Ya Erkek İsİmlerİ

Ya Erkek İsİmlerİ
yabancı erkek isimleri
Yaban: yabancı

ıssız kır, ova, çöl, sahra
dışarı, başka ülke, gurbet
ekin tarlası
Yabar: mis koku, güzel koku

Yabgu: eski Türk devletlerinde hükümdar anlamında kullanılan bir unvan

Yabru: çokca, ziyadece

Yağın: yiğit

sırt, arka
yağmur
Yağınalp: yağmur

düşman yağı
yiğit
arka, sırt
Yağız: koyu buğday rengi, esmer

parlak, siyah at tonu
Yağızalp: esmer, yiğit, karayağız yiğit

Yağızbay: esmer kimse

Yağızer: esmer kimse

Yağızhan: esmer han
esmer han

Yağızkan: asil, soylu kan

Yağızkurt: esmer, güçlü, kuvvetli kimse

Yağıztekin: esmer, güçlü erkek

Yağmurca: bir çeşit geyik

Yadigar: armağan, hatıra
bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse

bırakılan anı
Yafes: nuh peygamber' in 3. oğlu

Yahya: zekeriya' nın oğlu olan peygamber

Allah lütufkardır anlamında
Yahşi: yakışan, güzel

Yahşibay: iyi tanınan, saygın kimse

Yahşihan: genç, güzel hükümdar

Yakıtimur: özel isim

Yaktın: kabak

kavun, karpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki
Yakub: erkek keklik

ibranice, "takib eden, izleyen"
Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
Yakup: erkek keklik

takip eden, izleyen
Yakup (b): bir peygamber adı

Yakut: aliminyum oksit, yapısında parlak kırmızı renkli, değerli taş

Yakzan: açıkgöz, uyanık

Yalabık: parlak, parıltı

Yalap: parıltı

ivedi, hızlı, çabuk
sarı renkli bir kuş
şimşek
Yalavac: peygamber, elçi

Yalaz: ateş dili, ateşin her yana uzanan dili, yalım, alaz

Yalaza: alev

Yalazabey: ateş gibi

Yalazalp: yalımlı yiğit, yalım gibi yiğit

Yalazay: ayın kırmızı ışıklar açar hali

Yalçın: sarp ve dik

düz, kaygan
parlak
Yalçıner: sarp yiğit, dik yiğit

Yalçınkaya: sarp

düz kaygan
parlak, cilalı
Yalçuk: parlak ay

Yaldırak: ak, parlak, ışıltılı

Yalgı: sihir, efsun

Yalgın: serap, aşı kalemi almaya ve aşılmaya elverişli ağaç, çiçek

alev, ateş
serap, ılgın
Yalım: alev, ateş uzantısı
kılıcın keskin olan ağzı

alev
Yalın: sade, çıplak, katışıksız

Yalınalp: katışıksız yiğit, sade yiğit

Yalınay: bulutsuz gecedeki ay

Yalınç: birleşik olmayan, basit

Yalıngaç: bir ağaç

Yalkı: yalın

Yalkın: yalav, alev

Yalkulu: yalınlı, alevli

Yalman: kılıç, kama gibi şeylerin ucu

sarp, dik
Yaltır: parlak, ışıldayan

Yaltırak: ışık, parıltı

kuyruklu yıldız
Yaltıray: ayın ışıltısı

Yalvaç: tanrının habercisi, tanrı elçisi

Yamaç: dağın ya da tepenin bir yanı

karşı
Yaman: güç, beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan

güçlü, korkulan
Yamaner: güçlü, cesur erkek

Yamanöz: özü güçlü olan

Yamçı: posta tatarı

Yamık: bir yana doğru, eğik

Yanaç: yön, taraf

Yanal: yanda olan

Yanar: hararetli, ateşli

Yanık: yanmış

Yanıker: aşık, vurgun kimse

Yankı: sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle oluşan ikinci ses, bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu

Yapalak: kedi başlı baykuş

Yapan: tertip ve tanzim eden

Yaparlu: elinden bir iş gelen

Yapuncu: yamçı

Yarar: uygun, elverişli

Yaraş: yarlık, dostluk

Yarcı: ortak

Yardak: yardımcı, arkadaş

Yardan: sevgiliden

Yargı: hüküm, muhakeme, eleştirme

adalet, hüküm
Yargıcı: yargılayan kimse

Yarıgar: en içten dost

Yarkan: yüksek mahkeme

Yarkaya: sarp, uçurumlu kaya

Yarlığ: hükümdar buyrultusu

Yarluk: fakir, muhtaç

Yaruk: ışık, aydınlık

Yasacı: kanun ve nizam yapan

Yasavul: muhafaza eden

Yaser: varlık içinde, zengin

Yasin: kur'an'da bir sure

Yatman: itaatli

Yaver: yardımcı

Yaveş: yardımcı

Yavuz: iyi, güzel

mert, cesur
yaman, pek sert
Yavuzalp: çetin ve mücadeleci yiğit

Yavuzay: ayın en güzel hali

Yay: eğri ve esnek çubuk

Yaya: ayağı ile yürüyen

Yayalp: ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç ya da metal çubuk

burç
Yaybüke: ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç ya da metal çubuk

burç
Yaygır: gökkuşağı

Yayık: yayvan, düz

Yazan: eser kaleme alan kimse

Yazgan: süsleyici, sürekli yazı yazan yazar

Yazganalp: yazan, yazar

Yazgı: önceden belirlenmişlik, gerçekleşmesi mutlak olan

bütün olayları önceden değişmeyecek şekilde düzenlendiğine inanılan doğa üstü güç, alınyazısı
Yazır: oğuzların, bozok kolunun ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı

Yaşar: doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konan bir ad

yaşayan, yaşamakla ilgili
Yaşık: parlayan ve ışıldayan şey

Yaşıl: yeşil renk

Yaşlak: gizli şeyler

Yaşmuk: düz ve yassı şey

Yaşmut: genç ve talihli kimse
 
Üst