VUK göre Vergi Karnesi hakkında ki bildiklerinizi anlatınız.?

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre Vergi Karnesi hakkında ki bildiklerinizi anlatınız.?
1-VUK göre Vergi Karnesi hakkında ki bildiklerinizi anlatınız.? [FONT=&quot]Karne Mecburiyeti[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 247 - [/FONT][FONT=&quot] Aşağıda yazılı olanlar vergi karnesi almaya mecburdurlar:[/FONT]

[FONT=&quot]1. Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler;[/FONT] [FONT=&quot]2. Gelir Vergisi Kanununa göre indirimden faydalanmak isteyenler;[/FONT]
[FONT=&quot]3. Gelir Vergisi Kanununun 35'inci maddesinin (B) bendi uyarınca karne almak zorunda olanlar.[/FONT]
[FONT=&quot]Durumu yukarıdaki şartların birden fazlasına girse bile, bir mükellef tek vergi karnesi alır.[/FONT][FONT=&quot]Karne Alınması[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 248 - [/FONT][FONT=&quot]Mükellef vergi karnelerinin kendileri tarafından yazılması gereken kısımlarını doldurduktan sonra, vergi bakımından durumlarını kayıt ve tescil ve karneye işaret ettirmek üzere, bunları bağlı oldukları vergi dairesine ibraz ederler.[/FONT]
[FONT=&quot]Mükellefiyete müessir olacak değişikler de yukarıki esaslara göre karneye işaret ettirilir.[/FONT]
[FONT=&quot]247'nci maddenin 1'inci bendinde yazılı mükelleflerin doldurdukları karneyi vergi dairesine ibraz etmeleri veya değişikliği karneye işaret ettirmeleri süresi, işe başladıkları veya değişikliğin vuku bulduğu tarihten başlayarak bir aydır.[/FONT]

[FONT=&quot]Gelir Vergisi Kanununa göre indirimlerin uygulanmasında, karnedeki kayıtlar, bunların vergi dairesine tescil ettirildiği tarihten evvelki zamanlar için nazara alınmaz.[/FONT] [FONT=&quot]Hüviyet Tasdiki[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 249 - (2686 sayılı Kanunun 31'inci maddesiyle değişen madde)[/FONT][FONT=&quot] Gelir Vergisinde indirimlerden faydalanabilmek için karne almak mecburiyetinde olanlar, medeni hal ve aile durumu hakkında vergi karnesine yazılmış olan bilgiler ve bunlarda vaki olan değişiklikler mükellefin ikamet ettiği veya çalıştığı mahallenin muhtarına tasdik ettirilir.[/FONT]
[FONT=&quot]Buna imkan olmayan hallerde mükellefin karneye yazdığı bilgilerin doğruluğu idari tahkikatla tespit olunur ve karnenin tescili tahkikat neticesinde yapılır.[/FONT]
[FONT=&quot]Doğruluk Sorumluluğu[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 250 - [/FONT][FONT=&quot]Vergi karnelerine yazdıkları bilgilerin doğruluğundan mükellefler; iş verenler tarafından bu karnelere ilave olunan kayıtlardan da iş verenler sorumludur.[/FONT] 
  VUK göre Resen Vergi tarhının sebeplerini sadece sıralayınız? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.? VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? Madde 11 - Yaptıkları veya...
Vergi Hukuku 0
VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir? VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir?
tahakkuk nedir verginin tarhı tarh nedir tahakkuk bildirimi tarh ne demektir VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir? [FONT=Arial...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Resen Vergi tarhının sebeplerini sadece sıralayınız? VUK göre Resen Vergi tarhının sebeplerini sadece sıralayınız?
1- VUK göre Resen Vergi tarhının sebeplerini sadece sıralayınız? 1. Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiği halde...
Vergi Hukuku 0