YAY Burcunda Kuzey Düğümü İLGİNÇ

handanca

Daimi Üye
Üye
#1
YAY Burcunda Kuzey Düğümü İLGİNÇ
kuzey düğümü akrep kuzey düğümü burcu yay yay http://www.meleklermekani.com/burclar/91500-kuzey-dugumu-burcumuzu-bulalim.html linkten kuzey düğümü burcumucu bulalım
Sonuç YAY ise

Geliştirilecek Nitelikler
Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • Sezgiye, olacakları önceden bilme yeteneğine ve görünmez rehberliğe güvenmek


 • Yüksek Bilinç'ten konuşmak
 • Spontane olmak-bir özgürlük ve serüven duygusu geliştirmek
 • Sansürsüz açık sözlü iletişim
 • Kendine itimat etmek
 • Tek başına ve doğada zaman geçirmek
 • Sabır
 • Sezgisel dinlemek-sözcüklerin ardındaki anlamı işitmek
Geride Bırakılacak Eğilimler
Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

 • Başkalarının ne düşündüğü konusunda sonradan fikir yürütmek.
 • Kararsızlık
 • Sürekli olarak daha çok bilgi aramak
 • Başkalarının duymak istediklerini söylemek
 • Sezgisel bilişi mantıkla geçersiz kılmak
 • Dedikodu yapmak
 • Sabırsızlık-hemen yanıtlar istemek
 • Başkalarının kendisiyle ilgili algıları dahil, kendininkiler yerine başkalarının algılarına güvenmek
AŞİL'İN TOPUĞU/KAÇINILACAK TUZAK/SONUÇ
Yay Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken Aşil'in topuğu zihinsel güvenliktir. ("Eğer başkalarının ne düşündüklerini anlayabilir ve sonra benim fikirlerime katılmalarını sağlayacak doğru şeyi söyleyebilirsem, kendimi her zaman güvende hissedeceğim"). Bu onu sonu gelmez bir bilgi arayışı tuzağına düşürebilir. ("Eğer yeterince bilgi elde edebilirsem, 'gerçeği' bulabileceğim, ve o zaman ne yapacağımı bileceğim"). Ama bu dipsiz bir kuyudur: O asla, insanların zihinlerini onlara doğru şeyi söyleyeceğinden emin olacak kadar okuyamaz. O kontrolü bırakmalı ve kendi sezgisine kulak vermelidir. Kendi gerçeğine itimat etmek ve ona uygun davranmak onun dürüstlüğünü ortaya çıkarır, ki bu da aradığı güvenliği ve iç huzurunu kazanmasına yardımcı olacak doğru insanları ona çekecektir.
Sonuçta, o 'gerçek'in ne olduğunu bilecek kadar yeterince bilgiye (malumata) asla sahip olamayacaktır. Bir noktada Yay KD insanı mantığı aşıp sezgisine ulaşmalı, ve daha yüksek gerçeğinin ona söylediği şeyi sergilemelidir. İroni şu ki, o ruhsal rehberliğine inanıp güvendiğinde, çevresinde olup bitenleri de doğru olarak algılayacaktır.
BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?
Bu insanın aslında istediği şey, güvenle kendisi olurken, başkalarıyla birleştiğini hissetmektir. O, çevresindeki herkesin onunla tam aynı fikirde olmasını -herkesin onun bakış açısını, onu kabul etmesini ve desteklemesini, ve olumlu güdülerini fark etmesini- ister. Bunu başarmak için, insanların onun gibi düşünmelerini sağlamaya çalışır. Başkalarını anlama yeteneğini kullanarak, bu insan başkalarının fikirlerini değiştirip onunla uyuşmaları için gereken sözleri söyleyebileceğini düşünür. Ama bu bir işe yaramaz; o hedeflerine ulaşmak için dikkatini kendi gerçeğine odaklamalıdır.
Yay KD insanı sezgisel olarak hissettiği sözleri söylediğinde, kendisini içinde bulunduğu durumla uyum içine girer. O yüksek benliğinden yaşadığı ve konuştuğunda, uygun olmayan arkadaşlar geri çekilir ve uygun olan yeni insanlar belirirler. Bu insan kendi yüksek gerçeğine uygun olarak hareket ettiğinde, aynı şekilde uyumlanmış olan diğer insanlar onu doğal olarak anlar, ve aynı ruhsal değerleri paylaştıklarından, en güvenilir arkadaşlar olurlar.
YETENEKLER/MESLEK
Yay KD insanı son derece sezgiseldir ve psişik alanarda yükselebilir, sezgisel farkındalığını kullanarak başkaları için medyumluk ve psişik "okuma" yapabilir. O yabancı ülkelerle ilişkileri içeren durumlarda son derece başarılı olabilir. Bu insan, çözümler bulmak için yeteneklerini kullandığında, hem çok mutlu hem de parasal yönden çok başarılı olur. İyi seçimler şunları içerir: Avukat, dini ya da ruhani lider, profesör, yayıncı ya da reklamcılık alanında bir iş -fikirleri kitlesel bir düzeyde yapabileceği ya da inandığı bir davayı destekleyebileceği herhangi bir yol.
Bu insan, başkalarının ruh hallerini anlama konusunda doğuştan yeteneklidir- bu yüzden o, çoğunlukla, olası sonuçları ve tehlikeleri önceden görür. O sezgisel olarak gördüğü gerçekleri dile getirdiğinde, doğal iletişim becerisi herkesin kazançlı çıktığı bir durum yaratır. Ancak, eğer başkalarının nasıl düşündüklerini anlamanın ve bildirmenin hedef olduğu mesleklerde çalışırsa, o kadar başarılı olmayabilir. Sıradan konuları öğretmek, ya da ilhamdan çok olguyla ilgili projeler yazmak onun huzursuzluğunu ya da beklenmedik biçimde incinme korkusunu arttırır. Doğuştan gelen yazma/konuşma yeteneklerini yüksek gerçekleri iletmek ve uygulamak için kullandığında o daha iyi durumda olur.
YAY KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR


