Yaşamın anlamı

M

Misafir

Forum Okuru
Yaşamın anlamı
YAŞAMIN ANLAMI

Yaşamın bir anlamı var mı?
Herkes bu konuda birşeyler söyleyebilir.
Kimileri birbirinden farklı şeyler söyleyecektir.
Kimileri de aynı şeyleri söyleyecektir.
Yaşamın anlamı konusunda aynı şeyleri söyleyenler gerçekten aynı şeylerden mi bahsediyor?
Tümüyle tarafsız bakarsak, her insanın iç dünyasının diğer insanlara göre sonsuz farklılık ve çeşitlilik gösterdiğini fark ederiz. Bu da herkesin aynı kelime ve cümlelere farklı anlamlar yüklemesine yol açar. Bu yüzden insanlar, yaşam kelimesine de birbirlerinden farklı anlamlar yükler. Yaşamın hiçbir anlamı olmadığını söyleyenler de sâdece bir oyun olduğunu söyleyenler de çıkacaktır. Peki gerçek nedir?
Herhangi bir konuda gerçeği görmenin sâdece tek bir yolu bulunuyor. O da şu: Kendimiz dâhil hiçbir şeyin etkisinde kalmamak. Yaşamın anlamı konusuna da öyle bakalım:
Doğum anımız ile ölüm anımız arasında olan biten her şeyin tümüne birden "benim yaşamım" diyoruz.
Doğar, birşeyler yaşar ve ölürüz. Bitkiler ve hayvanlar da böyledir. Taş, toprak, tepeler, dağlar, ovalar da böyledir. Başı olan her şeyin sonu var. Var olan her şeyin doğasıdır bu: Doğum ve ölüm, başlangıç ve son.
Kendi yaşamınıza ve diğer insanların yaşamına bir veya birçok anlam yükleyebilirsiniz. Sizin sözlerinizi duyan veya okuyan insanlar, bunlara inanabilir. Buna rağmen üzerinde yaşadığımız şu dünya da son bulacak. O da ölecek. Bunu görebiliyor muyuz? O halde yaşama yüklenen onca anlamın ne önemi var? Elbette ki hiç.
İnsanoğlunun yaşamı tatsız, renksiz ve tahammül edilmezdir. Yaşama bir anlam yüklemek, kişinin yaşamına aşktan ve sevgiden uzak zorlama bir tat ve renk verir. Kişiye de kırılgan da olsa bir tahammül gücü. Artık onun, bol acılı ve sıkıntılı yaşamını sürdürmesi için bir miktar bahanesi var.
Yaşamın bir anlamı yok.
Yaşam bir oyundur. Bu, insanların oyun diye kabul ettiği şeyden çok farklı. Bu oyunda birden çok rolümüz olabilir. Ve ayrıntılarını istediğimiz gibi belirleyemiyoruz.
Evrende yer ve zamandan bağımsız işleyen bir güç yaşamımızın bütün ayrıntılarını belirler. O güçle tam uyumlu iseniz, yaşam oyununuz sonsuz lezzetler, güzellikler ve mutluluk ile doludur. O güçle uyumsuz iseniz, tatsızlık, sıkıntılar ve acılarla doludur. İşin ilginç tarafı sizin özünüz, sözünü ettiğimiz o görünmez gücün kendi
 
Üst