1. *jellibon*

  *jellibon* Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  9 Kasım 2007
  Mesajlar:
  6.137
  Beğenilen Mesajlar:
  37
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  mutluluk ülkesinden

  VUK göre değerleme ölçülerini nelerdir açıklayınız?

  Konu, 'Vergi Hukuku' kısmında *jellibon* tarafından paylaşıldı.

  mukayyet değer nedir emsal bedeli nedir emsal bedel değerleme ölçüleri vergi değeri 1-VUK göre değerleme ölçülerini nelerdir açıklayınız?

  [FONT=&quot]Değerleme Ölçüleri[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde 261 - [/FONT][FONT=&quot]Değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır:[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Maliyet bedeli;[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Borsa rayici;[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Tasarruf değeri:[/FONT]
  [FONT=&quot]4. Mukayyet değer;[/FONT]

  [FONT=&quot]5. İtibari değer;[/FONT] [FONT=&quot]6. Vergi değeri;[/FONT]
  [FONT=&quot]7. Rayiç bedel;[/FONT]
  [FONT=&quot]8. Emsal bedeli ve ücreti.[/FONT]
  [FONT=&quot]9. Alış Bedeli[/FONT]
  [FONT=&quot]1- Maliyet Bedeli[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde 262 -[/FONT][FONT=&quot] Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum (bağlı olarak yapılan her türlü) giderlerin toplamını ifade eder.[/FONT]
  [FONT=&quot]2- Borsa Rayici[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde 263 - [/FONT][FONT=&quot]Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder.[/FONT]
  [FONT=&quot]3- Tasarruf Değeri[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde 264 - [/FONT][FONT=&quot]Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir.[/FONT]
  [FONT=&quot]4- Mukayyet Değer[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde 265 - [/FONT][FONT=&quot]Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.[/FONT]
  [FONT=&quot]5- İtibari Değer[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde 266 - [/FONT][FONT=&quot]İtibari değer, her nevi (türlü) senetlerle esham (hisse senetleri) ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.[/FONT]
  [FONT=&quot]6- Rayiç Bedel[/FONT]
  [FONT=&quot]Mükerrer Madde 266 - [/FONT][FONT=&quot] Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.[/FONT]
  [FONT=&quot]7-Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde 267 - [/FONT][FONT=&quot]Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.[/FONT]
  [FONT=&quot]Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tayin olunur.[/FONT]
  [FONT=&quot]Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası)[/FONT][FONT=&quot] Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır.[/FONT]
  [FONT=&quot]İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası)[/FONT][FONT=&quot] Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.[/FONT]
  [FONT=&quot]Üçüncü sıra: (Takdir esası)[/FONT][FONT=&quot] Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.[/FONT]
  [FONT=&quot]Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hallerde, bu hesaplara ait kayıt ve cetveller ispat edici kağıtlar olarak muhafaza edilir.[/FONT]
  [FONT=&quot]Yukarıdaki esaslarla mukayyet olmaksızın kaza mercilerinin re'sen biçtikleri değerler ile zirai kazanç ölçülerini tesbit eden kararnamelerde yer alan unsurlar emsal bedeli yerine geçer.[/FONT]
  [FONT=&quot]Ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru olarak tayin edilememesi hallerinde tesbit edilecek emsal ücret de aynı esaslara göre tayin olunur.[/FONT]
  [FONT=&quot]8-Vergi Değeri[/FONT]
  [FONT=&quot]Madde 268 - [/FONT][FONT=&quot]Vergi değeri, bina ve arazinin Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre tespit edilen değeridir.[/FONT]


   
VUK göre değerleme ölçülerini nelerdir açıklayınız? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. VUK göre değerlemeyi tanımlayınız,değerleme ölçülerini sadece sayınız?

  VUK göre değerlemeyi tanımlayınız,değerleme ölçülerini sadece sayınız?

  vuk değerleme vuk a göre değerleme ölçüleri a göre ölçüleri çeşitleri 1-VUK göre değerlemeyi tanımlayınız,değerleme ölçülerini sadece sayınız? Değerlemenin Tarifi Madde 258 - Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitidir. Değerleme Ölçüleri Madde 261 - Değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri...
 2. VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız

  VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız

  1-VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız? a-İmalat defteri b-Kombine İmalat defteri c-Kombine İmalatta imalat defteri d-Bitim işleri defteri A- İmalat Defteri Madde 197 - I'inci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarda yazılı defterlerden gayrı bir (İmalat defteri) tutarlar. İmalat defterine, aşağıda yazılı emtianın giriş ve çıkış hareketleri, emtianın...
 3. VUK göre Vergi hatasını açıklayınız?

  VUK göre Vergi hatasını açıklayınız?

  1- VUK göre Vergi hatasını açıklayınız? Vergi Hatası Madde 116 - Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.
 4. VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ?

  VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ?

  VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ? Tebliğ Yapılacak KimselerMadde 94 - Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır....
 5. VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız?

  VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız?

  VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? Madde 10 – Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. Yukarıda yazılı olanların bu...

Sayfayı Paylaş