 • Kendi gerçek duygumu izlediğim zaman, kazanırım.
 • Olaylar vuku bulurken, sezgim bana doğru yolu kendiliğinden gösterecektir.
 • Başkalarının kendileri olmalarına izin vediğimde, özgürüm.
 • Sezgime güvendiğimde ve o anda aklıma geleni dile getirdiğimde kazanırım.
GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Yay Kuzey Düğümü insanı bir çok yaşamını -öğretmen, yazar, hatip ve satıcı olarak- başkalarının nasıl düşündüklerini anlamanın gerekli olduğu pozisyonlarda geçirdi. Öğretmenler, öğrencilerinin düşünce sürecini anlamadıkça ve bilgiyi öğrencinin kabul edebeileceği bir biçimde vermedikçe başarılı olamazlar.
Yay KD insanı bu enkarnasyona herkesin bakış açısını görebilme yeteneğiyle geldi, ama bu süreçte o kendi gerçeğiyle teması yitirdi. Şimdi o kendi ruhsallığıyla bağ kurmalı -ve kendisini yeniden keşfetmelidir.
Anlama yeteneği, bu insanın herkesle her konuda konuşabilceği anlamına gelir -o konuşma yeteneğine sahiptir. Diğer kişinin kafa yapısını anlayabilir ve saatler boyunca havadan sudan konuşabilir, dostça sohbet ve kabullenme yoluyla diğer kişinin kendisini rahat hissetmesini sağlayabilir.
Ama o diğer insanların kafa yapılarının o kadar farkındadır ki, çoğunlukla onların fikirlerine tercüman olmakta aşırıya kaçar. Anlaşılmak için, diğer kişinin sözcükleriyle konuşması gerektiğini düşünür, ve çok geçmeden gerçekte ne söylemek istediğini unutur. Bu yüzden, o sezgisinden "bir şey aldığında", onu düzeltmeye ya da "tercüme etmeye" çalışmadan direkt olarak söylemelidir.
KARARSIZLIK
Yay KD insanı kararlar vermekte zorlanır. O her iki tarafı da görmeye alışıktır, bu yüzden ne yapacağını bildiğinde bile alternatif bakış açısını da görür ve kafası karışır. Bu insan kararsızdır, çünkü herhangi bir yöne gitmek için birçok neden düşünür. Bu hiçbir zaman evet ile hayır'ın arasında değildir, o "şu ve şu nedenlerden ötürü evet'tir" ve "başka bir nedenden ötürü, hayır'dır," ve sonunda mesele öyle karmaşık bir hale gelir ki, o hiçbir karar veremez. O dpontane içsel bilişine uygun hareket ettiğinde, her zaman "doğru yolda" olacaktır.
SONRADAN FİKİR YÜRÜTMEK
Yay KD insanı, güvensizliğinden ötürü, kendisi (ve başkaları) hakkında uzun uzadıya ve sinirlerini yıpratıcı bir biçimde "sonradan fikir yürütür. O sezgisine güvenmez. Geçmiş enkarnasyonlarda o başka insanlarının yaşamlarının ve fikirlerinin bir parçası olmaya o denli alışmıştır ki, kendi kimliğiyle teması yitirmiştir. Toplumla özdeşleştiği geçmiş yaşamları ona başkalarına güvenmeyi bel bağlamayı öğretmiştir. Ama şimdi -sezgisini "mantıkla açıklamaya" çalışmadan- kendisine güvenmelidir. O sezgiye mantık uyguladığında, kafası daha çok karışır.
Yay KD insanı sorumluluk duygusunu arzu ettği bir tepkiyi uyandırmaktan, içsel rehberlik alma yeteneğinin doğru bir kanalı olmaya yönlendirmelidir. Hizmet görevlisi olmak yerine, bu enkarnasyonda o başlatıcı olmalıdır. Eğer o buna izin verirse, bu çok kolaydır! O:"Bunu seçiyorum," ya da "bu yoldan gidiyorum" diye bir karar verdiği anda, yeni bir düzeye erişir. Onun aradaki acı verici süreçten, sonradan fikir yürütme sürecinden geçmesi gerekmez. Yapması gereken tüm şey, sezgisel olarak hissettiği şeyin doğru olduğuna güvenmek, sezgisel yolunu izlemeye karar vermektir, ve onu gerçekleştirmenin en iyi yolunu bulmak için mantığını kullanmaktır.
MUHAKEME VE MANTIK
Toplumun içinde ve başkalarına bağımlı olarak geçirdiği yaşamlardan ötürü, bu insan hemen herkesle "iyi geçinmeyi" öğrenmiştir. Ve geçmiş enkarnasyonlarda o hedeflerine erişmek için tümdengelimli muhakemeyi kullanmıştır. Toplamış olduğu bilgiye ve çevresindekilerin arzularının farkında olmaya dayanan kararlara varmıştır. Onun kararları tüm etkenleri tartan karmaşık bir sisteme dayanıyordu, bu da onu durumuyla ilgili "doğru yanıt"a götürürdü. Bu süreç geçmiş yaşamlarda onun için iyi sonuç vermiştir, ancak, bu yaşamda, tümdengelimli muhakemenin onun için iyi sonuç vermesi programlanmamıştır. Şimdi iyi sonuç vermesi programlanmış olan şey tümevarımlı muhakemedir.Bu süreç, "doğru yanıt"ı sezgisel olarak bilmeye ve onu pratik düzeyde nasıl gerçekleştrieceğini anlamak için mantığı kullanmaya dayanır.
OLUMLU NİTELİKLER
Kazanmak Yay KD insanı için çok önemlidir, bu da onun bir karar vermeden önce tüm seçenekleri dikkatle gözden geçirmesinin nedenlerinden biridir. Bu insanın ilerleme arzusu o denli güçlüdür ki, her karar onun için çok önemli hale gelir -o bir hata yapmak istemez. Oysa, eğer geriye dönüp yaşamına bakarsa, sezgisini izlediğinde, yapacağından korktuğu hataları asla yapmamış olduğunu görecektir. O içsel itilimini izlediğinde, pişman olmaz. Bu insan için nihai sonuç, onun kazanma ve bir sonraki düzeye erişme arzusudur -kazanma arzusu onun için doğru ve sağlıklıdır.
Bu enkarnasyonda o başkalarının düşüncelerinin girdabından kaçmak istiyor; yeni bir düzeyde canlılık isityor. Bu yüzden, kararlarını eski düzeyden düşünmeye dayandırması onun kazanmasına yardımcı olmayacaktır; bu, onu aynı yerde saplanıp kalmış halde tutacaktır. O, ona her ne enerji ve canlılık duygusu veriyorsa ona güvenmelidir, onun aradığı "kazanma" budur. "Kazanmak" onun için bir duygudur -bu gelişimdir, ilerleme ve yükselme arzusudur. Böylece, aklına bir fikir geldiğinde ve o, sezgisel olarak, onu yapması gerektiğini hissettiğinde, ve eğer buna heyecan verici, canlı bir enerji eşlik ediyorsa, bu onun güvenebileceği bir enerjidir ve aradığı yeni düzeye götürecek olan yoldur.
İLİŞKİLER/KİŞİSEL İLİŞKİLER
DOSTLUK

