VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız
1-VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız? a-İmalat defteri b-Kombine İmalat defteri
c-Kombine İmalatta imalat defteri

d-Bitim işleri defteri [FONT=&quot]A- İmalat Defteri[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 197 - [/FONT][FONT=&quot]I'inci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarda yazılı defterlerden gayrı bir (İmalat defteri) tutarlar.[/FONT]
[FONT=&quot]İmalat defterine, aşağıda yazılı emtianın giriş ve çıkış hareketleri, emtianın cinsi ve miktarı itibariyle ve tarih sırasiyle yazılır:[/FONT]
[FONT=&quot]1. Satın alınan ve müşteri tarafından imalat yapılmak üzere tevdi olunan her nevi iptidai ve ham maddeler, başlıca yardımcı malzeme (Doğrudan doğruya imal ile ilgili yakıtlar gibi);[/FONT]
[FONT=&quot]2. Yukarda yazılı maddelerden imalata sarf olunan veya aynen satılanlar;[/FONT]
[FONT=&quot]3. İmal edilen mamul maddeler;[/FONT]

[FONT=&quot]4. Teslim edilen mamul maddeler;[/FONT] [FONT=&quot]Teslimden maksat, Gider Vergileri Kanununa göre bu mahiyette olan muamelelerdir. Yarı mamuller teslim edildiği takdirde, bunlar tam mamul hükmüne girer.[/FONT]
[FONT=&quot]İmalat artıkları ve tali maddeler de imalat defterine geçirilir. Ancak bunlardan imal esnasında miktarlarının tespitine imkan ve lüzum olmıyanlar yalnız teslim sırasında kayıtlarda gösterilir.[/FONT]
[FONT=&quot]B-Kombine İmalat[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 198 - [/FONT][FONT=&quot]Ham maddeden tam mamul vücuda getirilinceye kadar geçen müstakil imal safhalarında ayrı ayrı emtia mahiyetini arz eden maddeler elde edildiği (İplik-dokuma, yağ-sabun, kereste-mobilya, un-makarna münasebetlerinde olduğu gibi) ve bu imal işleri birbirine bağlanarak aynı teşebbüs dahilinde yapıldığı takdirde, kombine imalat yapılmış olur.[/FONT]
[FONT=&quot]Boyama, kasarlama, apre, cilalama gibi bitim işleri kombine imalatı tazammun etmez.[/FONT]
[FONT=&quot]Kombine İmalatta İmalat Defteri[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 199 - [/FONT][FONT=&quot]Kombine imalat yapanlar her müstakil imal işini imalat defterinin ayrı ayrı kısımlarında gösterirler. Bu takdirde bir safhanın mamulü müteakip safhaya teslim gösterilmek suretiyle bu safhanın iptidai maddesini teşkil eder.[/FONT]
[FONT=&quot]Kombine imalatta istenildiği takdirde her müstakil imal safhası için ayrı bir imalat defteri kullanılması caizdir.[/FONT]
[FONT=&quot]Bitim İşleri Defteri[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 200 - [/FONT][FONT=&quot]Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar, imalat defteri yerine, bir "Bitim işleri defteri" tutarlar.[/FONT]
[FONT=&quot]Bu deftere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarı tarih sırasıyla yazılır.[/FONT] 
  VUK göre aşağıdaki kavramları (alacaklarda ve sermayede amortismanlarıı) açıklayınız hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.? VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız?
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? Madde 10 – Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? Madde 11 - Yaptıkları veya...
Vergi Hukuku 0
VUK göre aşağıdaki kavramları (alacaklarda ve sermayede amortismanlarıı) açıklayınız VUK göre aşağıdaki kavramları (alacaklarda ve sermayede amortismanlarıı) açıklayınız
1-VUK göre aşağıdaki kavramları (alacaklarda ve sermayede amortismanları) açıklayınız? a-Değersiz Alacaklar b-Şüpheli Alacaklar c-Vazgeçilen alacaklar...
Vergi Hukuku 0