Vahiy katipleri

E

Edep Ya hu

Forum Okuru
Vahiy katipleri
Vahiy katiplerinin sayısı ne kadardır Ve kimlerdir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Vahiy katiplerinin sayısının 26 kişiden meydana geldiği belirtilmektedir. Bazı rivayetlere göre ise 42 kişiydiler. Önemli olanlarının isimlerini burada söyleyebiliriz. Ebu Bekir, Osman, Ali, Abdullah b. Sa'd Al amiri, Amir b. Fuheyre, Abdullah b. Erkam, Ubey b. Ka'b. Sabit b. Semmas, Zeyd b. Sabit, Muaviye b. Ebî Süfyan, Yezid b. Süfyan, El muğire b. Şube, Zübeyir b. Avvam, Halid b. Velid, Amr b. As, Abdullah b. Revaha, Abdullah b. Ubey (Radiyallahü Anhüm) Allah onlardan Razı olsun.

Katipliğe bunlar arasında en çok önem verenler ise Zeyd b. Sabit ve Muaviye (ra) dır.
 
Üst