Yay KD insanı birçok enkarnasyonu insanlarla birlikte geçirdi: Başkalarına uyum sağladı, onların günlük rutinleriyle ilgilendi, yaşamlarının içsel işleyişlerini öğrendi. Bunun sonucunda, özellikle gençlik yıllarında o birçok sosyal faaliyette bulunur, insanlarla ilişki kurar, arkadaşlarıyla "takılır" ve toplumsla olaylara katılır. Ancak, bu enkarnasyonda, sosyalleşmek ve topluma katılmak onun en derin gereksinimlerini karşılamaz. Aslında, insanlarla çok fazla birlikte olmak onun enerjisini tüketir ve onu aşırı duyarlı ve güvensiz yapar. O tek başına zaman geçirdiğinde kendisini daha duru ve temiz hisseder.
Bu insan usta bir danışman olabilir. Seve seve herkesin öyküsünü dinler ve onlara yardım etmeye çalışır, o başkalarının nasıl düşündüklerini anladığından, herkes onunla birlilkteyken kendisini rahat hisseder. Ama çevrsindeki insan sayısının azalması onun yararınadır, çünkü böylece, karşılık olarak onu ruhen besleyen aynı kafadaki dostlarıyla daha çok zaman geçirebilir.
ROMANTİK İLİŞKİ
Yay KD insanı, eğer partnerini kendi amaçlarına göre etkilerse, sonunda kendisinin kapana kısılacağını öğreniyor. Romantik ilişkilerde, o partneriyle yakın bir bağ oluşturarak onu kontrol etmeye çalışır. Partnerinin "zihin alanını" paylaşabilmek ve durumu kontrol altında tutabilmek için iletişim hatlarını her zaman -en azından yüzeysel olarak- açık tutar.
Ne yazık ki, bu iletişim yüzeysel bir "laflama" düzeyinde cereyan eder, ve hiçbir zaman ilişkinin temelini oluşturan, önemli meselelere hitap etmez. Ama bu insan sürekli yoklama olmadan kendini güvensiz hisseder, kontrolü yitireceğinden ve diğer kişinin çekip gideceğinden korkar. O bütün günü "laflamayla" geçirebilir:Şunu ya da bunu tartışır, partnerine son haberleri bildirir, ve düşüncelerini paylaşır.
Onun partnerinin davranışıyla ilgili olarak tercihlerinin olmasında yanlış bir şey yoktur; ancak, o bir ilişkinin başlangıcında daha açık bir yaklaşımı benimseyerek zaman ve enerjiden tasarruf edebilir. Bu insan, evlendikten sonra -onu neşeli biçimde etkileyerek- partnerinin davranışını yavaş yavaş değiştirebileceğini düşünür. Ama bu yöntemin bu enkarnasyonda onun için iyi sonuç vermesi programlanmamıştır.
Gerçeğe dayanan ilişkiler kendilerini doğal olarak korurlar. Yalnızca kendisi olmakla, diğer kişi mutlu ve verici kalır. Kendi amacına göre etkilemeye dayanan ilişkiler böyle etkilemeyle sürdürülmek zorundadır. Bu insan doğal ve açık olarak karşılık verdiğinde, onun gerçek doğası tarafından çekilen kişiler ona daha da yakınlaşacaktır. Yay KD insanı, onun gerçeğiyle rezonansa girebilecek bir eşle birlikte olmalıdır! Ve o böyle bir kişiyi ancak kendisi olarak ve açıksözlü olarak bulabilir.

