VUK göre Süre bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız?

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre Süre bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız?
[FONT=&quot]1-[/FONT]VUK göre Süre bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? [FONT=&quot]Amortisman Uygulama Süresi b) Süre Bakımından[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 320 - [/FONT][FONT=&quot]Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için rakamı mükellefçe uygulanan nisbete bölünür.[/FONT]

[FONT=&quot]Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.[/FONT] [FONT=&quot]Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.[/FONT]
[FONT=&quot]Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nisbetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.[/FONT] 
  VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre süre türlerini sayınız ve açıklayınız? VUK göre süre türlerini sayınız ve açıklayınız?
vuk da süreler vuk süreler 1- VUK göre süre türlerini sayınız ve açıklayınız? Madde 14...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Mühlet vermeyi açıklayınız? Aynı zamanda süre uzaması halleridir.? VUK göre Mühlet vermeyi açıklayınız? Aynı zamanda süre uzaması halleridir.?
1- VUK göre Mühlet vermeyi açıklayınız? Aynı zamanda süre uzaması halleridir.? Mühlet Verme...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Sürelerin hesaplanmasını sayınız? VUK göre Sürelerin hesaplanmasını sayınız?
vuk sürelerin hesaplanması sürelerin hesaplanması 1- VUK göre Sürelerin hesaplanmasını sayınız? Sürelerin...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız?
1-VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? Amortisman Uygulama Süresi c) Amortisman Usulünü Seçme Bakımından...
Vergi Hukuku 0