Yasal Defterlerİn KapaniŞ Tasdİkİ

#1
Yasal Defterlerİn KapaniŞ Tasdİkİ
defter kapanış tasdiki defter kapanış tasdik süreleri tasdiki yapılacak defterler ne zaman yapılır YASAL DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİ Tarih: 31/01/2007
Meslek Mensuplarımız yaygın olarak, yasal defterlerin süresi içerisinde “kapanış tasdik”ini yaptırmamaktadırlar. Bu nedenle tacirler, haklı olmalarına karşın, yasal defterleri kendileri lehine delil teşkil etmediğinden davayı kaybetmektedirler.

Yasal defterlerin sahibinin kendi lehine delil olabilmesi (TTK/82) için, deftere sonradan kayıt yapılmasının engel olmasını teminen defterin “izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilerek son kaydın altına “görülmüştür” ibaresi yazılarak kapanış tasdikinin yaptırılması (TTK/70) zorunludur. Yasal defterlerin kesin delil olarak kabul edilebilmesi için;
- dava konusu uyuşmazlığın taraflarının tacir olması,
- dolayısı ile işlemin ticari olması,
- yasal defterlerin birbirini teyit etmesi (YYK/85)
- yasal defterlerin Kanun’a uygun şekilde tutulmuş olması
gerekmektedir.

Tüzel kişi tacirlerin tutmak zorunda oldukları yasal defterler (TTK/66) kanuna uygun bir surette(TTK/67) yerine getirilmelidir. Bunun için; - tasdik işleminin yasal süresi içerisinde tasdik edilmesi,
- kayıtların Türk Parasına göre tutulması,
- haklı sebebi olmaksızın, kayıtların 10 (on) gün içerisinde işlenmesi,
- envanter ve bilançonun tam ve doğru olarak düzenlenmesi
gerekmektedir.
Dolayısıyla; her yıl ocak ayı içerisinde yasal defterlerin kapanış tasdiki yaptırılmaması halinde tacirin defterlerinin Kanun’a uygun olarak tutulmuş sayılmayacağından, lehine delil olarak kullanılması da mümkün olamayacaktır. Bunun gibi gerekmesi durumunda tacirin konkordato talebi de reddolacaktır (İİK/285). Çünkü bu durum müflisin kusurudur.(TCK/162)
Dava taraflarından birinin defterlerinin Kanun’a uygun olup, diğerinin yasal defterlerinin Kanun’a uygun olmadığı veya ibraz edilmediği hallerde, yasal defterlerini Kanun’a uygun surette tutmuş olarak ibraz eden tarafın yasal defterleri karşı taraf aleyhine delil olacaktır (TTK/86).

İbrahim ÇELİKLİ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denizli SMMM Odası Eğitim ve Araştırma Birimi
 
  VUK göre Yasal defterlerin tasdik zamanını kısaca açıklayınız? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Çok eşlilik yasal olmamalı Çok eşlilik yasal olmamalı
Selamun aleykum değerli kardeşlerim. İslam'da farz,vacip ve mustehab olmayan çok eşlilik yasal olmamalıdır. Eşinin kısır olması veya ev işini yapamayacak durumda olması durumunda bile kadın bunu kabule mecbur değil,yani razı...
Kadın Haberleri 1
Bu ülke de yasal olarak çocuk sahibi olmak tam bir işkence Bu ülke de yasal olarak çocuk sahibi olmak tam bir işkence
Yasal yollarla çocuk sahibi olmak için 40 yaşını aşmamış olmak gerekiyor. Saçmalık bu. Onlarca çocuk sokaklarda perişan olurken herhangi bir neden ile ölürken bu ülke evlatlik vermek için aptalca prosedür uyguluyor ve o minik yürekleri aç...
Bilmedikleriniz 0
VUK göre kimler yasal defter tutarlar (defter tutmak mecburiyetine olanlar) sıralayın VUK göre kimler yasal defter tutarlar (defter tutmak mecburiyetine olanlar) sıralayın
işletme defterini kimler tutar kimler defter tutar serbest meslek defterini işletme defteri defteri 1-VUK göre kimler yasal defter tutarlar (defter tutmak mecburiyetine olanlar) sıralayınız? Madde...
Vergi Hukuku 0
VUK göre yasal defter tutmak mecburiyetinde değildirler sıralayınız.? VUK göre yasal defter tutmak mecburiyetinde değildirler sıralayınız.?
1-VUK göre yasal defter tutmak mecburiyetinde değildirler sıralayınız.? Madde 173 - Defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Yasal defterlerin tasdik zamanını kısaca açıklayınız? VUK göre Yasal defterlerin tasdik zamanını kısaca açıklayınız?
1-VUK göre Yasal defterlerin tasdik zamanını kısaca açıklayınız? Tasdik Zamanı Madde 221 - Bu...
Vergi Hukuku 0

Benzer Konular