VUK göre “Zirai mahsuller” ve” Hayvanların” değerlemesini anlatınız

VUK göre “Zirai mahsuller” ve” Hayvanların” değerlemesini anlatınız
1-VUK göre “Zirai mahsuller” ve” Hayvanların” değerlemesini anlatınız?

[FONT=&quot]Zirai Mahsuller[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 276 - [/FONT][FONT=&quot]Zirai mahsuller maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli zirai mahsullerin hususiyetlerine göre 275'inci maddede yazılı unsurlara mütenazir olarak Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dairesinde hesaplanır.[/FONT]
[FONT=&quot]Hayvanlar[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 277 - [/FONT][FONT=&quot]Zirai işletmelere dahil hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedelinin tesbiti mümkün olmayan ahvalde maliyet bedeli, yerine emsal bedeli alınır. Bu hükmün tatbikinde emsal bedeli işletmenin bulunduğu mahal (Gezici hayvancılıkta kışlak) için zirai kazanç komisyonlarınca tespit edilmiş olan ortalama maliyet bedelidir[/FONT]
 
Üst