VUK göre Serbest Meslek Kazanç defterini kısaca açıklayınız?

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre Serbest Meslek Kazanç defterini kısaca açıklayınız?
serbest meslek kazanç defteri serbest meslek kazanç defterini kimler tutar erbabı kimlerdir kimler defteri tutar defterini 1-VUK göre Serbest Meslek Kazanç defterini kısaca açıklayınız? [FONT=&quot]Serbest Meslek Kazanç Defteri[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 210 - [/FONT][FONT=&quot]Serbest meslek erbabı bir (Kazanç defteri) tutarlar.[/FONT]

[FONT=&quot]Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydolunur.[/FONT] [FONT=&quot]Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin nev'i ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır.[/FONT]
[FONT=&quot]Hekimler diledikleri takdirde, yukarıda yazılı malumatı protokol defterinde göstermek şartiyle ayrı kazanç defteri tutmıyabilirler.[/FONT]
[FONT=&quot]Amortisman Kayıtları[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 211 - [/FONT][FONT=&quot]Serbest meslek erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189'uncu maddede yazılı şekilde tutulan "Amortisman kayıtlarında" gösterirler.[/FONT]
[FONT=&quot]Özel Defterler[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 212 - [/FONT][FONT=&quot]Noterlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve borsa acentalarının resmi defteri "kazanç defteri" yerine geçer.[/FONT] 
  VUK göre Serbest Meslek Erbabında işe başlamanın belirtilerini açıklayınız? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.? VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız?
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? Madde 10 – Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? Madde 11 - Yaptıkları veya...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Serbest Meslek Erbabında işe başlamanın belirtilerini açıklayınız? VUK göre Serbest Meslek Erbabında işe başlamanın belirtilerini açıklayınız?
serbest meslek işe başlama serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri erbabında başlama belirtileri erbabının 1-VUK göre Serbest Meslek Erbabında işe başlamanın belirtilerini açıklayınız?...
Vergi Hukuku 0