VUK göre Karnesiz Hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu kısaca anlatınız?

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre Karnesiz Hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu kısaca anlatınız?
1-VUK göre Karnesiz Hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu kısaca anlatınız? [FONT=&quot]Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu[/FONT]


[FONT=&quot]Madde 251 - [/FONT][FONT=&quot]Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalışan hizmet erbabının, kanunun tayin ettiği süre içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet edilmediği takdirde:[/FONT] [FONT=&quot]a) Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi iş veren kimse adına tarh edilir ve vergi cezası da aynı kimse adına kesilerek ondan tahsil olunur. Bu fıkra hükmüne göre tarh edilen vergi ve kesilen ceza, iş verene birer ihbarname ile tebliğ edilir. Kullanılacak ihbarnamelerin şeklini ve muhteviyatını Maliye Bakanlığı tayin eder.[/FONT]
[FONT=&quot]Karnesiz tespit edilen şahsa karnesi verilir ve vergisinin ödendiği karneye yazılır.[/FONT]
[FONT=&quot]b) Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı, yanında çalıştığı tespit edilen iş verenden tahsil olunur.[/FONT]
[FONT=&quot]İş verenler yukarı ki hükümlere göre ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler[/FONT] 
  VUK göre Vergi Karnesi hakkında ki bildiklerinizi anlatınız.? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.? VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız?
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? Madde 10 – Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? Madde 11 - Yaptıkları veya...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi Karnesi hakkında ki bildiklerinizi anlatınız.? VUK göre Vergi Karnesi hakkında ki bildiklerinizi anlatınız.?
1-VUK göre Vergi Karnesi hakkında ki bildiklerinizi anlatınız.? Karne Mecburiyeti Madde 247 -...
Vergi Hukuku 0