VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız?

VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız?
1-VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız?

Amortisman Uygulama Süresi
c) Amortisman Usulünü Seçme Bakımından

Mükerrer Madde 320 –
1. İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir.
2. Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına başladıktan sonra bu usulden dönülemez.
[FONT=&quot]3. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir. Bu suretle usul değiştirenler keyfiyeti beyannamelerinde veya eski bilançolarda belirtmeye mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yapıldığı beyannamenin taalluk ettiği dönemden itibaren nazara alınır. Bu takdirde henüz yok edilmemiş olan değer kısmı, bakiye amortisman süresine bölünmek suretiyle eşit miktarlarla yok edilir.[/FONT]
 
Üst