VUK göre Vergi Hatalarının Meydana çıkarılmasını açıklayınız?

VUK göre Vergi Hatalarının Meydana çıkarılmasını açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Hatalarının Meydana çıkarılmasını açıklayınız?
Hataların Meydana Çıkarılması
Madde 119 - Vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir:
1. İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile;
2. Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile;
3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile;
4. Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile;
5. Mükellefin müracaatı ile.
 
Üst