Yasak hallerinde grev ve lokavt

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Yasak hallerinde grev ve lokavt
Madde 72 - Grev veya lokavtın 29 ve 30 uncu maddelere göre sürekli olarak, 31 inci maddeye göre de geçici olarak yasaklandığı işlere veya işyerlerine ilişkin olarak; grev veya lokavt kararı verenler, kararı kaldırmayanlar, teşvik edenler, zorlayanlar veya propagandasını yapanlar iki aydan altı aya kadar hapis, ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Yukarıdaki fıkrada sözü edilen grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavt kararı verenler, böyle bir grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlayanlar veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar ile grev veya lokavta katılanlar veya devam edenler dokuz aydan az olmamak üzere hapis ve yüzbin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.


Bu maddede belirtilen kanun dışı greve katılanlar veya devam edenler altı aydan az olmamak üzere hapis cezasına mahkûm edilirler.
Siyasî amaçlı grev veya lokavt, genel grev veya lokavt, dayanışma grevi veya lokavtı ile işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve üretimi aksatacak nitelikteki her türlü direnişler hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak siyasî amaçlı grev veya lokavt, genel grev veya lokavt, dayanışma grevi veya lokavtı halinde anılan fıkralara göre tayin edilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.

46 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca bir grev veya lokavtın ihtiyatî tedbir yoluyla durdurulmasına dair mahkemece verilen karara uymayanlar hakkında da fiilin niteliğine göre ikinci veya üçüncü fıkralardaki cezalara hükmolunur. 
  gayb hakkınd akesin konuşmak günahmı hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Wifi şifresini kırmak günahmı? Wifi şifresini kırmak günahmı?
Selamlar ben bu ay internet kotamı aştım.Komşunun wifi şifresini kırdım onun netini kullanıyorum acaba günah kazanıyormuyum ?
Bilmedikleriniz 5
Hırsızlık malı almak günahmı ? Hırsızlık malı almak günahmı ?
telefon almaya karar verdim bir dükkanda istediğim telefonu daha ucuz buldum bana hırsızlık malı gibi geldi sizce almalımıyım?
Dini sorularınız ve cevapları 1
tuvlet kağıdı kullanmak günahmı tuvlet kağıdı kullanmak günahmı
tuvalet kağıdıyla temizlik olurmu caizmi
Bilmedikleriniz 2
bir sırrı söylemek günahmı? bir sırrı söylemek günahmı?
bir arakadaşın yada aileye ait bir sırrı açıklamak günahmı
Bilmedikleriniz 1
gayb hakkınd akesin konuşmak günahmı gayb hakkınd akesin konuşmak günahmı
slm bazen toplulukta gaybla ilgili konuşmalar oluyor bununla ilgili tam bilgi sahibi olmadan konuşmak günahmıdır?
Bilmedikleriniz 1

Benzer Konular