VUK göre Envanter çıkarmayı kısaca anlatınız?

VUK göre Envanter çıkarmayı kısaca anlatınız?
vuk envanter
1-VUK göre Envanter çıkarmayı kısaca anlatınız?

[FONT=&quot]Envanter Çıkarmak[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 186 - [/FONT][FONT=&quot]Envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir.[/FONT]
[FONT=&quot]şu kadar ki, ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların değerleri tahminen tespit olunur.[/FONT]
[FONT=&quot]Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.[/FONT]
 
Üst