VUK göre tebliğ usullerini sayınız? Bunlardan Memur Vasıtası ile tebliğ usulünü anlat

VUK göre tebliğ usullerini sayınız? Bunlardan Memur Vasıtası ile tebliğ usulünü anlat
vuk 93 vuk tebligat tebliğ usulleri tebliğ nedir hukuk vergi tebliği nedir
VUK göre tebliğ usullerini sayınız? Bunlardan Memur Vasıtası ile tebliğ usulünü anlatınız?
1- Posta Yolu ile tebliğ (VUK 99-100-101-102 mad.)
2- İlan yolu ile tebliğ ( VUK 103-104-105-106 mad.)
3- Memur vasıtası ile tebliğ (VUK 107)
4- Dairede ve Komisyonda tebliğ (VUK mad. 93/2)
Memur Vasıtasıyla Tebliğ
Madde 107 - Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırtmaya yetkilidir.
Bu madde hükmünün uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esaslarına uyulur.
 
Üst