VUK göre Amortisman nedir? Amortisman türlerini sadece sayınız?

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre Amortisman nedir? Amortisman türlerini sadece sayınız?
vuk 313 madde vergi amortismanı nedir verginin amortismanı nedir amortisman çeşitleri nelerdir amortisman çeşitleri 1-VUK göre Amortisman nedir? Amortisman türlerini sadece sayınız?
[FONT=&quot]Amortisman Mevzuu[/FONT]

[FONT=&quot]Madde 313 - [/FONT][FONT=&quot]İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.[/FONT] [FONT=&quot]İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.[/FONT]
[FONT=&quot]Değeri 364 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2007'den itibaren 560, -YTL aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve 364 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2007'den itibaren 560, -YTL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.[/FONT]
[FONT=&quot]213 SAYILI V.U.K GÖRE AMORTİSMAN TÜRLERİ AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞİTİR[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]1- Arazide Amortisman (Madde 314) [/FONT]
[FONT=&quot]2- Normal Amortisman (Madde 315)[/FONT]
[FONT=&quot]3- Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman (Mükerrer Madde 315 )[/FONT]

[FONT=&quot]4- Madenlerde Amortisman (Madde 316)[/FONT] [FONT=&quot]5- Fevkalade (Olağanüstü) Amortisman (Madde 317)[/FONT] 
  VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.? VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre amortisman türlerini sayarak açıklayınız? VUK göre amortisman türlerini sayarak açıklayınız?
vergi amortismanı nedir 1-VUK göre amortisman türlerini sayarak açıklayınız? 1- Arazide Amortisman Madde 314 -...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Süre bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? VUK göre Süre bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız?
1-VUK göre Süre bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? Amortisman Uygulama Süresi b) Süre Bakımından...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız?
1-VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? Amortisman Uygulama Süresi c) Amortisman Usulünü Seçme Bakımından...
Vergi Hukuku 0