıl cezaya ilave olunacak hürriyeti bağlayıcı ceza bir yıldan az olamaz.
 
Üst