1. *jellibon*

  *jellibon* Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  9 Kasım 2007
  Mesajlar:
  6.137
  Beğenilen Mesajlar:
  37
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  mutluluk ülkesinden

  VUK göre amortisman türlerini sayarak açıklayınız?

  Konu, 'Vergi Hukuku' kısmında *jellibon* tarafından paylaşıldı.

  vergi amortismanı nedir 1-VUK göre amortisman türlerini sayarak açıklayınız?

  [FONT=&quot]1- Arazide Amortisman[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde 314 - [/FONT][FONT=&quot]Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak:[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri;[/FONT]
  [FONT=&quot]2. İşletmede inşa edilmiş olan her nev'i yollar ve harklar; amortismana tabi tutulur.[/FONT]
  [FONT=&quot]2- Normal Amortisman[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde No 315 - [/FONT][FONT=&quot]Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.(*)[/FONT]

  [FONT=&quot]3- Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman[/FONT] [FONT=&quot]Mükerrer Madde 315 - [/FONT][FONT=&quot]Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bu usulün tatbikinde;[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Bu usulde amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.(*)[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nisbetlerine göre hesaplanır.[/FONT]
  [FONT=&quot]Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.[/FONT]
  [FONT=&quot]4- Madenlerde Amortisman[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde 316 - [/FONT][FONT=&quot]İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nisbetler üzerinden yok edilir.[/FONT]
  [FONT=&quot]5- Fevkalade ( Olağanüstü ) Amortisman[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde 317 - [/FONT][FONT=&quot]Amortismana tabi olup:[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden;[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen;[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan;[/FONT]
  [FONT=&quot]Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nisbetleri" uygulanır.[/FONT]


   
VUK göre amortisman türlerini sayarak açıklayınız? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. VUK göre Amortisman nedir? Amortisman türlerini sadece sayınız?

  VUK göre Amortisman nedir? Amortisman türlerini sadece sayınız?

  vuk 313 madde vergi amortismanı nedir verginin amortismanı nedir amortisman çeşitleri nelerdir amortisman çeşitleri 1-VUK göre Amortisman nedir? Amortisman türlerini sadece sayınız? Amortisman Mevzuu Madde 313 - İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi...
 2. VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız

  VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız

  1-VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız? a-İmalat defteri b-Kombine İmalat defteri c-Kombine İmalatta imalat defteri d-Bitim işleri defteri A- İmalat Defteri Madde 197 - I'inci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarda yazılı defterlerden gayrı bir (İmalat defteri) tutarlar. İmalat defterine, aşağıda yazılı emtianın giriş ve çıkış hareketleri, emtianın...
 3. VUK göre Terkin Türlerini sayınız ve açıklayınız

  VUK göre Terkin Türlerini sayınız ve açıklayınız

  tahakkuktan terkin terkin ne demek vuk ne demek vergi terkini vuk 1- VUK göre Terkin Türlerini sayınız ve açıklayınız? 1-Doğal Afetler Sebebiyle Terkin Madde 115 - Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden: 1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir...
 4. VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ?

  VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ?

  VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ? Tebliğ Yapılacak KimselerMadde 94 - Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır....
 5. VUK göre süre türlerini sayınız ve açıklayınız?

  VUK göre süre türlerini sayınız ve açıklayınız?

  vuk da süreler vuk süreler 1- VUK göre süre türlerini sayınız ve açıklayınız? Madde 14 1-Kanuni Süreler, : Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. (VUK 14/1) 2-İdari Süreler : Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.(VUK 14/2) 3-Yargısal Süreler : Yargısal...

Sayfayı Paylaş