VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir?

VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir?
tahakkuk nedir verginin tarhı tarh nedir tahakkuk bildirimi tarh ne demektir
VUK kanuna göre Verginin tarhı ile verginin tahakkuku arasındaki farkı nedir?
Madde 22 - Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.
Madde 20 - Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nisbetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.
 
Üst