VUK göre Vergi Hatalarının düzeltme yollarını kısaca açıklayınız?

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
VUK göre Vergi Hatalarının düzeltme yollarını kısaca açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Hatalarının düzeltme yollarını kısaca açıklayınız?
1-Re'sen Düzeltme
Madde 121 - İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re'sen düzeltilir. Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı vergi mahkemesinde dava açma hakları mahfuzdur (SAKLIDIR).
2-Mükellefin talebi üzerine Düzeltme Talebi
Madde 122 - Mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler.
Bunların posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir.
Düzeltme Talebinin İncelenmesi
Madde 123 - Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini kendi mütalaasını da ilave ederek, düzeltme merciine gönderir.
Düzeltme mercii talebi yerinde gördüğü takdirde, düzeltmenin yapılmasını emreder; yerinde görmediği takdirde, keyfiyet düzeltmeyi isteyene yazı ile tebliğ olunur.
 
Üst