SADAKAT VE BAĞLILIK
Yay KD insanı sadakatin iki kişinin birbiriyle yarışmasına dayanmadığını öğreniyor. Bu, stres altında bozulan geçici sadakattir. Sadakat, gerçekte, insanın sevdiği insanların hedeflerine erişmelerini sürekli olarak desteklemesi, ve yapacağını söylediği şeyi yapması anlamına gelir. Bu insan -yalnızca söz vermiş olduğu için- sözünü tutmayı öğrenene dek, başkalarından sadakat göremeyecektir.
RUHSAL BAĞLANTI
Bu enkarnasyonda, onun, eğer isterse başkalarına profesyonel olarak yardım edebileceği harika psişik ve sezgisel yetenekleri vardır. O Gerçeğin doğal bir kanalıdır. Tarot kartlarını okuma kousunda emsalsiz olabilir. Kartlardaki resimlerin "his" mesajları bu insanın doğal zihinsel akıcılığıyla birleştiğinde, bu onun ve başkalarının yeni, yaratıcı biçimlerde bakmalarına yardımcı olabilir.
Yay KD insanı Rehberler ve Melekler ile çevrilidir. Bu onun için bir "kendi işini kendin yap" enkarnasyonu değildir. Bu yüksek bilgi ve rehberlik ona sezgisel olarak aktarılır, bu yüzden bu enkarnasyonda mantısksız olmak- bilinçli zihin-den çok "hisler"e güvenmek- onun için tamamen uygundur. Eğer o sezgilerine uygun davranmaza, Rehberleri ona istediği şeyi veremezler. Ama bu çok kolay olabilirdi: Onun yapması gereken tüm şey kendi serüven duygusunu ve sezgisel bilişini izlemektir -ve mutluluk onu bulacaktır.Yay KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:
Yay KD insanın başkalarıyla paylaşabileceği en büyük yeteneklerden biri, insanların olumsuz düşünceleri aşmalarına yardımcı olma ve olumlu bir bakış açısını nasıl edineceklerini gösterme konusundaki özgün yeteneğidir.
Eğer bu insan korkuyla direkt olarak yüzleşmenin korkuyu kahkaya dönüştürdüğünü düşünüyorsa, bu içgörüyü günlük yaşamında uygulama üzerinde çalışmalıdır.
Yay KD insanı için toplumdan geri çekilmek çok sağlıklıdır:Açık havada zaman geçirmek ve doğal olanla yeniden temasa geçmek. Bu ona kedisi olmayı hatırlatır ve içtenliğinin, gerçekliğinin gücüne olan güvenini güçlendirir.
Yay KD insanı açık konuştuğunda, mesele açıkça iletildikten sonra, mutlu bir zihinsel enerji alışverişi başlayabilir.
Açıksözlü olmak diğer kişiye kızmak anlamına gelmez. Açıksözlü olmak, sadece gerçeği söylemek demektir. O, düşüncesini kararlı ve güvenli bir biçimde ortaya koymalı, her şeyi olduğu gibi söylemeli, ama saldırgan olmamalıdır. Yay KD insanı kendi gerçeğini hedef almalıdır.
Yay KD insanı, başkalarının tuzağına ya da hilesine karşı en büyük korunmasının kendisinin dürüst olması olduğunu öğreniyor.
Yay KD insanı sohbetlerinde daha çok dinginlik -Gerçeği fikirlerin karşılıklı paylaşımı yoluyla bulmak için daha güçlü bir arzu- geliştirmelidir.
Geçek iletişim bu insan için, mantığı aşıp diğer kişinin sunduğu gerçeğe ulaşmaya gönüllü olmayı gerektirir.
Diğer kişinin güdüsünü ayırt etmesi, Yay KD insanının başka bir kişinin bakış açısına ne zman açık olacağını ve ne zaman ihtiyatlı olacağını bilmesine yardımcı olur.
Doğru olduğunu hissettiği şeyi açıkça ilettiğinde, o -anlamayabileceği, ama doğru olduğunu hissettiği- daha büyük bir tabloya uygun davranıyor olur.
Bu insanın tek kurtuluşu, ruhsal yoluna geri dönmek ve en derin düzeyde - vicdanının ve sezgisinin sesini dinlemektir. Onun, yüzeysellik dünyasından kopmak ve ahlaki ve ruhsal gücüne yeniden sahip çıkmak için, Gerçeğe sadakat göstermesi çok önemlidir.

