Velayet Nedir?

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Velayet Nedir?
velayet nedir velayet ne demektir ne demek
Veli, Allah'a dost veya Allah için dost olan kimsedir. Allah-u Zülcelal, veli kullarını her an gözetir, korur ve bir an bile onları kendi nefisleriyle başbaşa bırakmaz.
Veli, Allah'a yakın olan kimsedir. Kurbiyyet, yani Allah'a yakınlık; mekan olarak değil, marifetullahta istiğrak, O'nun kudretine, azametine tam iman, zikr-i daim ve hakikî kulluktur. Çünkü, Allah-u Zülcelal ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur:
“Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.” (Bakara; 257)
Velayetin şartı; Kur'an ve Sünneti muhafazadır, tam tatbik etmektir.
Velayet iki kısımdır: Velayet-i Amme; bütün mü’minler için geçerlidir.
Velayet-i Hâssa: Seyr-i sülûk erbabına ait velayettir ki; kulun Hak'ta fenasından ve Hak'la bekasından ibaret bir haldir.
 
Geri
Üst