Üniversitelerin Web Adresleri

PeLiNiM

Yeni Üye
Üye
Üniversitelerin Web Adresleri
Üniversiteler hakkında detaylı bilgileri web sitelerinden öğrenebilirsiniz

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Girne Amerikan Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kadir Has Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mersin Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Yakındoğu Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Hava Harp Okulu Komutanlığı
Kara Harp Okulu Komutanlığı
Deniz Harp Okulu Komutanlığı


Ayrıca Telefon Numaraları

Abant İzzet Baysal
(374) 253 45 03
Adnan Menderes
(256) 214 66 80
Afyon Kocatepe
(272) 212 08 81
Akdeniz
(242) 227 59 81
Anadolu
(222) 335 34 53
Ankara
(312) 223 43 61
Atatürk
(442) 218 12 09
Balıkesir
(266) 245 96 50
Başkent
(312) 121 68 68
Bilgi
(212) 277 88 60
Bilkent
(312) 266 41 20
Boğaziçi
(212) 265 21 32
Celal Bayar
(236) 231 88 16
Cumhuriyet
(346) 226 15 93
Ç.Kale 18 Mart
(286) 212 88 16
Çukurova
(322) 338 65 52
Dicle
(412) 248 82 02
Doğu Akdeniz (392) 366 30 10
Doğuş

9 Eylül
(232) 421 40 80
Dumlupınar (274) 224 42 85
Ege
(232) 388 10 19
Erciyes
(352) 437 49 22
Fatih
(312) 212 62 62
Fırat (424) 212 85 10
Galatasaray
(212) 259 55 57
Gazi
(312) 213 42 44
Gaziantep
(342) 360 10 10
Gaziosmanpaşa
(356) 214 30 49
Gebze Yüksek Tek.
(262) 653 84 92
Girne Amerikan (392) 822 32 03
Hacettepe
(312) 311 00 65
Harran (414) 312 81 41
Işık
(212) 286 11 30
İnönü
(422) 341 00 27
İstanbul
(212) 513 41 87
İstanbul Bilgi

İstanbul Teknik
(212) 285 29 00
İzmir Yüksek Tek.
(232) 441 99 00
Kafkas
(474) 223 75 64
Karaelmas (372) 257 40 14
Karadeniz Teknik
(462) 325 31 52
Kırıkkale
(318) 224 69 07
Kocaeli
(262) 321 59 68
Koç
(212) 277 57 57
Lefke (392) 727 73 62
Marmara
(212) 518 48 03
Mersin (324) 336 80 10
Mimar Sinan
(212) 293 37 60
Muğla
(252) 212 40 12
Mustafa Kemal
(326) 216 06 70
Niğde
(388) 232 38 74
19 Mayıs (362) 457 58 70
Ortadoğu Teknik
(312) 210 11 00
Osmangazi
(222) 239 71 48
Pamukkale (258) 264 14 40
Sakarya
(264) 343 12 70
Selçuk
(332) 352 09 91
Süleyman Demirel
(246) 237 08 50
Sütçü İmam (344) 223 74 05
Trakya
(284) 235 82 17
Uludağ
(224) 442 80 01
Uluslararası Amerikan (392) 815 73 83
Uluslararası Kıbrıs (392) 223 57 77
Yakındoğu (392) 223 64 64
Yeditepe
(216) 326 79 16
Yıldız Teknik
(212) 261 20 02
100.Yıl
(432) 225 10 10
 
Üst