VUK göre “Demirbaşların” ve “Emtiaların” değerlemesini anlatınız?

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre “Demirbaşların” ve “Emtiaların” değerlemesini anlatınız?
1-VUK göre “Demirbaşların” ve “Emtiaların” değerlemesini anlatınız? [FONT=&quot]Demirbaş Eşya[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 273 - [/FONT][FONT=&quot]Alat, edavat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. Bunların maliyet bedeline giren giderler, satınalma bedelinden gayri komisyon ve nakliye giderleri gibi özel giderlerdir.[/FONT]

[FONT=&quot]İmal edilen alat, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satınalma bedeli yerine geçer.[/FONT] [FONT=&quot]Emtia[/FONT]
[FONT=&quot]Madde No 274 - [/FONT][FONT=&quot]Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.(*)[/FONT]
[FONT=&quot]İmal Edilen Emtia[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 275 - [/FONT][FONT=&quot]İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:[/FONT]
[FONT=&quot]1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;[/FONT]
[FONT=&quot]2. Mamule isabet eden işçilik;[/FONT]
[FONT=&quot]3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;[/FONT]
[FONT=&quot]4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.);[/FONT]
[FONT=&quot]5. Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.[/FONT]
[FONT=&quot]Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarı ki unsurları ihtiva etmek şartıyla diledikleri usulde tayin edebilirler.[/FONT]

 
  VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.? VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız?
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? Madde 10 – Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? Madde 11 - Yaptıkları veya...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız?
VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? Madde 12 – Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası...
Vergi Hukuku 0