VUK göre değerlemeye tabi tutulan “Yabancı Paralar ” ve “Alacaklar” nasıl değerlenir

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre değerlemeye tabi tutulan “Yabancı Paralar ” ve “Alacaklar” nasıl değerlenir
kur değerlemesi kur değerlemesi nasıl yapılır değerleme değerleme nasıl yapılır 2010 1-VUK göre değerlemeye tabi tutulan “Yabancı Paralar ” ve “Alacaklar” nasıl değerlenir anlatınız?


[FONT=&quot]Yabancı Paralar[/FONT] [FONT=&quot]Madde No 280 - [/FONT][FONT=&quot]Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır.[/FONT]
[FONT=&quot]Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur.[/FONT]
[FONT=&quot]Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınır. [/FONT]
[FONT=&quot]Alacaklar[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 281 -[/FONT][FONT=&quot] Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.[/FONT]
[FONT=&quot]Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nisbeti açıklanmış ise bu nisbet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır.[/FONT]
[FONT=&quot]Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca ederler.[/FONT]

 
  VUK göre “Menkul kıymetlerin” değerlemesini anlatınız hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre değerlemeyi tanımlayınız,değerleme ölçülerini sadece sayınız? VUK göre değerlemeyi tanımlayınız,değerleme ölçülerini sadece sayınız?
vuk değerleme vuk a göre değerleme ölçüleri a göre ölçüleri çeşitleri 1-VUK göre değerlemeyi tanımlayınız,değerleme ölçülerini sadece sayınız? Değerlemenin...
Vergi Hukuku 0
VUK göre “Demirbaşların” ve “Emtiaların” değerlemesini anlatınız? VUK göre “Demirbaşların” ve “Emtiaların” değerlemesini anlatınız?
1-VUK göre “Demirbaşların ve “Emtiaların değerlemesini anlatınız? Demirbaş Eşya Madde 273 -...
Vergi Hukuku 0
VUK göre “Zirai mahsuller” ve” Hayvanların” değerlemesini anlatınız VUK göre “Zirai mahsuller” ve” Hayvanların” değerlemesini anlatınız
1-VUK göre “Zirai mahsuller ve Hayvanların değerlemesini anlatınız? Zirai Mahsuller Madde 276 -...
Vergi Hukuku 0
VUK göre “Kıymeti Düşen Malların” değerlemesini anlatınız VUK göre “Kıymeti Düşen Malların” değerlemesini anlatınız
1-VUK göre “Kıymeti Düşen Malların değerlemesini anlatınız? Kıymeti Düşen Mallar Madde 278 -...
Vergi Hukuku 0
VUK göre “Menkul kıymetlerin” değerlemesini anlatınız VUK göre “Menkul kıymetlerin” değerlemesini anlatınız
menkul kıymetlerin değerlemesi 1-VUK göre “Menkul kıymetlerin değerlemesini anlatınız? Menkul Kıymetler Madde 279 -...
Vergi Hukuku 0