 
  Ay Burcunda Yay hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
yay burcuna aşığım o da bana yay burcuna aşığım o da bana
yay burcuna aşığım o da bana ama daha birbirimize açılamdık ne yapmam lazım am heralde o artık benni swmio annesi dio ki o kızı hiç swmedim ne yapıyım ablası knkm dı onla kavga ettik yardım e edin!
Soru-Cevap 1
Yay Burcuna Aralık Deste Açılımı Yay Burcuna Aralık Deste Açılımı
...
Tarot Özel Bölümü 1
Yay Burcuna Kasım ayı Deste Açılımı Yay Burcuna Kasım ayı Deste Açılımı
https://www.meleklermekani.com/imagehosting/me...
Tarot Özel Bölümü 0
Yay Burcuna Ağustos'2009 Tarot Açılımı Yay Burcuna Ağustos'2009 Tarot Açılımı
tarot aşk açılımı ...
Tarot Özel Bölümü 0
Ay Burcunda Yay Ay Burcunda Yay
rezzan kiraz 2011 yay burcu rezzan kiraz 2011 burç yorumları Bir Çocuk Olarak : Özel olduğu duygusunu taşır. Ahlaki, ruhsal veya başarı anlamında "iyi" olma arzusuna sahiptir...
Yay Burcu 1

Benzer Konular